Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 5 år 2002


Artikler:Atomaffald - løsninger fra mineralogien

Deponering af atomaffald fra den atomare brændstofscyklus er en af de største udfordringer inden for miljøvidenskaben i det 21. århundrede. Idet nogle fissionsprodukter (fx 99Tc, 129I, 79Se og 135Cs) og aktinider (fx 239Pu og 237Np) har lange halveringstider, spiller den potentielle kontaminering af disse isotoper en vigtig rolle i risikovurderingen af geologiske atomaffaldsdepoter. Derfor er de nukleare affaldsformers fysisk-kemiske forvitringsbestandighed (durabilitet) over geologiske tidsskalaer en afgørende egenskab. Artiklen er en pdf-fil på 392 kb

 

Professor Rodney C. Ewing, Department of Nuclear Engineering & Radiological Sciences, Materials Science & Engineering, Geological Sciences, University of Michigan, adjungeret professor på Afdelingen for Endogen Geologi, Aarhus Universitet.

 


Indvielse af det nye Geocenter - en ren eksplosion

Mandag d. 16. september blev det nye Geocenter København indviet under pomp og pragt. Der blev holdt taler ved repræsentanter for de fem institutioner. Desuden var der indlæg fra andre notabiliteter ved festligheden, der blev overværet af mere end 500 mennesker. GeologiskNyt var med, da Geocentret blev indviet. Artiklen er en pdf-fil på 181 kb

Af geologerne Steen Laursen og Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Videoinspektion af boringer - fotografisk rundtur i Jordens indre

Inspektion af drikkevandsboringer med videokamera er med ca. 10 år på bagen et forholdsvist nyt redskab indenfor “genren”, der samlet kan kaldes boringsundersøgelser. Blandt andre redskaber til boringsundersøgelser kan nævnes kemisk analyse af vandprøver, pumpetest og borehulslogging. Artiklen er en pdf-fil på 305 kb

Af Geofysiker Henrik Andersen og Geolog Ole Silkjær, Dansk Geofysik A/S

 


Vand til Afghanistan - danske projekter for vandforsyningen

Tre år med tørke og endnu flere med krig kan mærkes på Afghanistan. Vejen til genoprejsning af befolkningens selvværd går blandt andet igennem en forbedret vandforsyning. Danske og internationale hjælpeorganisationer er i fuld gang med opgaven. Artiklen er en pdf-fil på 295 kb

Af geolog Louise Halkjær, GeologiskNyt

 


Værste iltsvind i nyere tid - konsekvenser for det ramte livet

De indre danske farvande oplever i dette efterår det værste iltsvind i nyere tid. Således skal man tilbage til begyndelsen af 1980’erne for at finde et lignende iltsvind på landsplan, – iltsvindet i år anses faktisk for at være værre. Artiklen er en pdf-fil på 45 kb

 


Storslået geologi på Svalbard - iskunst i det høje nord

I juni måned var Kampsax på fotosurvey for Norsk Polar Institut ved Svalbard. Selvom det ikke var geologiske problemstillinger, opgaven lød på, kom der nogle spændende geologiske billeder ud af projektet. Artiklen er en pdf-fil på 588 kb

Af geolog Ingvar S. Parmann, Kampsax/Cowi

 


Betydningsfulde geologer – Louis Agassiz, “glaciologiens far”

Når man snakker om gletscherforskning og nedisning, kommer man næppe uden om et af det nittende århundredes store navne, Jean Louis Rodolphe Agassiz, der revolutionerede datidens geologi gennem sine glaciologiske studier. Artiklen er en pdf-fil på 30 kb

Af cand. scient. Erik Karlsen, GeologiskNyt

 


Geologi ved Møntmestergården - Købstadsmuseet Den gamle By

Oplysninger om de geologiske forhold i større byer kendes især fra boringer og udgravninger i forbindelse med byggerier. I det centrale Århus har det været muligt at få informationer om geologien i et større profil i “Den Gamle By” ved udgravning til Møntmestergården. I profilet kunne iagttages de tre yngste isfremstød i området med tilhørende tills. Artiklen er en pdf-fil på 599 kb

Af geolog Leif Christensen, Carl Bro A/S, Århus

 


Noget om nationaldragter - bagsiden af geologi

Hjuler, GeologiskNyt Nationaldragter er normalt noget man forbinder med søde Fanøpiger i farverige dragter under lystig svingom til “Den toppede Høne”; eller når landsholdet synger nationalsangen, inden dommeren fløjter det kommende nederlag i gang. Det kan også være en vigtig beklædning for en mindre gruppe mennesker. Artiklen er en pdf-fil på 43 kb

Af geologerne Steen Laursen og Ulla V.

 
Anmeldelser:Foranderlige Landskaber - integration af natur og kultur

Den 10 september udkom en bog fra det åbne forskningscenter Foranderlige Landskaber (Center for Strategiske Studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie). I bogen fremlægges resultaterne af centrets arbejde med anvendelsesorienteret landskabsforskning. Anmeldelsen er en pdf-fil på 30 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 
Debat:Vejdirektoratet vil krænke Gudenå-fredning

Vejdirektoratet har afsluttet en VVMundersøgelse (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet) af den kommende Herning-Århus motorvej på strækningen fra Bording via Silkeborg til Låsby. Vejdirektoratet anbefaler nu en vejføring, som går tværs igennem et unikt fredet område, hvilket ikke er sket før. Indlæget er en pdf-fil på 49 kb

Af geolog Jørgen Dahlgaard, Aktuel Naturvidenskab

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.