Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 5 år 2000


Artikler:Begravede dale i Jylland - status for kortlægningen

Et godt kendskab til de begravede dale er af stor betydning, især indenfor grundvandskortlægning. Derfor har de jyske amter udarbejdet en ny rapport om forekomsten af begravede dale i Jylland. Artiklen er en pdf-fil på 545 kb

Af geolog Flemming Jørgensen, Vejle Amt og geolog Peter Sandersen, WaterTech a/s

 


Begravede dale i Nordsøen - og i Sønderjylland

Under Nordsøens bund skjuler sig et system af begravede, kvartære dale, tilsyneladende af samme type som dem, der spiller en stadig større rolle som drikkevandsmagasiner inde på land. Artiklen er en pdf-fil på 971 kb

 

Af Mads Huuse & Holger Lykke-Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet og Steen Thomsen, Sønderjyllands Amt

 


Olieefterforskning - ud for Grønlands vestkyst

Nu er de første licenser til olieefterforskning ved Grønland udstedt, og den første boring er afsluttet. Det er et bedre kendskab til områdets geologi og ny teknik til efterforskning på dybt vand, som har sat den nye scene. Artiklen er en pdf-fil på 922 kb

Af Niels Erik Hamann, Nunaoil A/S

 


Olie i sandstenslag - nyt oliefund styrker vandreteori

Det nyeste oliefund, Nini, på dansk grund i jurassiske sandstenslag ca. 75 km øst for Central Graben styrker opfattelsen af, at olie er i stand til at migrere over endnu større afstande end tidligere antaget. Artiklen er en pdf-fil på 212 kb

Af Tony B Thonsen, GeologiskNyt

 


Micronitratsensor - måling i hav- og søsedimenter

Ny mikrosensor for nitrat til undersøgelse af sø- og havsedimenters kvælstofomsætning.  Overiltet vand mod benzin - iltet vand følger forurenings veje og vildveje Af Lillin Villadsen, Ribe Amt og Henrik Kjær Nielsen, DGE - Dansk GeoservEx a/s Hvis forureninger med kulbrinter skal nedbrydes af bakterier, skal der ilt til, men det er svært at få ilten fordelt i et forurenet lerlag. I et tilfælde i det sydvestlige Jylland blev overiltet vand løsningen. Artiklen er en pdf-fil på 570 kb

Lars Hauer Larsen, teknisk direktør, Unisense A/S

 


Overiltet vand mod benzin - iltet vand følger forurenings veje

Hvis forureninger med kulbrinter skal nedbrydes af bakterier, skal der ilt til, men det er svært at få ilten fordelt i et forurenet lerlag. I et tilfælde i det sydvestlige Jylland blev overiltet vand løsningen. Artiklen er en pdf-fil på 572 kb

Af Lillin Villadsen, Ribe Amt og Henrik Kjær Nielsen, DGE - Dansk GeoservEx

a/s

 


Hindsgavl profilet - Vejle Fjord Formationens Øvre Oligocæn

Hindsgavl profilet repræsenterer aflejringer afsaf i afsnørrede bassiner (laguner) eller i et kystnært miljø fra Øvre Oligocæn. Disse er afsat i den første af to aflejringsperioder i Øvre Oligocæn/Nedre Miocæn, som forekom med en afbrydelse på 3,5 millioner år. Artiklen er en pdf-fil på 153 kb

Af Per Sundberg, GeologiskNyt

 


Naturbornholm og Hadeborgprofilet - en geologisk lokalitet

Den 16. maj i år åbnede Natur- Bornholm (se GeologiskNyt 1/98) umiddelbart syd for Åkirkeby. NaturBornholm er et oplevelsescenter, der via interaktive udstillinger, virtuelle medier samt den geologiske lokalitet, Hadeborgprofilet, formidler Bornholms særegne geologi og øens dyre- og planteliv til de besøgende. Artiklen er en pdf-fil på 1,2 mb

 

Af Stud. Scient. Mette Lise Kjær Poulsen, Ph.D.-studerende Johan Svendsen og lektor Henrik Friis, Aarhus Universitet

 


Jordbundens mangfoldigheder - hvorfor jordbunden varierer

Forklaringer på hvorfor de øverste meter af jorden varierer så meget, er ofte søgt i vores geologiske historie. Men vi mennesker og adskillige plante- og dyrearter kan faktisk skabe de samme variationer og mønstre i jordbunden som de geologiske processer. I det følgende er derfor præsenteret nogle af de mere ukendte, men alligevel normale årsager til, at danske jordbunde er så heterogene. Artiklen er en pdf-fil på 829 kb

Af geolog Søren M . Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Salt i en pebret historie - bagsiden af geologi

Der er en gammel tradition for råstofefterforskning i Danmark. Den startede i stenalderen og udartede sig i det 19. og 20. århundrede. Artiklen er en pdf-fil på 35 kb

Af Steen Laursen, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:Kemiske stoffer i miljøet

Da jeg første gang så bogen, tænkte jeg, at med den titel – Kemiske stoffer i miljøet – ville kemien endnu engang blive stemplet som den helt store skurk i miljødebatten. Ligesom faget kemi er det i folks bevidsthed i almindelighed. Anmeldelsen er en pdf-fil på 131 kb

Anmeldt af geolog Erik Karlsen

 


Horsensegnen Atlas, natur, miljø, historie, erhverv

Det er en stor, rigt illustreret bog, der samler en mængde viden om Horsensegnen, som findes rundt om i det offentlige og det private, og præsenterer det i let tilgængelig form. Anmeldelsen er en pdf-fil på 50 kb

 

Af Per Sundberg, GeologiskNyt For nylig udkom “Atlas over Horsensegnen” skrevet af Eigil Holm.

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.