Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Tema: Geovidenskab A


Artikler:Når klimaet bryder mønstret - naturlige og menneskeskabte ændringer


Ved at sammenligne geologiske undersøgelser med moderne vejrdata mener vi nu at kunne skelne mellem naturlige variationer i klimaet og menneskeskabte klimaændringer. Resultaterne peger på, at de sidste 20-30 års opvarmning ikke kan forklares af naturlige processer. Artiklen er en pdf-fil

Af Af Marit-Solveig Seidenkrantz, Centre for Past climate Studies, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Antoon Kuijpers, GEUS, og Torben Schmith, DMI.

 


Det rene gætværk? - klimaforandringer og Jordens historie


Det bliver tit fremført, at Jordens klima er under konstant forandring. Men hvordan ved vi det? Hvordan kan man undersøge klimaet tilbage i tid – endog tilbage i en tid, før der levede mennesker på jorden? Artiklen er en pdf-fil 
 
Af Marit-Solveig Seidenkrantz

 


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.