Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 2 år 2002


Artikler:Etna i identitetskrise - fra effusiv til eksplosiv vulkan

Normalt holder en vulkan sig til én type udbrud. Etna byder på både effusive og eksplosive udbrud, dvs. den producerer lavastrømme, men også eksplosioner, hvor aske og lavabomber kastes op i luften. Hvad sker der egentligt med Etna? Artiklen er en pdf-fil på 406 kb

Af Ph.D-studerende Tom Pfeiffer, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Svalbard

- geomorfologi i Høj-Arktis

Geomorfologer – herunder specielt glaciologer – og permafrostforskere har i stigende grad fået øjnene op for de store muligheder, den højarktiske øgruppe Svalbard byder på. Her er det muligt at studere glaciale processer og landskabsformer på nærmeste hold og derved øge forståelsen for det landskab, vi har i Danmark i dag. Artiklen er en pdf-fil på 328 kb

Af stud. scient. Jacob Clement Yde, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Kortlægning af Skarø

- samtolkning af geoelektriske og transiente sonderinger

Geofysiske data fra Skarø i det Sydfynske Øhav viser, at hvis man samtolker geoelektriske og transient elektromagnetiske sonderinger på en ny måde, den såkaldte MCI-tolkning, får man mange flere detaljer med i de geologiske modeller. Artiklen er en pdf-fil på 730 kb

 

Af geofysikerne Esben Auken, Jens E. Danielsen, Kurt Sørensen, GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet og geolog Gunnar Larsen, Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen

 


Danske magneter på vej mod Mars

- hvad består det luftbårne støv af?

To dusin danske magneter tog for nylig det første store skridt mod den røde planet Mars: De blev sendt af sted over Atlanten til den amerikanske rumfartsorganisation NASA’s Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i Californien, hvor de skal monteres på to robotkøretøjer, der efter planen skal lande på Mars i starten af 2004. Artiklen er en pdf-fil på 20 kb

 


Sikkerhed i indsatsplanlægning

- beregning af indvindingsoplande

Med nye metoder kan sikkerheden i modelberegnede indvindingsoplande kvantificeres, således at der opnås større sikkerhed for, at grundvandsbeskyttelsen rammer rigtigt. Artiklen er en pdf-fil på 289 kb

Af geolog Rasmus Bærentzen, HOH

 


Slæbeseismik

- en rystende oplevelse

Refleksionsseismik er efterhånden en meget anvendt metode til kortlægning af grundvandet, bl.a. fordi den kan adskille fx sand og kalk. Desuden kan den måle ned til stor dybde. Med den nye slæbeseismiske metode kan man kortlægge op til 3 km om dagen med en bemanding på kun to personer, så nu er omkostningerne virkelig bragt ned. Artiklen er en pdf-fil på 280 kb

Af seniorprojektleder Henrik Olsen, COWI

 


Moses og den blødende Nil

- bagsiden af geologi

Da Moses i sin tid forvandlede Nilens vand til blod, gjorde han regning uden vært. I dag kræver nogle billioner dinoflagellater oprejsning. Artiklen er en pdf-fil på 35 kb

Af geolog Morten L. Hjuler, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:Geologisk Set: Fyn og Øerne

- fremragende geologisk opslagsværk

Nu er “Fyn og Øerne” på gaden. Det er den fjerde bog i serien Geologisk Set, hvor der allerede er tre udgivelser om det nordlige og mellemste Jylland samt Bornholm, – og man bliver sandelig ikke skuffet over den nye tilføjelse, for den er både yderst velskrevet og smukt illustreret. Anmeldelsen er en pdf-fil på 60 kb

Anmeldt af Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Mineralerne i Evje – Iveland

- ny bog om norske mineraler

Hører man til dem, der godt kan lide at gå på mineraljagt, er det en god idé at anskaffe sig denne spændende bog, der både i skrift og fotos fortæller om minedrift i Evje og Iveland i Norge samt om de mineraler, man kan finde i områderne. Anmeldelsen er en pdf-fil på 135 kb

Anmeldt af Peder Flansmose, DAGU

 


Grundvandet som drikkevandsressource

- nyt hæfte til større forståelse

Amtsrådsforeningen har i marts 2002 udgivet et hæfte, hvis formål er at give en bedre forståelse af de grundlæggende forhold ved bl.a. grundvandsdannelse, grundvandskemi, magasinforhold, vandindvinding og forurening. Hæftet er især tiltænkt undervisning i folkeskolen og højere niveau samt som grundlag for lokalpolitisk debat og lokale indsatser for drikkevandsbeskyttelse. Anmeldelsen er en pdf-fil på 65 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Ny særudstilling

- Geologiske fund i privateje

I påsken åbnedes der en ny særudstilling, “Geologiske fund i privateje” på Geologisk Museum. Det er de danske amatørgeologiske stenklubber og deres medlemmer, der har leveret materialet til udstillingen, der afgjort er et besøg værd. Anmeldelsen er en pdf-fil på 155 kb

Af Peder Flansmose, DAGU

 
Debat:Lomborg og naturvidenskaben

- en analyse

Bjørn Lomborg har gennem lang tid skabt røre i miljødebatten. En analyse viser, at både Lomborg selv og forløbet af debatten udtrykker en dyb mistillidserklæring til naturvidenskaben. Indlæget er en pdf-fil på 94 kb

Af geolog, Ph.D Keld Conradsen, Ferskvandscentret

 


Et tilbageslag for geologien

- lukker Midtsønderjyllands Museum, Gram?

Amtspolitikere har i en pressemeddelelse af d. 15. marts foreslået, at Sønderjyllands Amt trækker sig ud af driften af Midtsønderjyllands Museum på Gram Slot. Dette vil, hvis forslaget vedtages i Sønderjyllands Amtsråd, være ensbetydende med en lukning af landsdelens naturhistoriske museum, der er kendt for at huse fossile skeletter af 6 millioner år gamle hvaler fra det øvre miocæne Gram ler. Indlæget er en pdf-fil på 81 kb

Af geolog Tove Stockmarr og museumspædagog Martin Abrahamsson, Midtsønderjyllands Museum

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.