Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 1 år 2001


Artikler:GeoCenter Møns Klint - snart en realitet

Kridtformationerne på Møns Klint er et direkte vidensbyrd om Danmarks tilblivelse, og det vil være naturligt at bygge et nyt naturcenter netop hér. Visionen om et geologiog naturcenter på Møns Klint mangler da heller ikke opbakning. Artiklen er en pdf-fil på 167 kb

Af Nils Natorp, projektleder, Geocenter Møns Klint

 


Ussings linie - om dalene i Jylland

De begravede dale og dybe tektoniske strukturer giver nye informationer, som måske kan bruges til en revurdering af hele konceptet om Hovedopholdslinien og tunneldalene, som vi forøvrigt måske skulle kalde Ussings linie og fjorddale. Artiklen er en pdf-fil på 253 kb 

Af geolog Ib Marcussen, GEUS

 


Tektonik i Danmark - Sorgenfrei-Tornquist Zonen

I sidste nummer af GeologiskNyt bragte vi en artikel om, at der stadig er liv i Sorgenfrei-Tornquist Zonen. Med nyere målinger følger forfatterne op på denne artikel. Artiklen er en pdf-fil på 454 kb 

Af seismolog Søren Gregersen og geodæt Klaus Schmidt, Kort & Matrikelstyrelsen.

 


Geologi og Egyptologi II - geologer går arkæologerne i bedene

I 1999 tog tre geologer til Egypten for at lave feltarbejde i en 5000 år gammel mine nær Kongernes Dal. Artiklen er en pdf-fil på 114 kb 

Af geolog Ulrich Schnell, Nationalmuseet, geolog Anders Lie og geofysiker Thomas Busk Espersen.

 


SAR – teori og anvendelse i geologien

SAR er en teknologi, som i de senere år anvendes mere og mere indenfor bl.a. geovidenskaben. Men hvad er SAR, og hvordan anvendes SAR i geologien? Artiklen giver en introduktion til SAR fjernmåling - en teknologi, som er inde i en kraftig udvikling. Artiklen er en pdf-fil på 144 kb 

Af geolog Tonny B. Thomsen, GeologiskNyt

 


Spektral analyse - olie, gas og vand i reservoirkerneprøver

Spektral analyse er en metode, hvor man ved røntgenstråler hurtigt og nøjagtigt kan analysere borekerners indhold af olie, gas og vand i reservoirbjergarter. hvilket har stor betydning i olieindustrien. Artiklen er en pdf-fil på 98 kb 

Af geolog Jørgen Rheinländer og Poul Erik Porse, InnospeXion ApS.

 


Røde feer over Europa - Sprites, et meteorologisk fænomen

Sprites er et meteorologisk fænomen, som der ikke tidligere er observeret over Europa. Men i sommer så en specialestuderende fra DMI hele 40 sprites over alperne. Artiklen er en pdf-fil på 55 kb 

Af geolog Louise Halkjær, GeologiskNyt

 


Mineraljagt i Grønland - på en alternativ måde

Mineralefterforskning i Grønland er normalt noget der foregår i forbindelse med eksplorationsselskaber og geologiske institutioner, såsom NunaMinerals og GEUS, der sender geologer og assistenter ud i felten for at lede efter mineraliseringer. Hos Råstofdirektoratet benytter man sig desuden af en alternativ informationskilde - befolkningen. Artiklen er en pdf-fil på 173 kb 

 

Af geolog Tonny B. Thomsen efter interview af stud. scient. Carl Frederik Clausen, Århus Universitet.

 


Trans Mose - en del af Bovbjergprofilet

En tur til Bovbjerg Klint i Vestjylland er altid en tur værd. I dette markante profil er alle de glaciale landformers hovedelementer repræsenteret, såsom inderlavning, randmoræne, smeltevandsslette og bakkeø. I dette store perspektiv kan detaljerne dog godt forsvinde. En sådan detalje er Trans Mose, et mindre dødishul i smeltevandssletten. Artiklen er en pdf-fil på 489 kb 

Af geolog Jakob Qvortrup Christensen, Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen

 


Vulkanske røgringe - Etna, en storrygende vulkan

Vulkanske røgringe er fascinerende, men sjældne fænomener i vulkanologien. Men Etna, den meget aktive vulkan på Sicilien, har igennem det seneste år udsendt kaskader af røgringe. Artiklen er en pdf-fil på 164 kb 

Af Ph.D.-studerende Tom Pfeiffer

 


Ishotellet i Jukkasjärva - en kæmpeiglo i Lapland

I Jukkusjärva, en lille by i det svenske Lapland ca. 200 km nord for polarcirklen, ligger et besynderligt hotel bygget udelukkende af is. Artiklen er en pdf-fil på 48 kb 

Af geolog Louise Halkjær, GeologiskNyt

 


Et potent isfænomen

Besynderlige isfænomener findes ikke kun i de arktiske egne. De optræder også i Danmark. Artiklen er en pdf-fil på 459 kb 

Af geolog Tonny B. Thomsen, GeologiskNyt

 


Geologien i Danmark - vil du være med til at formidle geologi?

Nationalkomiteen for Geologi har sat fokus på den brede formidling af geologi i samfundet. Mange geologer oplever, at geologien ikke er særlig synlig i Danmark, og at geologiske interesser tit står svagt. Derfor søges der engagerede personer, der har ideer og lyst til at formidle geologi. Artiklen er en pdf-fil på 21 kb 

Af geolog Lise Holm, Styregruppen vedr. formidling af geologi i Danmark.

 


Tanker i en gråzone - bagsiden af geologi

Man bør se på andres meninger med et åbent sind. Jeg har derfor prøvet af få mening i en bog af krystaleksperten Zone Hertl. Foreløbig går det meget godt, om end noget langsomt med at få brikkerne til at falde på plads - og falde fra. Artiklen er en pdf-fil på 33 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:Mineralernes verden

Her er virkelig tale om en flot bog. De første 400 sider er fyldt med imponerende billeder af krystaller fra Geologisk Museums samling, resten er nyttige tabeller og registre. Krystallerne er i sig selv flotte, men fotografen, der også er bogens forfatter, har virkelig lavet et enestående arbejde med at fotografere dem. Og så er der gode, grafiske figurer, som viser principperne i krystallernes symmetri og princippet i deres opbygning. Anmeldelsen er en pdf-fil på 42 kb 

Anmeldt af Steen Laursen, GeologiskNyt

 


De strømmende vande

Titlen på bogen ‘De strømmende vande’, og billedet af en klukkende bæk på forsiden vækker umiddelbart interesse for alle som arbejder med vandløb og åer. Er det en ny lærebog i hydrologi eller hydrometri på dansk? Nej, titlen viser sig at dække over en velskreven og flot illustreret bog, som primært behandler betingelserne for de planter, dyr og insekter, som findes i danske vandløb. Alt sammen set i forhold til, hvordan vi har ændret på vandløbene igennem de sidste 100 år. Anmeldelsen er en pdf-fil på 42 kb 

Anmeldt af ph.d. Søren M. Kristiansen

 


Geologiske Interesseområder - Storstrøms Amt

For nylig udkom “Geologiske Interesseområder” udgivet af Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er en rigt illustreret rapport, der søger at samle geologisk information om bevaringsværdige lokaliteter i Storstrøms Amt. Anmeldelsen er en pdf-fil på 46 kb 

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 
Debat:Begravede dale i NV-europa - dannet under indlandsisen

Diskussionen om hvornår og hvordan de begravede dale er dannet fortsættes i denne artikel, som er et svar på Henrik Jordts indslag i sidste nummer af GeologiskNyt, hvor han hævdede, at dalene er dannet ved tertiære shelf- og deltaprocesser. Forfatterne uddyber i denne artikel argumenterne for, at dalene er dannet og fyldt op under istiderne. Indlægget er en pdf-fil på 966 kb 

Af Mads Huuse & Holger Lykke-Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Ansvar i råstofgrave - vurdering af ansvar for skader på gæster

Som svar på Klaus Rønholts indlæg om gæsters færdsel i råstofgrave bringer vi her et indlæg fra Skovog Naturstyrelsen. Indlægget er en pdf-fil på 21 kb 

Af cand. jur. Jette Haugaard, Skov- og Naturstyrelsen, Hav- og Råstofkontoret

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.