Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 4 år 2002


Artikler:Mogenstrup Ås som naturperle - beskyttelsesområde ved åsen

Dalsystemet nord for Mogenstrup Ås er udpeget til at være en af Danmarks mest værdifulde naturperler. Danmark har imidlertid kun udpeget halvt så meget natur, som EU ønsker, og det rejser spørgsmålet, om ikke Mogenstrup Ås burde inddrages som en naturlig del af denne perle. For dalsystemet og åsen er en del af det samme store smeltevandssystem fra istidens slutning. Artiklen er en pdf-fil på 52 kb

Af geolog Charlotte Sedlacek og Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Istid lige om hjørnet? - iskerner viser spændende resultater

Beviser fra den grønlandske indlandsis indikerer, at Jordens klima altid har undergået store og dramatiske forandringer, og at de klimaændringer (opvarmningen), vores klode oplever i øjeblikket, derfor ikke nødvendigvis skyldes menneskenes forurening med drivhusgasser. Artiklen er en pdf-fil på 100 kb

Af geolog Susanne Plesner, GeologiskNyt

 


Meteorkrater fundet i Nordsøen - 60-65 millioner år gammelt

To britiske oliegeologer faldt over et gammelt meteorkrater 130 km øst for den engelske Yorkshire-kyst. For 60 til 65 mio. år siden ramte en meteor på omkring 2 mio. tons jorden med en hastighed 20 km/sek. Artiklen er en pdf-fil på 21 kb

 


Vulkanøen Santo Antão - endnu en geologisk historie

Geologistuderende fra universiteterne i København og Århus har siden efteråret 1996 arbejdet med forskellige aspekter af geologien på Santo Antão, som dengang var relativt uudforsket. De forskellige studerende har med deres specialer og Ph.D.-afhandlinger bidraget med utroligt vigtig viden om øens vulkanske oprindelse og udvikling. Som rosinen i pølseenden afsluttede forfatteren af denne artikel sin forskning med aflevering af sin Ph.D.-afhandling i maj i år. Artiklen er en pdf-fil på 440 kb

Af geolog Susanne Plesner, GeologiskNyt

 


Geologiens Dage 2002

For alle, der interesserer sig for geologi, er Geologiens Dage et must. Der er både arrangementer for voksne og børn. Her kan man høre om fossiler og sten, råstoffer, vulkaner og meget, meget mere. Artiklen er en pdf-fil på 158 kb

Af geolog Lise Holm, Skov- og Naturstyrelsen

 


Albert Streckeisen og QAPF - magmabjergarternes klassifikation

I GeologiskNyt 3/02 giver geolog Tonny B. Thomsen en lidt løssluppen beretning om oprindelsen af det i petrologien velkendte dobbelttrekantsdiagram, QAPF (efter quartz, alkali feldspar, plagioclase og foid eller feldspathoid), som nu verden over kendes under navnet Streckeisen-diagrammet. Artiklen er en pdf-fil på 290 kb

Af professor emeritus Henning Sørensen, Geologisk Institut, København

 


Isotoper og miljøforskning - brug af isotoper af kulstof og ilt

I moderne forskning bruges, at visse processer i naturen “skelner” mellem isotoper af det samme grundstof. Det betyder, at vi kan fortælle historien hvor, hvornår eller hvordan naturlige ting som vand, sedimenter eller biologiske materialer er dannet. Artiklen er en pdf-fil på 419 kb

Af Søren M. Kristiansen, Danmarks JordbrugsForskning

 


Fossiler, hvad er det for nogle? - interesse for dem

Fossiler kalder man også sommetider for forsteninger, og de er resterne og sporene efter fortidens liv, både planter og dyr. Man bruger mest ordet fossil i stedet for det mere danske ord forstening, fordi de bevarede rester af fortidens liv ikke behøver at være forstenede i egentlig forstand, de behøver altså ikke at være blevet udfyldt med eller omdannet til sten. Artiklen er en pdf-fil på 386 kb

Af konservator Søren Bo Andersen, Aarhus Universitet

 


Danmarks Geologi på nettet - et digitalt geologisk Danmarkskort

I 2001 satte Nationalkomiteen for Geologi fokus på den brede formidling af geologi i samfundet. Der blev nedsat en styregruppe vedrørende formidling med henblik på at få et overblik over de mange eksisterende indsatsområder. Dernæst definerede gruppen nye mål og beskrev, hvilken konkret indsats der skulle til for at nå målene. Artiklen er en pdf-fil på 158 kb

Af geolog og projektleder Tove Stockmarr, Midtsønderjyllands Museum

 


Massespektrometri – en kort introduktion

Massespektroskopi er en metode til at bestemme molekylers og atomers masse. Metoden kan bruges ved selv meget små stofmængder, hvor andre metoder må give op, og sat sammen med gas- eller væskechromatografi bliver det en nærmest uovertruffen metode. Artiklen er en pdf-fil på 137 kb

Af cand.scient. Erik Karlsen

 


Padparadscha, brianit og tv-sten - bagside af geologi

Har du nogen gange undret dig over, hvorfor den rødgule korundvarietet kaldes “padparadscha”, eller om “tungsten” mon i virkeligheden er så uhyggeligt tung, som navnet siger? Kan man opkalde en sten efter Brian? Her kan du få gode ideer, hvis du selv finder et nyt mineral, som skal have et spændende navn. Artiklen er en pdf-fil på 32 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 
Debat:Mogenstrup Ås som naturperle - beskyttelsesområde ved åsen

Dalsystemet nord for Mogenstrup Ås er udpeget til at være en af Danmarks mest værdifulde naturperler. Danmark har imidlertid kun udpeget halvt så meget natur, som EU ønsker, og det rejser spørgsmålet, om ikke Mogenstrup Ås burde inddrages som en naturlig del af denne perle. For dalsystemet og åsen er en del af det samme store smeltevandssystem fra istidens slutning. Artiklen er en pdf-fil på 52 kb

Af geolog Charlotte Sedlacek og Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Ås beriges med naturpark - Mogenstrup Ås som naturområde?

I Geologisk Nyt 3/02 gengives synspunkter omkring de landskabelige og geologiske værdier i 6,4 ha af østenden af Mogenstrup Ås. Årsagen skulle angiveligt være, at Storstrøms Amt har en verserende VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) – redegørelse i gang som følge af en graveansøgning indsendt tilbage i 1998. Indlægget er en pdf-fil på 165 kb

 

Af geolog Henrik Fougt, tidligere ansat som råstofgeolog i Storstrøms Amt, i dag konsulent for ansøger om gravetilladelse på østenden af Mogenstrup Ås.

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.