Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 4 år 1997


Artikler:Forstenede krystaller i moleret - gammel gåde søger nyt svar

For nogle år tilbage blev der fundet nogle store krystallignende blokke af kalcit i cementstenen ved Limfjorden. Blokkene hedder glendonit, og det er ikke første gang, den slags blev draget frem af jorden. Det danske fund kan være med til at besvare spørgsmålet om deres oprindelse. Artiklen er en pdf-fil på 1,3 mb
Af specialestuderende geolog Bo Pagh Schultz.

 


Himmerlands kilder - nu også med sprøjtemidler

Kilder er ofte omgivet af sagn, og farverige beretninger er knyttet til deres opståen og ry som lægedomskilder. Men måske er deres livgivende kraft en saga blot, for nu har den overfladenære forurening nået kilderne. Artiklen er en pdf-fil på 352 kb
Af geolog Margrethe Kristensen

 


Koralkalk i Øresund

Under udgravningerne til Øresundsforbindelsen er man stødt på koralkalk, der er af samme alder som kalken i Fakse Kalkbrud. Fundet var ventet og er blevet studeret intenst i løbet af sommeren. Her kommer de foreløbige resultater. Artiklen er en pdf-fil på 934 kb

 

Af geolog og erhvervsdykker Peter Roll Jakobsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

 


Krystaller som harddiske

En ny type informationslagring med laserlys er ved at blive udviklet i disse år. På Forskningscenter Risø arbejder forskere med denne form for lagring i krystaller af lithiumniobat tilsat en smule jern. Informationen lagres ved hjælp af hologrammer og forskerne har vist, at denne form for lagring, i sammenligning med konventionelle lagringssystemer, giver meget høje datalagringskapaciteter og hurtige adgangs og overførselstider. Artiklen er en pdf-fil på 325 kb

 

Paul Michael Petersen, Carsten Dam-Hansen og Per Michael Johansen, Afdelingen for Optik og Fluid Dynamik, Forskningscenter Risø

 


IR-spektroskopi af mineraler - en metode der ikke forældes

IR-spektroskopi er velegnet til at analysere både amorfe og krystallinske stoffer i ren tilstand, og til måling af urenheder i lave koncentrationer. Som eksempel på brugen af teknikkens muligheder er forskellige karbonatholdige prøver blevet analyseret. Artiklen er en pdf-fil på 367 kb
Af forsker Jimmy Bak, Forskningscenter Risø.

 


Agerbrug i vikingetiden - et studie af fosfor i jorden

En ager opdyrket i vikingetiden er blevet afdækket og undersøgt som et led i Ulfborgprojektet. Ulfborgprojektet er et bebyggelseshistorisk projekt med det formål at studere sammenspillet mellem mennesker og natur i Vestjylland i ældre tid. Arbejdet er lavet af geologer og historikere i samarbejde med arkæologer og kulturgeografer, og her anvendes geologiske metoder til at vurdere, hvilke landbrugsformer der blev brugt i vikingetiden. Artiklen er en pdf-fil på 889 kb
Af geolog Per Mørch ChristensenFjernvarmerør og geologi - et projekt der krydser Limfjorden

Marine Joint Venture. Ved lægning af en ny fjernvarmeledning fra Vendsysselværket til Aalborgværket var det nødvendigt at krydse Limfjorden. GeologiskNyt har talt med Per Aarsleff A/S om, hvordan det blev gjort og hvad geologien betød for udførelsen af projektet. Artiklen er en pdf-fil på 730 kb
Af geolog Ingvar S. Parmann, Öresund

 


Billedanalyse i geologien

Geologer bruger meget tid på at beskrive prøver på forskellig måde. Parametre som porøsitet, fordelingen af mineralkorn og kornstørrelse skal findes i et utal af prøver. Nu kan computeren overtage en del af beskrivelsesarbejdet ved hjælp af et billedanalyseprogram. Et par danske geologer er med i front af udviklingen og ser her nærmere på teknikken og mulighederne inden for geologien. Artiklen er en pdf-fil på 637kb
af geologerne Knud Thomsen og Peter Mikkelsen, Dimac.

 


Jordens alder - før og nu

Hvor gammel er jorden? Dette spørgsmål har optaget mange sjæle gennem tiden, og der er foreslået flere opfindsomme metoder til at beregne Jordens alder. Artiklen er en pdf-fil på 240 kb
Af geolog Klaus Conradsen.

 
Debat:Geologiske superlokaliteter - de bedste danske geotoper?

Lørdag den 20. september 1997 afholdes der en debatdag på Odense Universitet med Dansk Geologisk Forening (DGF), Det Kongelige Danske Geografiske Selskab (DKDGS) samt Skov- og Naturstyrelsen (SNS) som arrangører. Artiklen er en pdf-fil på 369kb
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.