Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 6 år 2002


Artikler:Vulkaner på charterferien - eksempler fra De Kanariske Øer

De Kanariske Øer er et yndet turistmål for sol- og varmehungrende nordboere. Imidlertid byder øerne på andet end sol og varme. De er nemlig dannet ved gentagne vulkanudbrud og byder på en spændende og varieret geologi, som man kan kaste et blik på, hvis man ønsker adspredelse fra det mere turistprægede. Artiklen er en pdf-fil på 378 kb

Af geolog Susanne Plesner, GeologiskNyt

 


Vidste du det om diamanter - en spændende sten

S. Jensen, GeologiskNyt De fleste synes nok, at diamanter er ganske interessante på den ene eller anden måde – og har sikkert undret sig over, hvorfor de har sådan et fantastisk spil, eller hvorfor de er så hårde. Og om de overhovedet har fundet anvendelse til andet end kostbare smykker. Artiklen er en pdf-fil på 70 kb

Af geologerne Thomas Varming og Paw B.

 


Pesticidforurening - små private boringer er truede

De små private vandforsyningsanlæg er truet af forurening fra pesticider, nitrat og bakterier. Det viser en statusrapport fra en undersøgelse gennemført af 4 amter, GEUS Miljøstyrelsen. I undersøgelsen er der fundet pesticider i mere end halvdelen af drikkevandet fra ca. 600 små private vandforsyningsanlæg,som forsyner enkelte husstande. I drikkevandet er der også fundet coliforme bakterier. Artiklen er en pdf-fil på 204 kb

Geolog Walter Brüsch, GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

 


Øjne i grusgraven - spændende foldestruktur på Østfyn

I danske klinter og grusgrave kan der forekomme meget smukke og interessante strukturer. Således dukkede der for nylig halvandet ovalt øje op i en østfynsk grusgrav. Strukturerne er de såkaldte sheath folder. Artiklen er en pdf-fil på 154 kb

Af geolog Gunnar Larsen, Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen

 


Ny jordbundskortlægning - som basis for kvælstofmodellering

Præcis viden om jordbunden er i dag nødvendig, da landmænd, skovejere og forvaltninger i stigende grad bruger detaljeret viden om jorden på markniveau. En ny metode med præcis kortlægning af jordbunden er derfor afprøvet i et område med særlige drikkevandsinteresser. Resultaterne viste, at eksisterende kort over jordbunden er upræcise, og at denne metode til jordbundskortlægning er med til at give bedre resultater ved modelberegninger af kvælstofudvaskning. Artiklen er en pdf-fil på 142 kb

 

Af Søren B. Torp, Søren M. Kristiansen, Mogens Greve og Tove Heidmann, Danmarks JordbrugsForskning.

 


Ny geografiuddannelse på AAU - undervisning og projekter

Denne artikel om den nye geografiuddannelse ved Aalborg Universitet starter pudsigt nok med et tillykke med det nye Geocenter København til det samlede geosamfund i Danmark. Det ny Geocenter vil i mange år være en flot ramme for formidling, undervisning og forskning inden for geofagene. Mon ikke de fleste geofolk ved universiteterne i provinsen håber, at Geocenteret vil være spydspids i bestræbelserne på at sætte fokus på geofagene? Artiklen er en pdf-fil på 169 kb

Af geolog Peter Momme, Aalborg Universitet

 


Det Rejsende Cirkus Naturligvis - i naturvidenskabens arena

Et par gange om ugen er de to geologistuderende Rikke Storm og Maja Hawthorn draget ud med en kasse sten, dinosaur-plastikmodeller, en rulle toiletpapir og overheadtransparenter under armen med Det Rejsende Cirkus Naturligvis for at formidle geologi i folkeskolernes 3. til 6. klasser. Turen er gået lige fra Tisvildeleje i nord til Nysted i syd, i alt 47 skoler har fået besøg af geologien siden november 2001. Artiklen er en pdf-fil på 344 kb

Af Maja Hawthorn, GeologiskNyt

 


Alternativ "rock" - bagsiden af geologi

For de sikkert mange musikkendere, der nu sidder med bladet i hånden, springer der adskillige kunstnere frem fra hukommelsen, når titlen læses. Her er der dog ikke tale om en musikgenre, men derimod nogle meget specielle sten, der blandt andet er at finde Pennsylvania, USA. Der er tale om de kimende sten (“The Ringing Rocks”) i Ring Rock State Park. Artiklen er en pdf-fil på 28 kb

Af geolog Paw B. S. Jensen, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:Dansk Naturvidenskabsfestival - naturbutikken “Vor gamle Jord”

Dansk Naturvidenskabsfestival 2002 løb af stablen i uge 41 lige før skolernes efterårsferie. Igen i år var det en kæmpesucces. Det 500 m2 store cirkustelt med hvide og gule striber var stillet op i Universitetsparken ved H.C. Ørsteds Instituttet, København. Anmeldelsen er en pdf-fil på 57 kb

Af Maja Hawthorn, GeologiskNyt

 


Det fede landskab - næringsstoffer og naturens tålegrænser

Vandmiljøplanen vil i løbet af få år halvere landbrugets kvælstofforurening. Men dette er ikke tilstrækkeligt til at overholde naturens tålegrænser ifølge Naturrådets vismandsrapport 2002. Det er også nødvendigt med beskyttelse af sårbare naturområder og en radikal omlægning af landbrugets produktion. Rapporten opstiller fire scenarier for fremtidens landbrug. Anmeldelsen er en pdf-fil på 28 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 
Debat:Miljøets 4. dimension - om natur og miljø i geologisk perspektiv

Et af de områder, hvor geologien kan bidrage til en bedre forståelse af vores samtid, er inden for forvaltningen af vores natur og miljø. Det længere tidsperspektiv på naturens dynamiske processer, som er karakteristisk for geologien, var emnet for Bent Odgaards forelæsning, da han tiltrådte som professor i palynologi på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Forelæsningen bringes her i uddrag. Indlæget er en pdf-fil på 249 kb

Af professor Bent Odgaard, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.