Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 3 år 2006


Artikler:Tsunamiens spor i grundvandet - erfaringer fra Sri Lanka


Tsunamien, som opstod efter det kæmpemæssige underjordiske jordskælv tæt ved Sumatra i det Indiske Ocean d. 24. december, 2004, forårsagede pludselig og vidtomfavnende død og ødelæggelser i sit umiddelbare kølvand i de omkringliggende lande[a]. Men efter bølgerne havde trukket sig tilbage, stod det klart, at noget andet var stærkt medtaget af tunamien, som indirekte ville påvirke den lokale befolkning i lang tid efter, nemlig grundvandet og vandforsyningen. Hele artiklen

Af seniorforsker Karen G. Villholth, IWMI

 


Vulkansk sang fra vals til hard rock - bagsiden af geologi


Musik kan digitaliseres, og så er det jo bare en masse tal. Heraf følger, at en masse tal også kan laves til musik. Der skal bare lige sættes en computer til. Læs hele artiklen

Af GeologiskNyts webmaster Steen Laursen

 


Geologiens Dage 2006 - GeoSites

Dage 2006 afholdes landet over lørdag den 30. september og søndag den 1. oktober. Der er 56 tilbud om ture og oplevelser i vores dejlige Danmark. Artiklen er en pdf-fil på 814 kb.

Af Koordinationsgruppen for Geologiens Dage Geologiens

 


Fossiler i opløsning - rene tænder på sekunder

Temaet om de falske fossiler har været oppe at vende nogle gange, og Redaktionen var derfor med, da der blev holdt et foredrag i Sydsjællands Amatørgeologiske Forening. Artiklen er en pdf-fil på 155 kb.

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Skeleton Coast National Park - geology to die for

Med maj-måneds fødsel af Shiloh Nouvel (Angelina Jolies og Brad Pitts datter) i Namibia, blev det lille vestafrikanske land – og ikke mindst dets skønhed – allemandseje. Tiden er derfor moden til at berette om to måneders feltarbejde i Skeleton Coast Nationalparken samt dannelsen af de fl uvio-æoliske sedimenter, der kendetegner denne ørken. Artiklen er en pdf-fil på 1,6 mb.

Af geolog Johan Svendsen, Altinex Oil Denmark

 


Kortlægning af begravede dale - gebyrkortlægning

Århus Amt er i lighed med landets øvrige amter i gang med en omfattende kortlægning af grundvandsressourcerne i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er beskrevet ved et antal indsatsområder, for hvilke der skal udarbejdes indsatsplaner med henblik på beskyttelse af fremtidens drikkevandsressourcer. Artiklen er en pdf-fil på 1,9 mb.

 

Af Verner Søndergaard, Århus Amt; Jette Sørensen, Rambøll (tidl. ansat i Sedimentsamarbejdet); Richard Thomsen, Århus Amt; Christian Kronborg, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Ole Bjørslev Nielsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Begravede dale i Århus Amt - Frijsenborg-Foldby-plateauet

I den foregående artikel kiggede vi på to af de metoder, der er benyttet i forbindelse med kortlægning af grundvandsressourcerne i Århus Amt. Der så vi, hvordan der i Århus Nord og ved Hadsten ved hjælp af geofysiske metoder er blevet identifi ceret et imponerende netværk af begravede dale, og vi sluttede af med at omtale, hvordan disse dales indfyldning på baggrund af fingrusanalyser er blevet henført til forskellige glaciationer. Artiklen er en pdf-fil på 361 kb.

 

Af Jette Sørensen, Rambøll (tidl. ansat i Sedimentsamarbejdet); Verner Søndergaard, Århus Amt; Christian Kronborg, Geologisk Institut, Aarhus Universitet; Ole Bjørslev Nielsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet og Richard Thomsen, Århus Amt

 


Borggård-1-Kernen på Bornholm - ny viden om Nedre Kambrium

Henover foråret og sommeren blev der på det sydøstlige Bornholm udført en boring, der vil få afgørende indfl ydelse på vores forståelse af den nedre del af den danske sedimentære lagserie. Artiklen er en pdf-fil på 160 kb.

Af Geolog Johan Svendsen, Altinex Oil Denmark

 
Debat:Rend mig i traditionerne

I GeologiskNyt nr. 2 fra dette årbragte vi to indlæg om jordartskortet – et kortere debatindlæg og et længere svar. Denne artikel er et svar på det lange indlæg fra nr. 2. Indlægget er en pdf-fil på 100 kb.

Af Ib Marcussen og Troels V. Østergaard

 


Hvorfor læse geologi - rundspørge blandt de nye studerende

Hvad får en nyudklækket student til at vælge geologi på Aarhus universitet? Vi har stillet de nye geologi/geoteknologi-studerende 10 spørgsmål. Artiklen er en pdf-fil på 100 kb.

Af geolog Ulla V. Hjuler GeologiskNyt

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.