Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 5 år 2004


Artikler:Per Kirkeby på Geologisk Museum - fornemmelse for farvelag

Per Kirkeby har dekoreret Geologisk Museums hall. Den kendte kunstner og geolog har valgt “usikkerhed” som et gennemgående tema i sin dekoration, som bygger på geologiske motiver. Men glem naturalismen, her er det den geologiske kunst, der hersker. Artiklen er en pdf-fil på 530 kb

 

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt, efter interview med kunstner og geolog Per Kirkeby

 


Begravede dale i Jylland og på Fyn - nu på internettet

De jysk-fynske amters Grundvandssamarbejde har igennem de seneste 6 år udført en kortlægning af begravede dale i Jylland og på Fyn. Grundvandssamarbejdet giver mulighed for at få gennemført mere regionalt dækkende projekter på tværs af amtsgrænserne, og de begravede dalsystemer respekterer jo netop ikke amtsgrænser. Artiklen er en pdf-fil på 198 kb

Af geolog Peter Sandersen, Watertech og geolog Flemming Jørgensen, Vejle Amt

 


Magnetiske poler på ilmarch - polvending under opsejling?

Er vi på vej mod en polvending? For 780.000 år siden byttede de magnetiske poler plads – er det ved at ske igen? Den nyeste internationale model for Jordens magnetfelt, IGRF2005, som netop nu gøres klar, og som skal anvendes fra 2005 til 2010, viser store forandringer af feltet. Magnetfeltet svækkes, og de magnetiske poler er på ilmarch. Kan vi nu være på vej mod en polvending? Artiklen er en pdf-fil på 1,1 mb

Af civilingeniør Peter Stauning, DMI

 


Brændeovne på godt og ondt - ikke kun olieprisen ryger i vejret

Prøv at lytte godt efter næste gang, du tænder op i din brændeovn. Det, du sandsynligvis vil kunne høre, er din nabo, der hoster. Røgen fra brændeovnene er nemlig ved at forvandle rolige parcelhuskvarterer til områder, der er så plagede af luftforurening, at selv de mest befærdede veje i København har svært ved at følge med. Selvom der endnu ikke er sikkerhed om helbredseffekterne peger flere ting på, at røgen ikke er ufarlig – langt fra. Artiklen er en pdf-fil på 328 kb

Af cand.scient. Thommy Larsen, Institut for Miljøvurdering

 


Kær sten har mange navne - bagsiden af geologi

Spørger man efter en pæn, hvid granit til badeværelsesgulvet, har forretningen den nok ikke. Til gengæld har de givetvis nogle fliser, der hedder “Serizzo” eller “Bianco Cordo”. Artiklen er en pdf-fil på 128 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:GeologiskNyts nye hjemmeside - nu med daglige nyheder

GeologiskNyts hjemmeside har i et stykke tid været nedprioriteret, men den er nu genopstået i ny og aktiv form. Bl.a kan man nu læse presseklip, og et forum for åben debat på siden er undervejs. Anmeldelsen er en pdf-fil på 167 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Geologisk Set: Det sydlige Jylland - områder af national geologisk interesse

Først i november udkom den 5. bog i serien “Geologisk Set”. Denne gang er det det sydlige Jylland, der tages under behandling med en gennemgang af 26 lokaliteter af national interesse eller såkaldte Geosites. Anmeldelsen er en pdf-fil på 59 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Ilulissat Isfjord - et verdensarvsområde

I slutningen af september udkom bogen Ilulissat Isfjord, der er udarbejdet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). Årsagen er, at Ilulissat Isfjord er blevet optaget på verdensarvslisten. Den flotte bog viser hvorfor. Anmeldelsen er en pdf-fil på 359 kb

Anmeldt af Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Jorden - Illustreret opslagsværk

Vejret, Skove, Gletsjere, Ørkener, Bjerge, Oceaner, Vulkaner, Søer, Klima, Vådområder, Have, Kyster, Tektonik. Sådan præsenteres den danske oversættelse af James F. Luhrs rigt illustrerede opslagværket om Jorden, og som det fremgår af nøgleordsopremsningen, er dette en bog om jorden set i et geo-perspektiv. Eller mere præcist et tekstet billedleksikon om Jorden med hovedvægten lagt på geologiske fænomener. Anmeldelsen er en pdf-fil på 119 kb

Anmeldt af stud.scient Sonny O.T. Kristiansen, Geologi, Aarhus Universitet

 


Tysk bog om ledeblokke - fantastisk geologisk opslagsbog

Denne suveræne bog, der forbinder istidens blokke med de tilhørende oprindelsessteder i Østersøområdet (tilnærmelsesvist) samt fund ved lokale kyster og landområder. Et område der geografisk dækker Finland i nord, de baltiske lande i øst, det nordlige og centrale Tyskland i syd og Holland i vest. Anmeldelsen er en pdf-fil på 56 kb

 

Anmeldt af Mogens K Hansen, Fynske Fossilsamlere og DAGU, (fra 2003 og anmeldt i DAGU regi i 2003)

 
Debat:Et fag – 4 tidsskrifter - er det virkelig nødvendigt?

Hvis den danske geologiverden ønsker at komme ud over scenekanten, må man i langt højere grad samarbejde om at formidle geologien i et fælles tidsskrift. Hidtil er dette ikke sket på grund af en uheldig tradition for indadvendte fagmiljøer i geologikredse. Indlægget er en pdf-fil på 179 kb

 

Af geologerne Carsten R. Kjaer og Jørgen Dahlgaard, redaktører af Aktuel Naturvidenskab

 


Fra en “storforbruger” af geologer - kommentarer og ønsker

Hermed et bidrag fra en virksomhed, som er stærkt involveret i fagets fremtid, da vi aftager et betydeligt antal geologer. Indlægget er en pdf-fil på 215 kb

Af geolog og direktør Jens Baadsgaard Pedersen, Watertech a/s.

 


Mobil og villig debat? - åben og fordomsfri diskussion bør starte

Vi er positivt overraskede over den debat, vores artikel i GeologiskNyt 3/04 har skabt, da vi fortsat mener, at geologiens kår i Danmark kan og bør forbedres. Vi geologer bør derfor starte NU med en åben og fordomsfri diskussion om de aktuelle udfordringer, som geologien og geologiuddannelsen står overfor. Indlægget er en pdf-fil på 53 kb

Af geologerne Ole Christensen, Norge og Søren M. Kristiansen, Århus

 


Geologer ved Rådgivere - en årlig konference for geologer

Der er faktisk mange geologer/geofysikere beskæftiget inden for natur, miljø, grundvands- og ressourceområdet både i det private og det offentlige. Indlægget er en pdf-fil på 72 kb

Af geolog Bo Michael Frankø, RAMBØLL i Herning

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.