Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 3 år 2002


Artikler:Danmarks største ås - profil i en flettet smeltevandsstrøm

Spring sommeren i møde med en tur til Sydsjælland og bliv bevidst om, at Danmark ikke bare er et fladt land. Her ligger nemlig Mogenstrup Ås – Danmarks største af sin art. Den imponerende landskabsform er 10 km lang og strækker sig fra Næstved til Mogenstrup i syd. Der er gode muligheder for en cykeleller vandretur rundt om åsen. Artiklen er en pdf på 140 kb

Af Charlotte Sedlacek, GeologiskNyt

 


Danmarks største ås truet - bortgravning af åsens østende

Mogenstrup Ås har stor geologisk værdi som Danmarks største ås. Den 10 km lange åsryg er unik i både størrelse og dannelsesmåde. Desuden har den rekreativ værdi som en grøn udfaldsvej fra Næstved mod sydøst. Mange års intensiv grusgravning har ødelagt betydelige dele af åsen, men grundstrukturen er stadig intakt i hele åsens længde. I en VVM-redegørelse under udarbejdelse lægger Storstrøms Amt ikke desto mindre op til at fjerne den østlige del af åsen ved grusgravning. Det har vakt forundring hos fagfolk. Artiklen er en pdf på 280 kb

 

Af geolog Charlotte Sedlacek efter interview med lektor i naturgeografi Johannes Krüger og geolog Steen Andersen.

 


Pilotstudie på Nakanbé-floden - forvaltning af vandressourcer

Floden Nakanbé og dens bifloder er af stor national betydning for Burkina Faso, selvom der kun er vand i den i halvdelen af året. Herfra kommer vandforsyningen til hovedstaden Ouagadougou, og floden leverer vand til kunstig vanding, vandkraft og lokale drikkevandsforsyninger i området. Artiklen er en pdf på 33 kb

Af Hans Christian Ammentorp, Chefingeniør FMD, DHI Vand & Miljø

 


Værdien af vandressourcer - vand er ikke en selvfølge

Det er nyt at tænke på vandressourceforvaltning (VRF) i tredjeverdenslande. De har jo først og fremmest problemer med den primære vandforsyning. Da folk normalt ikke betaler den fulde pris for vandforsyningen, er der ikke rigtigt overskud til at bekymre sig for, om vand som sådant bør koste noget. Artiklen er en pdf på 88 kb

Af Karen Helveg Petersen, Carl Bro A/S

 


Udviklingshjælp i Burkina Faso - landsbyvandforsyning

Der er to store danske landsbyvandprojekter i gang i Burkina Faso. Specielt udførelse af boringer med håndpumper er et vellykket projekt, fordi det er en relativt simpel teknologi, som også kan vedligeholdes af lokalbefolkningen. Fordelen ved en boring fremfor en brønd er, at risikoen for forurening er mindre. Der er projekteret 340 boringer med håndpumper i et område på størrelse med Fyn. Artiklen er en pdf på 900 kb

Af Jørgen Knudsen, COWI, Ouagadougou

 


Vandressourcer i Burkina Faso - geologi og socioøkonomi

Det danskstøttede GIRE-projekt bygger på tidligere projekter og har til formål at etablere et integreret vandressourceforvaltningssystem, der stemmer overens med de strategier, den burkinske regering har vedtaget; en større proces, der krævede overblik over eksisterende ressourcer og behov. Der blev derfor lavet en omfattende statusrapport over vandressourceforholdene. Artiklen er en pdf på 153 kb

 

Af Karl A. Jørgensen, Rambøl, Niels H. Ipsen, DHI, J. Thiombiano, projektdirektør og J.L. Frerotte, chefrådgiver

 


Vandsøgning i Burkina Faso - et puslespil

Det er en krævende opgave at søge efter vand i Burkina Faso; der skal feltbesøg til at vurdere terræn, og der skal analyseres satellitbilleder og geologiske kort. Der skal foretages geofysiske undersøgelser, og det har vist sig, at de gode, gamle metoder med længdeprofiler og dybdesonderinger stadig er afgørende i den endelige vurdering. Artiklen er en pdf på 317 kb

Af S. Diallo, Sahelconsult, K.A. Jørgensen, Rambøll

 


Vandværkerne i Burkina Faso - eksempel på vandbalancegang

I Burkina Faso åbner man ikke bare for vandhanen og bruger løs; det er der ikke vand nok til. Ét af problemerne består i, at en del byer ligger forkert i forhold til grundvandsmagasinerne. Et andet er den svingende nedbørsmængde, der resulterer i overforbrug i forhold til kapaciteten. Også geologisk set er eftersøgningen på vand besværlig. Men det kan lade sig gøre. Artiklen er en pdf på 528 kb

 

Af G. Bassolé(1), G. Compaoré(2), K.A. Jørgensen(3), B. Kinda(1), M. Kone(1) og N. Wodschow(4). (1) Office Nationale d’Eau et Assainissement (ONEA), Service Gestion des Resources (SGR), Burkina Faso. (2) SAHEL Consult, Ingenieurs Conseils, Ouagadougou, Burkina Faso (3) Rambøll, Virum. (4) NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere, Allerød

 


Den burkinske vandforvaltning

Den burkinske vandforvaltning er delt ind i forskellige direktioner, der varetager hver deres område. Artiklen er en pdf på 19 kb

Af Karl A. Jørgensen, Rambøll

 


Det tropiske forvitringsprofil

Når man taler om grundvand i et tropisk grundfjeldsområde, må man være klar over de hydrauliske mekanismer, der knytter sig til det tropiske forvitringsprofil. Artiklen er en pdf på 19 kb

Af Karl A. Jørgensen, Rambøll

 


Albert Ludwig Streckeisen - bagsiden af geologi

Enhver geolog fra Sydafrika til Grønland kender til bjergartsklassifikation ved hjælp af Streckeisens trekantsdiagrammer. Men hvor kommer diagrammerne egentligt fra, og hvem skabte dem? Artiklen er en pdf på 95 kb

Af geolog Tonny B. Thomsen, ETH Zürich.

 


Spændende isfænomen - ispaddehatte på Anholt

Også i Danmark kan man se mærkelige fænomener, der minder om noget fra mere eksotiske ørkenområder. Artiklen er en pdf på 43 kb

Af geolog Erling Fuglsang

 
Anmeldelser:Vild natur i Danmark - fin guide til naturoplevelser i Danmark

For folk med interesse i den danske natur er der godt nyt. Gads Forlag har netop udgivet en lækker, lille bog “Vild natur i Danmark”, som via sin logiske opbygning, informative tekster og flotte illustrationer forstår at vække naturelskerens appetit på kendte og ukendte, vilde naturområder i Danmark. Anmeldelsen er en pdf på 139 kb

Anmeldt af geolog Morten L. Hjuler, GeologiskNyt

 


Danske Landskaber - genanmeldelse

I GeologiskNyt nr. 1 fra i år bragte vi en anmeldelse af “Danske Landskaber - Et billedatlas”, som er en en flot og velillustreret bog om danske landskaber. Dette er en “genanmeldelse” af lektor Johannes Krüger, Københavns Universitet, der henleder opmærksomheden på nogle mangler. Artiklen er en pdf på 47 kb

af Johannes Krüger, lektor, dr.scient. Geografisk Institut, Københavns Universitet

 


DanMiljømesse i Herning - fyldt med spændende udstillinger

Danmiljø 2002 var den 10. i rækken af fagmesser for miljø- og procesteknologi i Herning med 310 udstillere. GeologiskNyts udsendte medarbejdere var med for at se, hvad der rørte sig på miljøfronten. Artiklen er en pdf på 35 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler,GeologiskNyt

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.