Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 3 år 2005


Artikler:Vulkansk aktivitet på Jorden - nyt fra de sidste seks måneder


Der har været en del aktivitet rundt omkring på Jorden bortset fra i Afrika, hvor der i øjeblikket er lav aktivitet. Det er gået voldsomt for sig i Syd- og Mellemamerika. Vulkansk aktivitet på Jorden

Af geolog Susanne Plesner, GeologiskNyt

 


Nørrebros geologi - bagsiden af geologi

Forleden så jeg en betjent blive interviewet i TV. Historien handlede om vold på Nørrebro i København, og betjentens svar på mediernes mange historier om kriminalitet i området var, at de var meget velkomne til at skrive noget positivt. Og heldigvis er der da en masse interessant geologi der, så vi tager handsken op. Artiklen er en pdf-fil på 67 kb

Af geolog Steen Laursen

 


Opgør om kystsikring

Myndighederne kræver den alternative kystsikring fjernet fra stranden ved Skallerup Klit og Nørlev Strand nord for Lønstrup. I juni 2003 kunne Hjørring kommune imidlertid konstatere, at stranden ikke havde mistet så meget sand som i de foregående år. Artiklen er en pdf-fil på 86 kb

Af Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Trykforskel i nordjysk Skrivekridt - flere grundvandsmagasiner

På flere lokaliteter med åbne kalkboringer i Himmerland er der identificeret forskelligt trykniveau i forskellige dybder i kalken. Dette er observeret ved Voldsted nordøst for Støvring og ved Ellidshøj sydvest for Svenstrup. Vores antagelse er, at der findes to magasiner i kalken med forskelligt trykniveau – adskilt af en lavpermeabel barriere. Artiklen er en pdf-fil på 593 kb

 

Af geofysiker Henrik Andersen og hydrogeolog Karsten Juul, begge Hedeselskabet Miljø og Energi A/S, og geolog Anne Mette Nielsen, Nordjyllands Amt

 


Lateral sammenbunden tolkning - tolkning af geofysiske data

I denne artikel ønsker vi at diskutere brugen af laterale bånd i forbindelse med tolkningen af geoelektriske og elektromagnetiske data. Vi vil indføre læseren i princippet bag LCItolkning og redegøre for de bagvedliggende begreber. Vi vil også beskrive de fordele, der kan opnås ved brugen af laterale bånd i datatolkningen, men vil også understrege, hvilke fejl båndene kan introducere, hvis ikke de anvendes rigtigt. Artiklen er en pdf-fil på 796 kb

 

Af geofysiker Lars Hjortshøj Jacobsen og geofysiker Anders Edsen, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S, og geofysiker Esben Auken, GeoFysikSamarbejdet

 


Georadars indtrængningsdybde - stor i tørt sand og lille i ler

Georadarmetoden er et stærkt geofysisk værktøj til kortlægning af detaljerede geologiske strukturer. Metoden har med god grund vundet indpas og bruges nu i større og større grad i geologisk kortlægning af sand- og grusaflejringer samt kalkaflejringer i det danske område. Men georadarens indtrængningsdybde er ikke væsentligt forbedret gennem den yeste instrumentudviklinger. Det er stadig ikke muligt at kortlægge jordstrukturer gennem adskillige meter moræneler. Moræneler svækker georadarsignalet så kraftigt, at der ikke kan komme et målbart signal retur til overfladen fra fem meters dybde. Artiklen er en pdf-fil på 783 kb

 

Af geofysikerne Ingelise Møller, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Lars Nielsen, Geologisk Institut, Københavns Universitet

 


Det mystiske vinmineral - et bud på vindruekrystallerne

Hermed et forslag til identiteten af de “vindruekrystaller”, som omtales i GeologiskNyt 2/05. Artiklen er en pdf-fil på 105 kb

Af professor emeritus Svend Erik Rasmussen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Laserkrystaller - en klar fordel

Et kig i krystalkuglen viser, at fremtiden for laserkrystaller i er lys. På verdens største lasermesse, Laser 2005, som netop er afholdt i München, kunne man forvisse sig om, at lasermarkedet er ved at blive overtaget af krystallaserne. Denne artikel beretter om krystallerne bag succesen. Artiklen er en pdf-fil på 1,2 mb

Af Jan Thøgersen, Kemisk Institut, Aarhus Universitet

 


Indsamling til Geologivognen - et projekt med overvægt

Medlemmerne fra S.A.F. (Sydsjællands Amatørgeologiske Forening) var med, da der skulle indsamles materiale til Geologivognen. Artiklen er en pdf-fil på 170 kb

Af Hans-Henrik Meyer formand for S.A.F.

 
Anmeldelser:Sten i farver - Politikens Naturguider

I den just udkomne “Sten i farver” fra Politikens forlag finder man megen nyttig information og et væld af flotte fotos af såvel mineraler som geologiske lokaliteter over hele verden. Selvom bogen er anelse rodet i sin opbygning, kan den anbefales. Anmeldelsen er en pdf-fil på 50 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Miljøscenarier - kunsten at lave og bruge forudsigelser

Forudsigelser af miljøudviklingen benyttes af politikere og embedsmænd til at formulere ny politik og af organisationer og borgere, der gerne vil vide, hvordan fremtidens miljø kommer til at se ud. Bogen “Miljøscenarier” giver en forklaring på, hvad forudsigelser er, hvordan de bliver til, og hvordan de kan bruges. Anmeldelsen er en pdf-fil på 63 kb

Af geolog Per S. Sundberg

 
Debat:Reduktion af oliebaseret energi - og fokus på vedvarende energi

Danmark bruger for mange penge på at reducere CO2-udslip og forsøger at dreje debatten væk fra problemet om manglen på olie. Der bør fokuseres mere på energisparende projekter og alternativ energi og gøres en større indsats inden for området, mener debattøren. Indlæget er en pdf-fil på 237 kb

Af geolog Nick Svendsen

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.