Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 6 år 1997


Artikler:EUGEN i Portugal - europæisk symposium for geologistuderende

De sidste to år har studerende haft mulighed for at mødes til europæisk studentersymposium for geologer under navnet EUGEN. Det første symposium blev afholdt i Tyskland og det seneste i Portugal. Artiklen er en pdf-fil på 829 kb

Af specialestuderende Birgit Skånvad, Aarhus Universitet.

 


Vin og geologi

Gennem tiderne har vinbønderne haft en god fornemmelse for, hvor det kan betale sig at sætte vinstokke. Denne fornemmelse svarer til at have en fornemmelse for hvilken jordbund og hvilket terræn, planterne kan lide. Artiklen er en pdf-fil på 185 kb

Af geolog Steen Laursen

 


Dinosaurer, æg og unger - en særudstilling om en forsvunden verden

I forbindelse med sit dinosaurkursus gav lektor Niels Bonde sine studerende en meget konkret opgave: Lav en anmeldelse af dinosaurudstillingen på Experimentariet. Artiklen er en pdf-fil på 838 kb

Af geologistuderende Susanne G. Oest, biologistuderende Steen Hansen og Thomas Oest

 


Krystaller og mineraler - geologiens byggesten

Naturen er fyldt med krystaller, og mennesket har altid anset dem for at være noget særligt. Trods den interesse vi har for krystaller, er der ikke ret mange der ved, hvad en krystal er for noget. Vi ser på sagen. Artiklen er en pdf-fil på 760 kb

Af geolog Steen Laursen

 


Geotermisk energi i Danmark - et rentabelt alternativ

Behovet og interessen for alternativer til fossilt brændstof er steget i takt med den voldsomme debat om CO2- udslippets mulige indflydelse på jordens klima. Danmark har muligheder for at udnytte varmen fra undergrunden, men vi er meget tilbageholdne, når det gælder nye energiformer. Artiklen er en pdf-fil på 890 kb

Af geologerne Margrethe Kristensen og Søren Witzel Clausen

 


Iltsvind i Mariager Fjord - hvorfor kom det i 1997?

Iltsvind kan være et ganske normalt fænomen dikteret af naturens udformning af en fjord som Mariager Fjord, hvor det seneste store iltsvind gav anledning til de helt store avisoverskrifter. Artiklen er en pdf-fil på 068 kb

Af professor Christian Christiansen, Geografisk Institut, Københavns Universitet.

 


Magnetisk datering

Bestemmelse af Jordens magnetfelt, registreret i sedimenter og hårde bjergarter, rummer store informationsmuligheder, bl.a. i forbindelse med datering, Jordklodens udvikling og i fremtidens miljø- kortlægning. Artiklen er en pdf-fil på 490 kb

Af lektor, lic.scient. Niels Abrahamsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Færøerne starter oliejagten

Efter flere års arbejde er Færøerne nu klar til første udbudsrunde til olieudvindingen omkring øerne, og interessen er stor. Artiklen er en pdf-fil på 122 kb

Af geolog Kim Kock-Hansen og Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Dæmningsprojekt i Kina

Et dæmningsprojekt i Kina, hvor Yangtzefloden skal opdæmmes ved Yishang, vil få konsekvenser for mange millioner af kinesere. Samtidig vil energiudbyttet, der skabes ved projektet, producere energi der svarer til den årlige energitilvækst i Kina. Artiklen er en pdf-fil på 285 kb

Af geolog Kim Kock-Hansen

 


In situ oprensning - FORUM har holdt møde om nye metoder

Den 19. november blev møde nr. to for det nystartede forum holdt. Det var bemærkelsesv ærdigt hvor professionelt mødet var blevet arrangeret og afholdt efter så kort en levetid - gode foredragsholdere og topaktuelle emner. Artiklen er en pdf-fil på 141 kb

Af Anette Nielsen og Kristian Borre, GeologiskNyt

 


Dansk Geologipris 1997

Karen Luise Knudsen har modtaget årets geologipris i forbindelse med DGF’s temamøde ”Klimadebatten - geologisk set”. Prisen uddeles til Karen Luise Knudsen dels for hendes store og mangeårige engagement i maringeologi og mikropalæontologi, dels for værket ”Danmarks marine kvart- ære aflejringer”, som er blevet en milepæl inden for området. Artiklen er en pdf-fil på 141 kb

Af Anette Nielsen, GeologiskNyt

 


Niels Stensen i Toscana

Toscana i Italien har været velbes øgt i flere hundrede år, og mange turister drages stadig dertil af vinen, kulturminderne og landskabet. For en geologisk interesseret er det tillige en faglig pilgrimsrejse til den moderne geologis fødeegn, i Niels Stensens fodspor. Artiklen er en pdf-fil på 587 kb

Af geolog Gunnar Larsen, Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen.

 


FORUM for anvendt geologi - et lokalt initiativ

Initiativgruppen bag FORUM for anvendt geologi har modtaget enkelte henvendelser om det uheldige i, at der foregår en masse på Sjælland og intet andre steder. Kritikken går på, at det giver en yderligere opsplitning mellem landsdelene. Forummet opfordres til i stedet at placere alle mø- derne et centralt sted - eksempelvis på Fyn. Artiklen er en pdf-fil på 44 kb

Af Poul Henrik Due, FORUM for anvendt geologi

 


Sprækker i moræneleret - fra overfladevand til drikkevand

I disse dage nærmer sig afslutningen af en forsøgsrække, der skal klarlægge stoftransporten i morænelers mættede zone. Forsøgsr ækken er lavet in situ og skal bl.a. teste en ny computermodel, der tager hensyn til den nyeste viden om stoftransport i moræneler. Artiklen er en pdf-fil på 177 kb

Af geologerne Anette Nielsen og Kristian Borre

 


Skriften på væggen - bagsiden af geologi

I forrige århundrede regnede man gamle tekster, som f.eks. Saxos krønike, for at være den historiske sandhed. Den kendte geolog Johannes G. Forchhammer skulle imidlertid hjælpe til at vælte denne myte - på sin egen særlige måde. Artiklen er en pdf-fil på 153 kb

Af geolog Anette Nielsen

 
Anmeldelser:Wegeners kontinenter

Under en tur med naturhistorisk interesserede til Grønlands vestkyst i 1995 blev forfatteren Mogens Rud opfordret til at skrive om kontinentaldriftteoriens tyske fader Alfred Wegener. Anmeldelsen er en pdf-fil på 38 kb

Anmeldt af geolog Kristian Borre

 


Shorts

I 1996 bragte dagbladet Information en fast, ugentlig artikel af biokemikeren Jesper Hoffmeyer. Det blev til i alt 40 artikler, hvor temaet især var at knytte aktuelle emner ind i det Hoffmeyerske naturunivers. Disse 40 essays er netop udkommet i bogform, og det er der kommet en særdeles læseværdig bog ud af. Anmeldelsen er en pdf-fil på 38 kb

Anmeldt af geolog, Ph.D. Keld Conradsen, Ferskvandscentret, Silkeborg

 
Debat:Fortsat debat om istidslandskaber

Stig Schack Pedersens debatindlæg er et svar på Inga Sørensens indlæg i GeologiskNyt 597. Her fremførte hun, at landskabsdannelsen i Danmark ikke bare skyldes glacialtektonik, men også andre former for tektonik. Hun fremføre bl.a., at der er en aktiv vippeakse vinkelret på Ringkø- bing-Fyn Ryggen (kort side 16), og at Limfjorden kan være resultatet af blokforkastninger. Indlæget er en pdf-fil på 36 kb

Af Stig Schack Pedersen, GEUS.

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.