Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 5 år 2003


Artikler:Danmark til Nordpolen - den geologiske forbindelse

Den 19. april i år vedtog Folketinget at ratificere FN’s havretskonvention af 1982. Nu har vi 10 år til at fremsætte krav om nye havområder. For Danmark, Grønland og Færøerne er der fem interessante områder, blandt andet Nordpolen. Artiklen er en pdf-fil på 254 kb

Af Louise Halkjær og Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Polarhavets geologi - et uudforsket område

Lomonosov Ryggen udgjorde engang kanten af en gammel kontinentalsokkel, men ryggen rev sig løs for 55 mio. år siden. I dag gennemskærer den det polare dybhav, men den er stadig forbundet til en sokkel i begge ender. Ifølge FN’s havretskonvention er Lomonosov Ryggens geologi derfor nøglen til råstofferne i den centrale del af Polarhavet. Artiklen er en pdf-fil på 228 kb

Af Steen Laursen og Louise Halkjær, GeologiskNyt

 


Den konceptuelle vandmodel - ferskvandets kredsløb

En konceptuel model udgør en drejebog for, hvordan et givent hydrologisk system skal fortolkes og modelleres. Artiklen fortæller om arbejdet med konfirmering af de konceptuelle modeller for Øerne og Jylland. Artiklen er en pdf-fil på 1,1 mb

Af Hans Jørgen Henriksen, seniorrådgiver og Per Nyegaard, geolog, GEUS

 


Den kvantitative vandmodel - ferskvandets kredsløb

Hvor går grænsen for, hvor meget vand vi kan hente op fra grunden? Hvor meget kan vi pumpe op uden at reducere sommervandføringen med mere end 10 %? Hvad betyder udviklingen i forureningen for drikkevandsressourcens størrelse? Artiklen er en pdf-fil på 1,2 mb

Af Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

 


Platin i Island - danske forskere på udkik efter ædelmetaller

Island er i øjeblikket genstand for intense undersøgelser – det er ædle metaller som guld, platin og palladium, der lokker forskerne til det islandske hot spot. Artiklen er en pdf-fil på 215 kb

 

Af adjunkt Peter Momme, Geografiuddannelsen ved Institut for Vand, Jord og Miljøteknik, Aalborg Universitet, og lektor Christian Tegner, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

 


20 spørgsmål til Skov- og Naturstyrelsen

For mange er Skov- og Naturstyrelsen en lidt ukendt enhed – hvad laver de, og hvem arbejder der? Derfor har GeologiskNyt lavet et interview med styrelsen for at besvare nogle af de mest gængse spørgsmål. Artiklen er en pdf-fil på 321 kb

 

Efter interview med Lise Holm, Henrik J. Granat og Poul Erik Nielsen

fra Skov- og Naturstyrelsen

 


Microsoft-geologi - bagsiden af geologi

Geologer staver ikke lige godt, det ved vi på redaktionen, men forlad jer ikke på Word’s ordbog. Programmet kan hurtigt gøre det meget værre – og en hel del sjovere. Artiklen er en pdf-fil på 127 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.