Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 6 år 1997


Artikler:Tidligste spor af liv på Jorden

I 70’erne fandt Kryolitselskabet Øresund en 3,8 mia. år gammel jernmalm ved Isua i Grønland - det er dermed verdens ældste bjergart. Fundet giver mulighed for at søge rester af liv fra langt tilbage i Jordens historie, og i dag står den rette teknik til rådighed til formålet. Artiklen er en pdf-fil på 1,1 mb
Af geolog Peter Appel, GEUS

 


Venedig - et nyt Atlantis

- menneskeskabte oversvømmelser
Det er en kendt sag, at Venedig bliver udsat for oversvømmelser, og mange har ved selvsyn set tegn på Venedigs forfald, bl.a. som følge af havvandsindtrængningen. Men hvilke processer gør, at Venedig er sunket og stadig oftere er blevet udsat for oversvømmelser? Det vil vi se nærmere på her. Artiklen er en pdf-fil på 771 kb
Af geolog Kristian Borre

 


Verdens bedste geologi - i Danmark

En verdensomspændende oversigt over de bedste geologiske lokaliteter – det lyder unægteligt som en appetitlig affære. Men hvordan bliver en sådan oversigt til, hvordan skal den forvaltes – og ikke mindst, hvad skal den bruges til? Nogle svar blev givet, og nye spørgsmål rejste sig, da et møde om udpegelsen af danske såkaldte Geosites blev afholdt i Odense den 20. september. Artiklen er en pdf-fil på 1,1 mb
Af geologerne Carsten Rabæk Kjaer og Gunnar Larsen.

 


Kvælstof fra atmosfæren

- næringsstof til naturområder
Forurening med kvælstofforbindelser er efterhånden et velkendt problem. Mindre kendt er det, at en del af denne forurening bliver transporteret i atmosfæren dels på gasform og dels som partikler og afsættes i naturområder. Denne forurening er i høj grad grænseoverskridende. Artiklen er en pdf-fil på 586 kb
Af geolog, Ph.D. Birgitte Hansen

 


Hav og klima - Klimaforskning i Nordatlanten

“Havets kolde hjerte” - det centrale område af Islands- og Grønlandshavet - har fanget klimaforskernes opmærksomhed. Dybhavsboringer og studier af den nutidige situation kan klarlægge områdets cirkulationsmekanismer og være med til at give et billede af Weichsel-istidens og senglacialets hav. Artiklen er en pdf-fil på 1 mb
Af geolog Anette Nielsen

 


Pyrit under motorvejen

- udskiftning af blødbund
Anlægsarbejderne til den nye motorvej mellem Kolding og Esbjerg er i fuld gang. Omkring Vejen krydser linieføringen områder med blødbund, der skal udskiftes med stabilt materiale. Der er dog målt så høje koncentrationer af pyrit, at der må tages særlige deponeringsmetoder i brug. Artiklen er en pdf-fil på 607 kb
Af geolog Ingvar S. Parmann, Per Aarsleff A/S

 


Flintredskaber

For stenaldermanden var flinten en vigtig kilde til opretholdelse af en god levestandart, ikke bare som råstof til jagtredskaber, men i høj grad også til dagligdagens arbejdsredskaber. Artiklen er en pdf-fil på 313 kb
Af geolog Anette Nielsen og fysik/arkæologistuderende Henrik Vind Nielsen

 


Nyt om molerets glendonite

I GeologiskNyt 4/97 blev historien bag molerets unikke glendonitpseudomorfer bragt. Siden har der tegnet sig et billede af deres anvendelsesmuligheder til geologisk tolkning. Artiklen er en pdf-fil på 286 kb
Af specialestuderende Bo Pagh Schultz

 


Nicolaus Steno

- geologiens grundlægger
Mange store personligheder har bidraget til forståelsen af Jorden og dens opbygning. Men én person nævnes dog igen og igen som geologiens grundlægger: Nemlig Niels Stensen alias Nicolaus Steno. Artiklen er en pdf-fil på 1,5 mb
Af geolog Carsten Rabæk Kjaer.

 
Anmeldelser:Storebælt i 10.000 år

Store anlægsprojekter bringer ofte som sidegevindst ny viden frem inden for geologi og arkæologi. Geologiske og geotekniske undersøgelser går forud for gravemaskinernes indtog, ligesom arkæologerne prøver at komme maskinerne i forkøbet. Med bogen “Storebælt i 10.000 år” søger A/S Storebæltsforbindelsen at samle meget af den viden, som er kommet for dagen, i et samlet hele. Resultatet er en stor bog på mere end en måde!
Anmeldelsen er en pdf-fil på 221 kb.

Anmeldt af geolog Jørgen Dahlgaard

 


Kunsten at skrive speciale

“Kunsten at skrive speciale” udkom for første gang i Italien i 1977 og er i alt trykt i 11 oplag på originalsproget. Artiklen er en pdf-fil på 221 kb
Anmeldt af geolog Jørgen Sivertsen

 
Debat:Er det nu også glacialtektonik?

Ovenstående spørgsmål er foranlediget af debatmødet ded 20. september i Odense, hvor forskellige geologer engageret fortalte om deres bud på danske lokaliteter af international værdi. Artiklen er en pdf-fil på 444 kb
Af geolog Inga Sørensen, Ingeniørhøjskolen i Horsens

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.