Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 6 år 2004


Artikler:Danske jordskælv - 200 registrerede jordskælv på 75 år

I Danmark registreres hvert år 5 til10 jordskælv. Mulighederne for at opdage jordskælv i det danske område er i de senere år blevet betydeligt forbedret. Artiklen er en pdf-fil på 712 kb

Af Martin Glendrup, Søren Gregersen og Peter Voss, GEUS

 


Århundredets dræberbølger - jordskælv 8,9 på Richterskalaen

26. december 2004 vil gå over i historien som den dag, hvor et jordskælv - det kraftigste i over 40 år, målt til 8, 9 på Richterskalaen - udløste de største flodbølger i nyere tid med efterfølgende katastrofale virkninger på de kystområder, som de ramte. Artiklen er en pdf-fil på 42 kb

 


Danmarks største søpindsvin - en bamse på 863 gram

I Geologisk Nyt nr. 3/04 blev der, i artiklen om søpindsvin, efterlyst det største danske eksemplar. Artiklen er en pdf-fil på 88 kb

Af Henrik Madsen, Moler Museet

 


Vulkansk aktivitet på Jorden - nyt fra de sidste 6 måneder

Flere kendte vulkaner har atter gjort opmærksom på deres eksistens. Små jordskælv ved Mt. St. Helens viste spirende aktivitet, der udløste højeste beredskab i begyndelsen af oktober– den gamle kending, Etna, har også rørt på sig. Artiklen er en pdf-fil på 198 kb

Af geolog Susanne Plesner, GeologiskNyt

 


Arsen i dansk drikkevand - et undervurderet sporstof

Epidemiologiske undersøgelser har vist, at grundstoffet arsen selv i små mængder kan forårsage alvorlige sygdomme. Grænseværdien i drikkevander derfor sænket til en femtedel af den tidligere værdi. Det giver en del problemer for grundvandet som drikkevandsressource. Artiklen er en pdf-fil på 453 kb

 

Af geolog Søren M. Kristiansen, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Foulum; lektor Per Nørnberg, Geologisk Institut, Aarhus Universitet og kemiingeniør Loren Ramsay Watertech a/s, 8000 Århus C.

 


Røntgendiffraktometri - en lille introduktion

Blandt mange forskellige metoder til bestemmelse af en prøves mineralindhold udmærker røntgendiffraktometrien sig ved at kunne bestemmemineraler, der er for små til at kunne ses i mikroskop, og uden brug af kemiske metoder. Her skal der bringes en lille introduktion til, hvad det hele går ud på, hvad man kan med metoden, og hvilke begrænsninger den har. Artiklen er en pdf-fil på 124 kb

Af cand.scient. Erik Karlsen

 


Stenmessen i Hamborg 2004 - bagsiden af geologi

En af de tilbagevendende begivenheder på GeologiskNyt er den årlige tilbedelse af geologisk nørderi på stenmesse i Hamborg. Messen ændrer sig lidt fra år til år, og i år synes den at satse på at sælge til æstetikerne frem for nørderne. Artiklen er en pdf-fil på 91 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 
Anmeldelser:De ferske vandes kulturhistorie i Danmark

Formålet med “De ferske vandes kulturhistorie i Danmark” er at give en samlet beskrivelse af den kulturhistorie, som knytter sig til de danske vådområder. Bogen er opbygget af en række artikler skrevet af forskellige fagfolk og eksperter. Anmeldelsen er en pdf-fil på xx kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Danske fossiler - ny guide fra Gyldendal

Sommetider får man en bog i hånden, som det er svært at slippe igen. Denne lille perle, begået af Jørn Waneck og udgivet i Gyldendals Naturguide - serie er en af dem. I forordets forventning til kommende brugerskare nævnes “...læseren, der gerne vil vide noget grundlæggende om fossiler og geologi i Danmark, men som er begynder på området.”. Anmeldelsen er en pdf-fil på 66 kb

Af Søren Bo Andersen, Geologisk Konservator, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

 


Grønlands forhistorie - de arkæologiske undersøgelser

Synergien mellem den grønlandske natur og kultur bringer fascination og ærefrygt til enhver grønlandsrejsende. Urtelier i farverigt blomsterflor, øde golde fjeldmarker, kælvende gletschere i fjordene, forbipasserende hvalers blåst, rensdyr på vandring efter føde - den frodige, korte sommer afløses af en isnende, mørk vinter. Den grønlandske naturer ubarmhjertig for enhver, som ikke kan tilpasse sig de aktuelle livsbetingelser og udnytte de arktiske ressourcer optimalt. Anmeldelsen er en pdf-fil på 119 kb

Af geolog Jacob C. Yde, Aarhus Universitet.

 
Debat:Behov for en geologisk kanon - vulkanske intrusioner og klipper

Der tales meget om kanoner i denne tid. Der er opstillet kanoner for litteratur undervisningen i skoler og gymnasier, og flere er på vej. Jeg skal idet følgende vise, at også geologien kunne være tjent med at få en sådan. Indlægget er en pdf-fil på 689 kb

Af professor emeritus Henning Sørensen, Geologisk Institut, København

 


Mørke skyer i horisonten - geologi i fremtiden

Et stigende antal geologer har fået beskæftigelse ved amterne. Den kommende kommunalreform vil betyde en specialisering og centralisering af de geologiske opgaver, så der må forventes færre nye geolog job og mindre synlighed af geologien i fremtiden. Indlægget er en pdf-fil på 93 kb

Af geolog og kontorchef Jes Pedersen, Vejle Amt

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.