Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 3 år 1997


Artikler:Store sten gravet fri i Nøvling

I GeologiskNyt nr. 1/97 var der en artikel om Danmarks kæmpesten. Inspireret af denne artikel har Nordjyllands Amt sammen med Skov- og Naturstyrelsen og med assistance af Jyske Trænregiment i Aalborg sikret to kæmpesten i Nøvling Grusgrav syd for Aalborg. Artiklen er en pdf-fil på 510kb
Af geolog Niels Peder Mortensen, Nordjyllands Amt

 


Flere danske kæmpesten

I årets første nummer beskrev GeologiskNyt fundet og den komplicerede bjærgning af en enorm istransporteret granitblok fra Skæring ved Århus på ikke mindre end 86 ton. Fundet af denne sten gav desuden stødet til, at bladet bragte en efterlysning fra Skov- og Naturstyrelsen om store sten overalt i Danmark – dvs. sten over tre meter på den længste led. Artiklen er en pdf-fil på 742kb
Af geolog Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen

 


Hvad vejer landets store sten?

Hvordan bestemmer man vægten af en stor stenblok? Hvis blokken skal flyttes, er det rart at kende vægten på forhånd. Kronborg fortæller her om forskellige beregningsmetoder. Artiklen er en pdf-fil på 239kb
Af lektor Christian Kronborg, Geologisk Institut, Århus

 


Geologiske brag - meteornedslag og atombomber

Jordskælv og vulkanudbrud er gode eksempler på geologiske begivenheder, som nærmest er øjeblikkelige. En anden kategori af hastige, katastrofale begivenheder er meteoritnedslag, og i historisk tid er endnu en type dukket op: atombombesprængninger. Artiklen er en pdf-fil på 955kb
af geologerne Steen Laursen og Carsten Rabæk Kjaer

 


Geologi i sommerferien - en museumsguide

Sommeren er årstiden, hvor man skal ud at se noget. Hvis ferievejret driller, foreslår vi at turen lægges omkring de geologiske museer og samlinger, som findes landet over. Der er helt sikkert inspiration at hente til besøg på de rigtige geologiske lokaliteter udendørs, hvor geologien først og fremmest skal opleves. Artiklen er en pdf-fil på 735kb

 


Stenørken og drypstenshuler i Irland

At Irland er den grønne ø, er velkendt, men øen har også andre sider. Forfatteren har været på familietur i Irland, og beskriver her noget af øens særprægede geologi. Artiklen er en pdf-fil på 881kb
Af geolog Ingvar Parmann, Öresund Marine Joint Venture.

 


Kortlægning i dybden - Tor-projektet ser på lithosfæren

Feltarbejdet i et internationalt dansk ledet seismologisk projekt er netop færdigt. Her følger en præsentation af det hidtidige arbejde samt af forventningerne til det videre forløb. Artiklen er en pdf-fil på 476kb
Af geolog Jørgen Sivertsen

 


Syntetisk olie, bildæk og plastik

Olie er et af geologernes yndlingsmaterialer, og i sandhed et manipulerbart produkt! Her er eksempler på, hvad olien kan blive udsat for, efter den har forladt raffinaderiet. Artiklen er en pdf-fil på 807kb
Af geolog Anette Nielsen

 


De 949 skuresten i Lindødokkerne

I forlængelse af artiklen “Isretninger på Østfyn” (2/97) kigger Smed her tilbage på iagttagelserne fra et omdiskuteret geologisk profil, som kunne ses i udgravningerne til Lindø Skibsværft i 1957-58. Artiklen er en pdf-fil på 928kb
Af geolog Per Smed

 


FORUM for anvendt geologi - en ny klub under DGF

Redaktionen på GeologiskNyt har hermed fornøjelsen af at præsentere det første nyhedsbrev fra klubben: “FORUM for Anvendt Geologi”, som bl.a. søger at skabe et fagligt forum for geologer ansat i det private erhvervsliv og det offentlige. Da klubbens formål på mange punkter ligner bladet GeologiskNyts, har vi fundet det rimeligt at stille plads til rådighed for nyhedsbreve og andre indlæg. Vi håber, at vore læsere deler denne opfattelse. Desuden ser vi på GeologiskNyt frem til et værdifuldt samarbejde med den nye klub fremover. På næste side bringer vi en omtale af opstartsmødet i København. Artiklen er en pdf-fil på 53kb

 


Geodætisk Institut i felten - bagsiden af geologi

Selv under krigen fortsatte det daværende Geodætiske Institut sit arbejde ude i landet, til nogen undring for lokalbefolkningen. Et vidne har forhørt sig om sine oplevelser. Artiklen er en pdf-fil på 264kb
Af geolog Steen Laursen

 
Anmeldelser:Bøger - Den maniske Sol

De tre danske fysikere Friis-Christensens, Lassens og Svensmarks forskning beskrives meget indgående, lige fra det startede som en ren fritidbeskæftigelse for de to af dem, til hvad der siden hændte efter offentliggørelsen af artiklen “Length of the Solar Cycle: An indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate” i Science i 1991. Artiklen er en pdf-fil på 196kb
Anmeldt af geolog Jørgen Sivertsen

 
Debat:Danekræ-ordningen og finderne

Jeg er netop kommet tilbage efter at have deltaget i en af landets efterhånden mange stenmesser, hvor jeg bestemmer fossiler m.m. for messens gæster, hvoriblandt man finder såvel sporadiske fossilfindere som dedikerede samlere. Det bliver til mange gode samtaler med disse gæster og til mange spændende kig på deres medbragte sten. Artiklen er en pdf-fil på 213kb
Et indlæg af Søren Bo Andersen, geologisk konservator, Geologisk Institut, Århus

 


Om Danekræ-ordningen - svar til S. B. Andersen og finderne

Indlægget “Danekræ-ordningen og finderne” på foregående side ved Søren Bo Andersen (Geologisk Inst., Aarhus Universitet) er en velkommen lejlighed til at informere om aspekter vedrørende ordningen, dens administration og betydning for Danmarks naturhistoriske museer og forskning. Måske kan visse misforståelser og tilløb til mytedannelser også ryddes af vejen. Artiklen er en pdf-fil på 293kb

 

Af museumsbestyrer Niels Hald og afdelingsleder Svend Erik Bendix-Almgreen, begge Geologisk Museum, København

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.