Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 2 år 2004


Artikler:Geologi midt i byen - fænomener inden for rækkevidde

Langt de fleste geologi-interesserede er vant til rejse i flere timer for at iagttage geologiske fænomener og glemmer, at byerne ofte rummer spektakulær geologi. En byvandring kan således bringe den gode iagttager på en mindre tour de monde under komfortable forhold. Alliancen med en lup og en vandflaske kan være en fordel, når facadebeklædninger og andet skal betragtes, hvorimod brugen af hammer frarådes. Artiklen er en pdf-fil på 455 kb

Af Gro Birkefeldt, stud.scient.

 


Byerne er stenrige - bypetrografi og natursten

Ved nærmere eftersyn er byerne sande overflødighedshorn af spændende bjergarter på fx facader og kantsten. De kommer fra Danmark, de nordiske nabolande og det øvrige Europa og i nyere tid i stigende grad også fra eksotiske lande. Artiklen er en pdf-fil på 180 kb

Af geolog Hans Dieter Zimmermann, Aarhus Universitet, Geologisk Institut

 


Terrestrisk fotogrammetri - en metode til strandopmåling

Strande er dynamiske og ofte voldsomme miljøer, som er i konstant forandring. Det er derfor forbundet med vanskeligheder at foretage detaljerede opmålinger af stranden. En ny fotografisk teknik tillader en hurtig og billig strandopmåling selv under ekstreme bølgeforhold. Artiklen er en pdf-fil på 466 kb

 

Af geolog Mads Kjærstrup og adjunkt Marketa Potuckova, Sektion for Geoinformatik og Arealforvaltning, Aalborg Universitet

 


SkyTEM - grundvandskortlægning med helikopter

På Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet, har man gennem mange år arbejdet med at udvikle geofysiske instrumenter, som bruges i forbindelse med kortlægning af grundvandsmagasinerne i Danmark. Den nyeste og mest avancerede metode er SkyTEM. Artiklen er en pdf-fil på 391 kb

 

Af geofysikerne Max Halkjær, Kurt I Sørensen og Esben Auken, Geofysisk Afdeling, Aarhus Universitet

 


DJF Geodata - ny hjemmeside med geografiske data

På en ny hjemmeside (www.djfgeodata.dk) er Danmarks JordbrugsForsknings data om bl.a. jordbundsforhold, landskab, tekstur og arealanvendelse nu offentligt tilgængelige. Oplysningerne dækker al landbrugsjord i Danmark og er stedbestemte, så det er let at søge og bruge sammen med andre kort. Potentielle brugere er mennesker som arbejder med eller interesserer sig for landbrug og natur. Artiklen er en pdf-fil på 270 kb

 

Af Mette B. Greve , Mogens H. Greve Søren M. Kristiansen, Danmarks JordbrugsForskning

 


Store diamanter dannet ud fra gas

En gruppe ført an af forskere ved The Carnegie Institution’s Geophysical Laboratory i Washington, produceret diamanter i ædelstensstørrelse. Artiklen er en pdf-fil på 46 kb

 


Det sner med tungmetaller på Venus

Der er nu kommet plausible beviser for, at tungmetalsne, som dækker overfladen af de venusianske bjergarter i højderne, er dannet af både bly og wismuthsulfider. Artiklen er en pdf-fil på 96 kb

Af Ulla V Hjuler, GeologiskNyt

 


Danmarks Geologipris - friske vinde i DGF

“Det er mig en ære at uddele Danmarks Geologipris endnu engang. I år går den til Jon Ineson og Finn Surlyk”. Sådan startede Martin Ghisler, direktør for GEUS, prisoverrækkelsen af Danmarks Geologipris i 2004. Det skete på DGFs årlige generalforsamling den 19. februar. Det er de to geologers arbejde med at redigere og bidrage til bogen “The Jurassic of Denmark and Greenland” fra sidste år, som blev belønnet med denne pris. Prisvinderne er tilknyttet Geocentret i København henholdsvis ved GEUS og ved Geologisk Institut. Artiklen er en pdf-fil på 384 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Prægtige fossile træstammer - Danekræ permanent på Mors

Palæontologien er en spændende videnskab. Nye enestående fund graves op af moleret gang på gang. Her omtales Danmarks største fossile stammer. Artiklen er en pdf-fil på 1 mb

Af museumsleder Henrik Madsen, Moler Museet

 


Erik Jensens 25 år med dynamit - bagsiden af geologi

Hvordan små, uskyldige mængder dynamit kan forårsage store effekter. Artiklen er en pdf-fil på 54 kb

Af lektor Holger Lykke-Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 
Anmeldelser:Verdensatlas

Hvor er det forfriskende at læse en bog af en forfatter, der ved, at en pingo ikke bare er en kronprins. Forlaget Carlsens verdensatlas er simpelthen en kæmpe tidsrøver for enhver nysgerrig far, for der står en lille smule om en masse interessante ting, og det er skrevet til store børn. Anmeldelsen er en pdf-fil på 73 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 
Debat:Debat om istidslandskabet - glacial stratigrafi og logik

Den konventionelle stratigrafi for vores glaciale aflejringer er en kolos på lerfødder, hævdes det i denne artikel, der er et led i den fortsatte debat om bogen “Danmarks Geologiske Seværdigheder”. Indlægget er en pdf-fil på 524 kb

Af Ib Marcussen og Troels V. Østergaard

 


Ved is eller ved vand? - mere debat om istidslandskabet

I debatten om bogen “Danmarks Geologiske Seværdigheder” diskuteres dannelsesteorier for danske istidslandskaber fortsat, og forfatteren til denne artikel understreger vigtigheden af, at modellerne baseres på grundige forskningsresultater, som har været vurderet i et videnskabeligt forum først. Indlægget er en pdf-fil på 310 kb

 

Af cand.scient., doktorand Anders Schomacker, Kvartärgeologiska Avdelningen, Centrum för GeoBiosfärvetenskap, Lunds Universitet, Sverige. Forsker i dødis og dødismorænelandskaber på Island, Svalbard og i Sibirien.

 


Geologiske se/mærk/værdigheder - grænsen for god videnskabelig praksis

I dette indlæg om “Danmarks Geologiske Seværdigheder” sættes der spørgsmålstegn ved, om man bør afprøve teorier i populære udgivelser – og varigheden af nedisning i Weichsel-tiden problematiseres. Indlægget er en pdf-fil på 101 kb

Af Christopher Pulvertaft

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.