Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Geologisknyt nr. 2 år 2006


Artikler:Diamantfund i Grønland - lovende udsigter


I Vestgrønland er der nu fundet diamanter i mængder og af en størrelse, der giver håb om rentabel minedrift inden for de næste år. Canadiske diamantjægere er begejstrede. Grønlandske politikere er ikke blege for at kæde de ædle sten og selvstændighed sammen. Læs hele artiklen

Af geolog Henrik J. Granat, Skov- og Naturstyrelsen

 


Livsstil på flaske - om vand fra hanen og på flasker

Fra årtusindskiftet og frem er der i den vestlige verden blevet drukket stadig mere flaskevand. I Danmark lå forbruget i perioden 1995-2001 på 8.000-20.000 m3 årligt, men er siden steget til ca. 60.000 m3 om året. Der er også kommet eksklusive danske og udenlandske produkter på markedet i designede fl asker, der fås på caféer og restauranter. I danske storbyer er der kommet vandbarer, og restauranter har egentlige vandkort med et bredt udvalg. Artiklen er en pdf-fil på 475 kb

Af geolog Gunnar Larsen, Fyns Amt

 


Steno - i samlingers og museers verden

I år er det 350 år siden, at Niels Stensen blev immatrikuleret ved Københavns Universitet. Gennem hele sin videnskabelige karriere havde Niels Stensen den lykke, at han kunne regne mange af datidens kendte videnskabsmænd til sin bekendtskabskreds. Mange at disse personer var også museumsmennesker. Niels Stensen skulle selv beskæftige sig med musealt arbejde. Dette arbejde er delvist dokumenteret i et katalog. Ellers fi ndes der kun spredte og få informationer om hans museumsinteresse og erfaringer. Denne artikel vil forsøge at belyse denne relativt ukendte side af Niels Stensens liv. Artiklen er en pdf-fil på 1,5 mb

 

Af førsteamanuensis Elsebeth Thomsen, Geologisk Fagenhet, Tromsø Museum Universitetsmuseet

 


Mårup Kirke ikke længere fredet

Onsdag d. 15. marts 2006 ophævede kulturministeren fredningen af Mårup Kirke ved Lønstrup og har derved stadfæstet Kulturarvsstyrelsens afgørelse, selvom kulturministeren inden har behandlet en anke fra et lokalt ægtepar og foreningen “Mårup Kirkes Venner”. Artiklen er en pdf-fil på 103 kb

 


Geologi er gud - bagsiden af geologi

“Som man råber i skoven, så får man svar”, siger et gammelt ordsprog. Men hvis man nu råber til en, der er virkeligt intelligent og original, så kan man måske få et godt svar på et middelmådigt spørgsmål. Artiklen er en pdf-fil på 83 kb

Af GeologiskNyts webmaster geolog Steen Laursen

 
Anmeldelser:Fossiler fra Faxe Kalkbrud

Jeg ved ikke, hvor stort førsteoplaget af denne lille bog er, men jeg gætter på, at det ikke kan vare længe, førend man må gå i gang med næste oplag. Denne bog er et “must” for alle, som interesserer sig for danske fossiler i almindelighed og for Danienfossiler fra Faxe Kalkbrud i særdeleshed. Anmeldelsen er en pdf-fil på 102 kb

 

Anmeldt af Geologisk konservator Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet

 


Sporfossiler

Naturhistorisk Museum i Århus har netop afsluttet vinterens særudstilling “Spor i Tiden”, hvor man har fremvist en storslået samling spektakulære sporfossiler fra hele verden og fra meget store dele af Jordens geologiske historie. Anmeldelsen er en pdf-fil på 158 kb

 

Anmeldt af geologisk konservator Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet

 


Steno - en biografi om Niels Stensen

En ny bog om Steno fortæller levende om hans liv og fantastiske opdagelser. Anmelderen er meget glad for værket. Anmeldelsen er en pdf-fil på 202 kb

Anmeldt af Valdemar Poulsen, professor emeritus, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

 
Debat:Det ærlige jordartskort - frister ikke til cirkelslutninger!

Jordartskortet – som viser, hvilke jordarter der ligger under muldlaget – er meget brugt og fi ndes i mange geografi bøger. En af de ting, som fremgår meget tydeligt af kortet, er den såkaldte “Hovedopholdslinie”, der skulle være grænsen for isens udbredelse i sidste istid. Indlægget er en pdf-fil på 102 kb

Af Troels V. Østergaard

 


Geologiske kort i Danmark - hvad viser de kvartærgeologiske kort

Denne artikel er et svar på foregående debatindlæg om “det ærlige jordartskort”, hvori forfatterne forklarer bagrunden for fremstillingen af geologiske kort i Danmark. Indlægget er en pdf-fil på 1,2 mb

 

Af Peter Gravesen, Stig A. Schack Pedersen, Knud Erik S. Klint og Peter Roll Jakobsen, alle fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

 


Jordens tid i spiral - forslag til ny tidsinddeling

En læser har dette lidt kontroversielle forslag til en ny geologisk tidsinddeling, der efter hans mening er mere praktisk. Indlægget er en pdf-fil på 46 kb

Af Niels Wium

 
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.