Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Anmeldelser

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
19972006


Geografi håndbogen

Min første indskydelse, da jeg bladede bogen igennem var “sikke en mursten”, men ved nærmere øjesyn ønskede jeg, at noget tilsvarende havde eksisteret, da jeg selv gik i gymnasiet, for alt andet lige er det da skønnere at have det hele samlet i én bog end på kopier fra mange bøger. Anmeldelsen er en pdf-fil på 61 kb

Anmeldt af geolog Susanne Plesner

 


Naturvidenskabeligt grundforløb - naturvidenskabelige metoder

“Naturvidenskabeligt grundforløb” er en ny undervisningsbog for gymnasieelever og -lærere. Den kommer godt rundt i mange discipliner og metoder. Anmeldelsen er en pdf-fil på 159 kb

Anmeldt af geologerne Lea & Bjarne Siewertsen

 

 


Fossiler fra Faxe Kalkbrud

Jeg ved ikke, hvor stort førsteoplaget af denne lille bog er, men jeg gætter på, at det ikke kan vare længe, førend man må gå i gang med næste oplag. Denne bog er et “must” for alle, som interesserer sig for danske fossiler i almindelighed og for Danienfossiler fra Faxe Kalkbrud i særdeleshed. Anmeldelsen er en pdf-fil på 102 kb

 

Anmeldt af Geologisk konservator Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet

 


Sporfossiler

Naturhistorisk Museum i Århus har netop afsluttet vinterens særudstilling “Spor i Tiden”, hvor man har fremvist en storslået samling spektakulære sporfossiler fra hele verden og fra meget store dele af Jordens geologiske historie. Anmeldelsen er en pdf-fil på 158 kb

 

Anmeldt af geologisk konservator Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet

 


Steno - en biografi om Niels Stensen

En ny bog om Steno fortæller levende om hans liv og fantastiske opdagelser. Anmelderen er meget glad for værket. Anmeldelsen er en pdf-fil på 202 kb

Anmeldt af Valdemar Poulsen, professor emeritus, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

 


Forsteninger fra Danmark - en ny fossilbog fra Geografforlaget

I slutningen af 2005 dukkede en ny fossilbog op – den er udgivet af Geografforlaget og med dette forlags ry for smukke og gode bøger, ser man naturligvis med spænding frem til indholdet af dette seneste skud på stammen. Og jeg kan på forhånd sige, at man æstetisk får sig nogle meget gode oplevelser med bogen. Der er smukke billeder og illustrationer hele vejen igennem. Anmeldelsen er en pdf-fil på 75kb

Anmeldt af Søren Bo Andersen, Geologisk Institut Aarhus Universitet.

 


Viden om vand - en lærebog til gymnasiet

Bogen ”Viden om Vand” er beregnet til det naturvidenskabelige grundforløb i 1.g i det almene gymnasium. Ud over at dække de fag, som ligger i dette forløb, nemlig fysik og kemi, biologi og naturgeografi, er der også en videnskabshistorisk introduktion til vores nuværende forståelse af vand, og et afsluttende kapitel om vand som tema i religioner og mytologi. Det bliver dermed muligt at lade emnet indgå som et alment studieforberedelsesforløb. Anmeldelsen er en pdf-fil på 435kb

 

Af Finn Christiansen, lektor i matematik, fysik og kemi på Risskov Amtsgymnasium.

 

2005


Grønlands Geologiske Udvikling - fra urtid til nutid

Grønlands geologiske udvikling har fundet sted gennem 3.800 millioner år. Grønland domineres af indlandsisen, men langs randen af denne er der et isfrit område, der dækker ca. 410.000 km2. Det is-skurrede landskab og manglen på vegetationen betyder, at blotningsgraden og kvaliteten heraf ofte er fantastisk; den lange geologiske udvikling kan studeres i detaljer. Anmeldelsen er en pdf-fil på 67 kb

Af J. Richard Wilson, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Geologiske interesseområder - Århus Amts nye site om geologi

Århus Amt har i løbet af 2004 og 2005 som led i den generelle regionplansrevision sat fokus på amtets geologiske interesseområder. I alt 77 områder (med tilhørende underlokaliteter) er udpeget som områder, der har særlige geologiske og landskabelige værdier. Disse områder er nu beskrevet og sammenstillet i 77 beskrivelser, der ligger frit tilgængeligt på amtets hjemmeside. Anmeldelsen er en pdf-fil på 284 kb

 

Af geologerne Erling Fuglsang Nielsen, Århus Amt, Tove Stockmarr, Geo-Formidling og afdelingsleder Richard Thomsen, Århus Amt

 


Naturens Kemi - processer og påvirkninger

Udgangspunktet i “Naturens kemi” er naturen set under en naturvidenskabelig synsvinkel og med hovedvægten lagt på kemi. Bogen omfatter mange forskellige fagområder og er primært beregnet til undervisningsbrug. Anmeldelsen er en pdf-fil på 97 kb

Af geolog Per S Sundberg

 


Plows, Plagues & Petroleum

Det er ikke så tit, GeologiskNyt anmelder udenlandske bøger, men i dette tilfælde – en palæoklimatisk “bestseller” har vi gjort en undtagelse. Anmeldelsen er en pdf-fil på 61 kb

Anmeldt af Bjarne Siewertsen

 


Bestefar fortaller om urhavet

Anmelderen er lidt skeptisk over for en miniserie bestående af 6 hæfter med historier om forskellige geologiske temaer for børn – fakta og fiktion blandes med forvirring til følge. Anmeldelsen er en pdf-fil på 102 kb

Anmeldt af Lea Siewertsen


Guide til Danmarks Bjerge

I en ny bog om Danmarks “bjerge” fører den norske forfatter Roger Pihl læserne ind i danske fjeldekspeditioner. Udover at berette om lokaliteternes beskaffenhed omtaler forfatteren bl.a. også folkesagn og historiske aspekter. Anmeldelsen er en pdf-fil på 179 kb

Af pens. lektor Søren Rasmussen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


På studierejse i Toscana - tværfaglig beskrivelse af regionen

Bogen “På studierejse i Toscana” kan anvendes til undervisningsbrug, men kan også benyttes af private rejsende, der gerne vil forberede sig på at møde en af Italiens smukke regioner. Anmeldelsen er en pdf-fil på 163 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Sten i farver - Politikens Naturguider

I den just udkomne “Sten i farver” fra Politikens forlag finder man megen nyttig information og et væld af flotte fotos af såvel mineraler som geologiske lokaliteter over hele verden. Selvom bogen er anelse rodet i sin opbygning, kan den anbefales. Anmeldelsen er en pdf-fil på 50 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Miljøscenarier - kunsten at lave og bruge forudsigelser

Forudsigelser af miljøudviklingen benyttes af politikere og embedsmænd til at formulere ny politik og af organisationer og borgere, der gerne vil vide, hvordan fremtidens miljø kommer til at se ud. Bogen “Miljøscenarier” giver en forklaring på, hvad forudsigelser er, hvordan de bliver til, og hvordan de kan bruges. Anmeldelsen er en pdf-fil på 63 kb

Af geolog Per S. Sundberg

 


Strandsteine - Sammeln & Bestimmen

Nu hvor sommeren nærmer sig, og det er ved at være tid til at komme til stranden, var det måske en idé at anskaffe sig denne bog, så man med det samme kan se, hvilke spændende sten, man kan samle op i strandkanten. Man skal ikke lade sig narre af den tyske titel! Der er nemlig også tale om mange fund på danske strande. Anmeldelsen er en pdf-fil på 79 kb

Anmeldt af Mogens K Hansen, Fynske Fossilsamlere og DAGU

 


Nåleskovens velsignelser og forbandelser - Flora og Fauna

Naturhistorisk Forening For Jylland afholdt sidste forår en konference med overstående titel, og de 14 indlæg er prisværdigt udgivet i ovenstående hæfte. Baggrunden for konferencen er den dominerende rolle, som nåleskoven, specielt rødgranen, har fået i skovbilledet. Anmeldelsen er en pdf-fil på 101 kb

Anmeldt af lektor Kristian Dalsgaard, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Indvielse af nyt museum i Gram - Et museum med bid i

På en rigtig “aprilsdag” i maj med skiftende regn og solskin blev det nye museum ved Gram indviet. Mange var dukket op for at være med til at fejre begivenheden og se de flotte bygninger på tættere hold. Anmeldelsen er en pdf-fil på 150 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Grundvandsovervågning 1998-2003 - Rapport fra GEUS 2004

Rapporten bygger på resultater og konklusioner om grundvandets tilstand og udvikling baseret på data indsamlet af amterne og amternes årlige rapporter, der udføres som en del af den nationale grundvandsovervågning, GRUMO, samt resultaterne af vandværkernes boringskontrol. Anmeldelsen er en pdf-fil på 78 kb

Af geolog Per S Sundberg

 

2004


De ferske vandes kulturhistorie i Danmark

Formålet med “De ferske vandes kulturhistorie i Danmark” er at give en samlet beskrivelse af den kulturhistorie, som knytter sig til de danske vådområder. Bogen er opbygget af en række artikler skrevet af forskellige fagfolk og eksperter. Anmeldelsen er en pdf-fil på xx kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Danske fossiler - ny guide fra Gyldendal

Sommetider får man en bog i hånden, som det er svært at slippe igen. Denne lille perle, begået af Jørn Waneck og udgivet i Gyldendals Naturguide - serie er en af dem. I forordets forventning til kommende brugerskare nævnes “...læseren, der gerne vil vide noget grundlæggende om fossiler og geologi i Danmark, men som er begynder på området.”. Anmeldelsen er en pdf-fil på 66 kb

Af Søren Bo Andersen, Geologisk Konservator, Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

 


Grønlands forhistorie - de arkæologiske undersøgelser

Synergien mellem den grønlandske natur og kultur bringer fascination og ærefrygt til enhver grønlandsrejsende. Urtelier i farverigt blomsterflor, øde golde fjeldmarker, kælvende gletschere i fjordene, forbipasserende hvalers blåst, rensdyr på vandring efter føde - den frodige, korte sommer afløses af en isnende, mørk vinter. Den grønlandske naturer ubarmhjertig for enhver, som ikke kan tilpasse sig de aktuelle livsbetingelser og udnytte de arktiske ressourcer optimalt. Anmeldelsen er en pdf-fil på 119 kb

Af geolog Jacob C. Yde, Aarhus Universitet.

 


GeologiskNyts nye hjemmeside - nu med daglige nyheder

GeologiskNyts hjemmeside har i et stykke tid været nedprioriteret, men den er nu genopstået i ny og aktiv form. Bl.a kan man nu læse presseklip, og et forum for åben debat på siden er undervejs. Anmeldelsen er en pdf-fil på 167 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Geologisk Set: Det sydlige Jylland - områder af national geologisk interesse

Først i november udkom den 5. bog i serien “Geologisk Set”. Denne gang er det det sydlige Jylland, der tages under behandling med en gennemgang af 26 lokaliteter af national interesse eller såkaldte Geosites. Anmeldelsen er en pdf-fil på 59 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Ilulissat Isfjord - et verdensarvsområde

I slutningen af september udkom bogen Ilulissat Isfjord, der er udarbejdet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). Årsagen er, at Ilulissat Isfjord er blevet optaget på verdensarvslisten. Den flotte bog viser hvorfor. Anmeldelsen er en pdf-fil på 359 kb

Anmeldt af Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Jorden - Illustreret opslagsværk

Vejret, Skove, Gletsjere, Ørkener, Bjerge, Oceaner, Vulkaner, Søer, Klima, Vådområder, Have, Kyster, Tektonik. Sådan præsenteres den danske oversættelse af James F. Luhrs rigt illustrerede opslagværket om Jorden, og som det fremgår af nøgleordsopremsningen, er dette en bog om jorden set i et geo-perspektiv. Eller mere præcist et tekstet billedleksikon om Jorden med hovedvægten lagt på geologiske fænomener. Anmeldelsen er en pdf-fil på 119 kb

Anmeldt af stud.scient Sonny O.T. Kristiansen, Geologi, Aarhus Universitet

 


Tysk bog om ledeblokke - fantastisk geologisk opslagsbog

Denne suveræne bog, der forbinder istidens blokke med de tilhørende oprindelsessteder i Østersøområdet (tilnærmelsesvist) samt fund ved lokale kyster og landområder. Et område der geografisk dækker Finland i nord, de baltiske lande i øst, det nordlige og centrale Tyskland i syd og Holland i vest. Anmeldelsen er en pdf-fil på 56 kb

 

Anmeldt af Mogens K Hansen, Fynske Fossilsamlere og DAGU, (fra 2003 og anmeldt i DAGU regi i 2003)

 


Iltsvind - ny bog fra miljøBiblioteket 4

Sidst i august 2004 er der udkommet en ny bog, Iltsvind, i rækken af bøger fra MiljøBiblioteket. Bogen fortæller om de biologiske mekanismer der fører til iltsvind, og hvad der sker under et iltsvind. Endvidere rummer den en analyse af de forhold, der fører til problemerne. Meget apropos fortæller den seneste iltsvindsrapport fra DMU, at der er usædvanligt kraftigt iltsvind i store dele af Bælthavet. Anmeldelsen er en pdf-fil på 53 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Det hvide guld og det ægte guld - miner og råstoffer i Grønland

Den 22. juni i år udgav GEUS en flot bog i “kalenderform” om minedriften af først kryolit (det “hvide” guld) og siden af det ægte guld i Grønland. Bogen fortæller for hvert år startende fra 1901 og 100 år frem den spændende historie om Grønlands minedrift og råstoffer. Anmeldelsen er en pdf-fil på 77 kb

Anmeldt af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Nyt websted om olie og gas - geologi.dk/oliegas

En ny spændende webside om olie og gas er nu tilgængelig på nettet. Det er Nationalkomiteen for Geologi, der står bag initiativet med hjælp fra forskellige sponsorer. www.geologi.dk/oliegas Anmeldelsen er en pdf-fil på 150 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


The Jurassic of Denmark and Greenland - en sværvægter

“Hold da op for en sværvægter”, var min umiddelbare tanke, da jeg blev præsenteret for en publikation fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. I første omgang var det min ryg, jeg tænkte på – ikke mindre end 3,8 kg kompakt viden fordelt på 948 sider. Anmeldelsen er en pdf-fil på 72 kb

Af geolog Per Sundberg, GeologiskNyt

 


Verdensatlas

Hvor er det forfriskende at læse en bog af en forfatter, der ved, at en pingo ikke bare er en kronprins. Forlaget Carlsens verdensatlas er simpelthen en kæmpe tidsrøver for enhver nysgerrig far, for der står en lille smule om en masse interessante ting, og det er skrevet til store børn. Anmeldelsen er en pdf-fil på 73 kb

Af geolog Steen Laursen, GeologiskNyt

 


Lauge Koch-sagen - en strid om Grønlands udforskning

I en ny bog om grønlandsforskningen i 1930-erne, fortæller Christopher Jacob Ries historien om, hvordan det geologiske samfund i Danmark blev lammet af stridigheder, som endda endte i Højesteret. Bogen giver et enestående indblik i den tidlige udforskning af Grønlands geologi, samt i hvordan en faglig strid kan opstå og eskalere. Denne glimrende bog er primært baseret på historiske kilder og er yderst underholdende, lærerig og tankevækkende for os geologer i dag. Anmeldelsen er en pdf-fil på 82kb

Af Søren M. Kristiansen, GeologiskNyt.

 


Dinosaurerne i nyt lys - grundigt og flot værk

Zoologen Per Christiansen er internationalt anerkendt for sin dinosaurforskning og har med “Dinosaurerne i nyt lys” begået en letlæst og meget informativ bog. Anmeldelsen er en pdf-fil på 40kb

Af geolog Morten L. Hjuler, GeologiskNyt.

 

2003


Danmarks geologiske seværdigheder - Danmarks geologi

Sidst i maj udkom Danmarks geologiske seværdigheder, skrevet af Ib Marcussen og Troels V. Østergaard, og udgivet i rækken af Politikens Håndbøger. Den beskriver 38 lokaliteter og 47 guidede ture rundt i det danske landskab. Bemærkelsesværdigt ved bogen er dens syn på dannelsen af istidslandskabet. Artiklen er en pdf-fil på 77 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg

 


Vesuv - en meget farlig vulkan

For den vulkaninteresserede er der netop udkommet en bog om Vesuv og dens destruktive virke gennem historien krydret med øjenvidneberetninger. Artiklen er en pdf-fil på 27 kb

Anmeldt af geolog Tom Pfeiffer

 


Geologisk mangfoldighed - begrebet i nordisk naturforvaltning

Nordisk Ministerråd har udgivet en brochure med det formål at introducere begrebet “geologisk mangfoldighed” i et forsøg på at gøre det kendt i forbindelse med nordisk naturforvaltning. Anmeldelsen er en pdf-fil på 27 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Fra fortidsminder til kulturmiljø - Alstrup Krat og Hohøj

Skov- og Naturstyrelsen med flere har været med til at iværksætte et kulturmiljøprojekt i Alstrup Krat ved Mariager. Resultaterne af de videnskabelige undersøgelser er samlet i bogen “Fra Fortidsminder til Kulturmiljø – hvad Alstrup Krat og Hohøj gemte”. Anmeldelsen er en pdf-fil på 29 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Ingeniørgeologiske forhold i København

En bulletin fra december 2002 udgivet af Dansk Geoteknisk Forening giver med 18 artikler en god oversigt over den københavnske undergrund, ikke kun for rene geologer, men også for ingeniører med interesse i tunnelanlæg og lignende projekter. Også den teknisk mindre velfunderede kan have glæde af at læse bogen. Anmeldelsen er en pdf-fil på 56 kb

GeologiskNyt 2/03 25 Anmeldt af cand. scient. Erik Karlsen

 


Messe i Hamborg - en drøm af fossiler og mineraler

Enhver med interesse for mineraler og fossiler bør uden tvivl besøge Hamborgmessen. Den ligger i en afstand fra Danmark, der gør det muligt på en endagstur at få set så meget, at der er indtryk nok indtil næste års messe. Og mange stykker er faktisk overkommelige i prisen.

Anmeldelsen er en pdf-fil på 71 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 

2002


Dansk Naturvidenskabsfestival - naturbutikken “Vor gamle Jord”

Dansk Naturvidenskabsfestival 2002 løb af stablen i uge 41 lige før skolernes efterårsferie. Igen i år var det en kæmpesucces. Det 500 m2 store cirkustelt med hvide og gule striber var stillet op i Universitetsparken ved H.C. Ørsteds Instituttet, København. Anmeldelsen er en pdf-fil på 57 kb

Af Maja Hawthorn, GeologiskNyt

 


Det fede landskab - næringsstoffer og naturens tålegrænser

Vandmiljøplanen vil i løbet af få år halvere landbrugets kvælstofforurening. Men dette er ikke tilstrækkeligt til at overholde naturens tålegrænser ifølge Naturrådets vismandsrapport 2002. Det er også nødvendigt med beskyttelse af sårbare naturområder og en radikal omlægning af landbrugets produktion. Rapporten opstiller fire scenarier for fremtidens landbrug. Anmeldelsen er en pdf-fil på 28 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Foranderlige Landskaber - integration af natur og kultur

Den 10 september udkom en bog fra det åbne forskningscenter Foranderlige Landskaber (Center for Strategiske Studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie). I bogen fremlægges resultaterne af centrets arbejde med anvendelsesorienteret landskabsforskning. Anmeldelsen er en pdf-fil på 30 kb

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Vild natur i Danmark - fin guide til naturoplevelser i Danmark

For folk med interesse i den danske natur er der godt nyt. Gads Forlag har netop udgivet en lækker, lille bog “Vild natur i Danmark”, som via sin logiske opbygning, informative tekster og flotte illustrationer forstår at vække naturelskerens appetit på kendte og ukendte, vilde naturområder i Danmark. Anmeldelsen er en pdf på 139 kb

Anmeldt af geolog Morten L. Hjuler, GeologiskNyt

 


Danske Landskaber - genanmeldelse

I GeologiskNyt nr. 1 fra i år bragte vi en anmeldelse af “Danske Landskaber - Et billedatlas”, som er en en flot og velillustreret bog om danske landskaber. Dette er en “genanmeldelse” af lektor Johannes Krüger, Københavns Universitet, der henleder opmærksomheden på nogle mangler. Artiklen er en pdf på 47 kb

af Johannes Krüger, lektor, dr.scient. Geografisk Institut, Københavns Universitet

 


DanMiljømesse i Herning - fyldt med spændende udstillinger

Danmiljø 2002 var den 10. i rækken af fagmesser for miljø- og procesteknologi i Herning med 310 udstillere. GeologiskNyts udsendte medarbejdere var med for at se, hvad der rørte sig på miljøfronten. Artiklen er en pdf på 35 kb

Af geolog Ulla V. Hjuler,GeologiskNyt

 


Geologisk Set: Fyn og Øerne

- fremragende geologisk opslagsværk

Nu er “Fyn og Øerne” på gaden. Det er den fjerde bog i serien Geologisk Set, hvor der allerede er tre udgivelser om det nordlige og mellemste Jylland samt Bornholm, – og man bliver sandelig ikke skuffet over den nye tilføjelse, for den er både yderst velskrevet og smukt illustreret. Anmeldelsen er en pdf-fil på 60 kb

Anmeldt af Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

 


Mineralerne i Evje – Iveland

- ny bog om norske mineraler

Hører man til dem, der godt kan lide at gå på mineraljagt, er det en god idé at anskaffe sig denne spændende bog, der både i skrift og fotos fortæller om minedrift i Evje og Iveland i Norge samt om de mineraler, man kan finde i områderne. Anmeldelsen er en pdf-fil på 135 kb

Anmeldt af Peder Flansmose, DAGU

 


Grundvandet som drikkevandsressource

- nyt hæfte til større forståelse

Amtsrådsforeningen har i marts 2002 udgivet et hæfte, hvis formål er at give en bedre forståelse af de grundlæggende forhold ved bl.a. grundvandsdannelse, grundvandskemi, magasinforhold, vandindvinding og forurening. Hæftet er især tiltænkt undervisning i folkeskolen og højere niveau samt som grundlag for lokalpolitisk debat og lokale indsatser for drikkevandsbeskyttelse. Anmeldelsen er en pdf-fil på 65 kb

Anmeldt af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 


Ny særudstilling

- Geologiske fund i privateje

I påsken åbnedes der en ny særudstilling, “Geologiske fund i privateje” på Geologisk Museum. Det er de danske amatørgeologiske stenklubber og deres medlemmer, der har leveret materialet til udstillingen, der afgjort er et besøg værd. Anmeldelsen er en pdf-fil på 155 kb

Af Peder Flansmose, DAGU

 


Danske Landskaber

“Danske Landskaber” er en virkeligt flot billedbog, som beskriver mange af de almindeligste landskabstyper i Danmark. Vha. overskuelige kort, illustrative fotos og en kort, beskrivende tekst får læseren en glimrende indføring i Danmarks landskaber. Anmeldelsen er en pdf-fil på 133 kb

Anmeldt af geolog Erik Karlsen, GeologiskNyt

 


Fra Mammut til Kultursteppe - udstilling på Zoologisk Museum

På Zoologisk Museum i København kan man glæde sig over en ny, spændende udstilling om fortidens dyreverden gennem 20.000 år. Her kan man bl.a. se en mammut i fuld størrelse samt hele skeletter af f.eks. et rensdyr og en hanbjørn. Mange flotte dioramaer fuldender oplevelsen. Anmeldelsen er en pdf-fil på 318 kb

Af lektor Kim Aaris-Sørensen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

 


Flora og Fauna - konferencehæfte

Naturhistorisk Forening for Jylland har i november 2001 udgivet et hæfte i serien Flora og Fauna. Det er en særudgave af hæftet i forbindelse med en jubilæumskonference. Den blev afholdt den 15. september 2001 i anledning af foreningens 90-års jubilæum. Temaet var “Samspil mellem natur og kultur” og den blev afholdt på Naturhistorisk Museum i Århus. Hæftet rummer referater af foredrag, diskussioner og debatter. Anmeldelsen er en pdf-fil på 69 kb

Anmeldt af Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 

2001


Tag på ferie i Jurassic Park - her kan man samle sin egen øgle

Hvis der er tvivl om, hvor ferien går hen næste år, er der her et forslag til et rejsemål, hvor man har mulighed for at rejse tilbage i tiden. Artiklen er en pdf-fil på 557kb

Af geolog Stine Andersen, GeologiskNyt

 


Danmark i Dybet – en ny udstilling om Danmarks Prækvartær

Den nye Danmarksudstilling på Geologisk Museum åbnede i efterårsferien. Her fortæller udstillingsleder Arne Thorshøj Nielsen om de tanker og idéer, som ligger bag skabelsen af udstillingen. Anmeldelsen er en pdf-fil på 170kb

Af Arne Thorshøj Nielsen, Udstillingsleder og lektor ved Geologisk Museum

 


Flint og hvaler hånd i hånd - Danmarksudstillingen

En ny Danmarksudstilling er åbnet på Geologisk Museum, og der er noget for enhver smag. Smukke fossiler og håndstykker kæmper om pladsen sammen med tekststykkerne. De førstnævnte vinder, men til gengæld fortæller teksten vidt og bredt om ny forskning i vort lands geologi formidlet anno 2001. Anmeldelse er en pdf-fil på 288kb

Af geolog Stine Andersen, GeologiskNyt

 


www.geologi.dk - ny Geoportal om Geologi i Danmark

Der er endelig kommet en hjemmeside for geologi; og den er sandelig værd at kigge nærmere på. Anmeldelsen er en pdf-fil på 314kb

Af geolog Erik Nyaard, Nationalkomiteen for geologi

 


Danmarks Oldtid - ny arkæologisk bog om stenalderen

Danmark i stenalderen er temaet for dette første bind af fire om Danmarks Oldtid. For en geolog har bogen flere interessante ting om stenalderen, som vi givetvis bør vide – men det drukner noget i al det arkæologiske. Beskrivelserne af vores geologiske historie er især mindre gode i istiden, mens afsnittene om flinten er rigtigt spændende læsning. Kort sagt en velskrevet bog om et spændende emne, som desværre er svært tilgængelig uden en arkæologisk baggrundsviden. Anmeldelsen er en pdf-fil på 62kb

Anmeldt af geolog Søren M. Kristiansen, GeologiskNyt

 


Et smukt landskab - en rig natur

Wilhjelmsudvalgets rapport om naturen i samfundet er netop udkommet. Den indeholder en masse biologi, men ikke ret meget om den geologiske side af sagen. Artiklen er en pdf-fil på 164kb

 

Af professor Olaf Michelsen og lektor Niels Tvis Knudsen fra

Geologisk Institut, Aarhus Universitet

 


Mineralernes verden

Her er virkelig tale om en flot bog. De første 400 sider er fyldt med imponerende billeder af krystaller fra Geologisk Museums samling, resten er nyttige tabeller og registre. Krystallerne er i sig selv flotte, men fotografen, der også er bogens forfatter, har virkelig lavet et enestående arbejde med at fotografere dem. Og så er der gode, grafiske figurer, som viser principperne i krystallernes symmetri og princippet i deres opbygning. Anmeldelsen er en pdf-fil på 42 kb 

Anmeldt af Steen Laursen, GeologiskNyt

 


De strømmende vande

Titlen på bogen ‘De strømmende vande’, og billedet af en klukkende bæk på forsiden vækker umiddelbart interesse for alle som arbejder med vandløb og åer. Er det en ny lærebog i hydrologi eller hydrometri på dansk? Nej, titlen viser sig at dække over en velskreven og flot illustreret bog, som primært behandler betingelserne for de planter, dyr og insekter, som findes i danske vandløb. Alt sammen set i forhold til, hvordan vi har ændret på vandløbene igennem de sidste 100 år. Anmeldelsen er en pdf-fil på 42 kb 

Anmeldt af ph.d. Søren M. Kristiansen

 


Geologiske Interesseområder - Storstrøms Amt

For nylig udkom “Geologiske Interesseområder” udgivet af Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er en rigt illustreret rapport, der søger at samle geologisk information om bevaringsværdige lokaliteter i Storstrøms Amt. Anmeldelsen er en pdf-fil på 46 kb 

Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt

 

2000


Stregen i sandet, bølgen på vandet

Direktøren for Forskningsstyrelsen Jens Morten Hansen (JMH), der er geolog, har skrevet en bemærkelsesværdig bog, der placerer geologien i centrum af det naturvidenskabelige landkort. Den kan meget vel vise sig at blive en milepæl i naturvidenskabens selvforståelse. Men før vi kommer dertil, må vi en omvej. Anmeldelsen er en pdf-fil på 211 kb

Anmeldt af geolog, Ph.D. Keld Conradsen, Ferskvandscentret

 


Rav

I virkeligheden er rav meget forskelligartet og har et utal af betegnelser afhængigt af farve, alder og sammensætning. Alt dette og meget mere beskrives nøje i bogen RAV, der lige er udgivet af Ravmuseet. Anmeldelsen er en pdf-fil på 217 kb

Anmeldt af geolog Louise Halkjær, Geologisk Nyt

 


AIS - Areal Informations Systemet

AIS er det nye landsdækkende system af arealdata med en natur- og miljømæssig indgangsvinkel. Nu har Danmarks Miljøundersøgelser udgivet en bog om systemet. Anmeldelsen er en pdf-fil på 217 kb

 

Anmeldt af geolog Jakob Qvortrup Christensen, Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen

 


Kemiske stoffer i miljøet

Da jeg første gang så bogen, tænkte jeg, at med den titel – Kemiske stoffer i miljøet – ville kemien endnu engang blive stemplet som den helt store skurk i miljødebatten. Ligesom faget kemi er det i folks bevidsthed i almindelighed. Anmeldelsen er en pdf-fil på 131 kb

Anmeldt af geolog Erik Karlsen

 


Horsensegnen Atlas, natur, miljø, historie, erhverv

Det er en stor, rigt illustreret bog, der samler en mængde viden om Horsensegnen, som findes rundt om i det offentlige og det private, og præsenterer det i let tilgængelig form. Anmeldelsen er en pdf-fil på 50 kb

 

Af Per Sundberg, GeologiskNyt For nylig udkom “Atlas over Horsensegnen” skrevet af Eigil Holm.

 

1997


Wegeners kontinenter

Under en tur med naturhistorisk interesserede til Grønlands vestkyst i 1995 blev forfatteren Mogens Rud opfordret til at skrive om kontinentaldriftteoriens tyske fader Alfred Wegener. Anmeldelsen er en pdf-fil på 38 kb

Anmeldt af geolog Kristian Borre

 


Shorts

I 1996 bragte dagbladet Information en fast, ugentlig artikel af biokemikeren Jesper Hoffmeyer. Det blev til i alt 40 artikler, hvor temaet især var at knytte aktuelle emner ind i det Hoffmeyerske naturunivers. Disse 40 essays er netop udkommet i bogform, og det er der kommet en særdeles læseværdig bog ud af. Anmeldelsen er en pdf-fil på 38 kb

Anmeldt af geolog, Ph.D. Keld Conradsen, Ferskvandscentret, Silkeborg

 


Bøger - Den maniske Sol

De tre danske fysikere Friis-Christensens, Lassens og Svensmarks forskning beskrives meget indgående, lige fra det startede som en ren fritidbeskæftigelse for de to af dem, til hvad der siden hændte efter offentliggørelsen af artiklen “Length of the Solar Cycle: An indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate” i Science i 1991. Artiklen er en pdf-fil på 196kb
Anmeldt af geolog Jørgen Sivertsen

 

Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.