Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler


GeoCenter Møns Klint er en realitet

 

- års arbejde bliver nu til et center

 

Efter års arbejde med et unikt koncept i hånden har Nils Natorp nu en travl byggeplads bag Møns Klint. På kontoen står der 94 millioner kroner til byggeri og indretning. Centret skal formidle Danmarks fødsel og gøre den levende.

 

af Steen Laursen, GeologiskNyt
Nils Natorp har taget slidet med at starte GeoCenter Møns Klint.

”Der går over 500 år, før havet har ædt sig ind på centret, og til den tid har det betalt sig tilbage mange gange”, siger Nils Natorp og afslører sin baggrund som cand.merc. i salg og markedsføring. Han har sat sig ind i geologien og dens processer og kender altings forgængelighed. ”Møns Klint er kun kommet, fordi havet eroderer den bort”, forklarer han. Desuden har Nils allieret sig med geologer, filmfolk, udstillingsdesignere, politikere og mange andre, for at give geocentret et solidt fundament.

 

geologiens samspil med natur og kultur

I sommeren 1998 ansatte det lokale erhvervsudviklingsselskab, Team Møn aps, Nils til at lave et center, som skal formidle geologiens samspil med natur og kultur ved klinten. I dag er han direktør for Fonden GeoCenter Møns Klint. Dermed er han den centrale kraft i gruppen, der endelig har realiseret drømmen om et oplevelsescenter på Møns Klint.

 

Centrum for Møns naturformidling

Nils' fremvisning af det kommende geocenter går i zik zak frem og tilbage over den ujævne byggeplads, men målet ligger lige fremme. GeoCenter Møns Klint får 2900 kvadrat meter til udstilling, skole- og naturvejledning og administration. Desuden får geologerne på Københavns Universitet en feltstation i bygningerne, og administrationen af den kommende nationalpark på Møn flytter ind, når og hvis det projekt kommer på plads. Det gamle hotel bliver hovedsæde for administration og naturvejledning.

 

”Geologerne får feltstationen, mod at nogle af deres ph.d.'er bidrager til naturvejledningen. Samtidig kan vi holde os opdateret med den nyeste forskning omkring kridtet”, mener Nils. Centret skal ikke stå stille, men hele tiden udvikle sig.

 
Det kommende geocenter bliver lavt og hotellet bliver bevaret.

 

Historien om Danmarks fødsel gjort levende

Det nye geocenter bliver ikke et museum. En del af udstillingen skal være en tidstunnel, med en rejse på 75 millioner år på en halv time. ”Du starter i Kridt perioden, går igennem Tertiær tiden og istiden, og ender med nutidens geologiske processer. Centret skal fortælle om, hvordan naturen og geologien former på hinanden. Og det skal fortælle om kridtet, der er Danmarks fundament”, forklarer Nils. Han har allieret sig med en række geologer, så han har sin geologi på plads.

 

Kultur gør formidling levende

”Vi vil også invitere forskellige kunstnere til i selvstændige rum, at give deres version af de processer, der har skabt Danmarks fundament og Møns Klint. Vi kalder det hulemalerier”. Allerede fra starten besluttede gruppen bag projektet, at kultur skal inddrages i formidlingen af naturen omkring Møns Klint. På den måde bliver formidlingen levende.

 
Geocentret kommer ikke til at dominere området. klik for forstørrelse

Centret er ikke en seværdighed

Selv om det nye geocenter bliver et besøg værd, er det ikke tænkt som en selvstændig seværdighed. ”Parkeringsanlægget på Store Klint fortæller, at omkring 250.000 mennesker besøger klinten hvert år. Hvis vi kan få bare en fjerdedel at dem til at besøge centret, køre det rundt”, pointerer Nils. Centret er lagt an på, at man kan se det på en lille time, men man kan også fordybe sig og bruge mange timer i udstillingen.

 

Klar til sæsonen 2007

I den kommende vinter bliver der travlt på vejene omkring Møns Klit, for der skal mange materialer ud til byggepladsen. Bygningen står færdig i december 2006, men derefter gå der yderligere et halvt år, før udstillingen er på plads. ”Vi skal være klar til sæsonen 2007, for ¾ dele af gæsterne besøger Klinten i perioden maj-september,” forklarer Nils Natorp.


Links:

GeoCenter Møns Klint har været længe undervejs og er blevet behandlet i forskellige myndigheder, før fonden bag det fik alle nødvendige tilladelser:

GeologiskNyt, artikel fra 2001 som pdf-fil på 167 kb

GeoCenter Møns Klint

Miljøklagenævnets afgørelse fra 2005

Storstrøms Amts VVM-screening

Byrådets beslutning den 30. januar 2003
Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.