Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler


Administrativ oprensning

 

Kriteriegruppen under Miljøministeriet anbefaler, at man hæver værdien for, hvornår en tjæreforurenet grund bliver registreret som giftgrund. En gennemførelse af planen vil gøre op imod 100.000 grunde i de store byer rene. Grundejerne vil dermed få lettere ved at sælge og belåne deres ejendom, og det offentlige vil sparer omkring 2 mia. kr. på kortlægning og oprensning. Embedslægerne i Københavns- og Frederiksberg Kommune betegner forureninger med de højere grænseværdier som uskadelige. Desuden har bl.a. Tyskland og Holland tilsvarende grænseværdier for tjære.
I følge miljøminister Connie Hedegaard er det ikke farligere at spise jord med 3 mg tjære pr kg end at spise en pandestegt fisk. Foto: Steen Laursen

Politiske kommentarer

”Vi skal sikre et højt beskyttelsesniveau uden at skræmme danskerne og uden at bruge mange millioner på ting, der ikke er farlige" skriver miljøminister Connie Hedegaard, K, på Miljøministeriets hjemmeside. "Nu har den faglige ekspertise på området afleveret sine anbefalinger. Det betyder, at Folketingets partier har et godt grundlag for drøftelser i starten af det nye år”. Hun tilføjer, at det ikke er farligere at spise jord med 3 mg tjære/kg, end det er at spise en pandestegt fisk.

 

Partierne A, R, SF og DF er dog skeptiske. ”Det er et skråplan, hvis man begynder at indrette grænseværdierne efter, hvad der er råd til og ikke efter, hvad der er sagligt og fagligt korrekt” siger Torben Hansen fra A til Berlingske Tidende. Over for samme avis er SF miljøordfører Jørgen Espersen dog ikke så afvisende ” Vi er jo ikke interesseret i at bruge en masse penge på at rense grunde, som ikke udgør nogen eller kun en minimal fare for miljøet. Men det vil i givet fald være et krav, at pengene så bruges på andre miljøinitiativer, f.eks. bekæmpelse af luftforureningen i København”

 

Kriterie gruppen

Kriterie gruppen blev nedsat i maj 2004. Den består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, Arbejdstilsynet, Fødevareministeriet, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Kriteriegruppen fik til opgave at kigge på, om vi bruger de rigtige metoder, når vi fastsætter grænseværdier for vand, jord og luft, og om grundlaget for, hvornår jordforurening kortlægges, kan fastsættes mere hensigtsmæssigt - med særligt fokus på bly og tjærestoffer (PAH).


Af Steen Laursen, Geologisknyt


Af Steen Laursen, Geologisknyt 10/12/2004

Tilbage til artikler
på geologisknyt.dk
Dinosaurjagt på Grønland
GeologiskNyt 5/2006
GeologiskNyt 4/2006
GeologiskNyt 3/2006
GeologiskNyt 2/2006
Geologisknyt 1/2006
GeologiskNyt 6/2005
GeologiskNyt 5/2005
GeologiskNyt 4/2005
GeologiskNyt 3/2005
GeologiskNyt 2/2005
GeologiskNyt 1/2005
GeologiskNyt 6/2004
GeologiskNyt 5/2004
GeologiskNyt 4/2004
GeologiskNyt 3/2004
GeologiskNyt 2/2004
GeologiskNyt 1/2004
GeologiskNyt 5/2003
GeologiskNyt 4/2003
GeologiskNyt 3/2003
GeologiskNyt 2/2003
GeologiskNyt 1/2003
GeologiskNyt 6/2002
GeologiskNyt 5/2002
GeologiskNyt 4/2002
GeologiskNyt 3/2002
GeologiskNyt 2/2002
GeologiskNyt 1/2002
GeologiskNyt 6/2001
GeologiskNyt 1/2001
GeologiskNyt 6/2000
GeologiskNyt 5/2000
GeologiskNyt 6/1997
GeologiskNyt 5/1997
GeologiskNyt 4/1997
GeologiskNyt 3/1997


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.