Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra maj 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

31. maj 2005

Russere vil i Vostok søen

Vostok søen på Antarktis ligger under 4 km is og har tilsyneladende været isoleret fra omverdenen i 30 mio. år. Nu vil et russisk hold bore sig ned til søen. Internationale protester peger på faren for at forurene søen med liv, før den bliver undersøgt. Pol
30. maj 2005Foto: Steen Laursen

Atomkraft på fremmarch

Selv om Barsebäck atomkraft værk netop er lukket, satser stadig flere land på atomkraft som alternativ til fossile energikilder og udledning af CO2. Pol

 

Ny sø mod kvælstof

En ny sø ved Egå ved Århus vil reducere kvælstofudledningen til Århus Bugt med 37 tons årligt, men lokale lystfiskere har klaget til Naturklagenævnet over planerne. JP

 

Statoil søger olie ved Færøerne

I sommer har Statoil tre skibe ude og lede efter olie ved Færøerne. Geoaktuelt

 

EU beskære sin forskning

EU’s planer om at fremme unionens forskning bliver ramt af en beskæring på 37 % af budgettet. Pol
26. maj 2005Foto: GeoCenter Møns Klint

Geocenter fritaget for VVM

Det kommende geocenter på Møns Klint skal ikke have en VVM redegørelse, har Miljøklagenævnet bestemt. JP Pol

 

Protester mod sommerhuse

1.860 nye sommerhuse kan landskabet bære, mener Danmarks Naturfredningsforening. De foreslåede 5000 er for mange. JP

 

Truende forkastning under Los Angeles

En relativt ukendt forkastning under Los Angeles kan give det dyreste jordskælv i USA's historie og koste op mod 18.000 mennesker livet. JP Pol

 

Voyager når solsystemets grænse

Rumsonden Voyager er kommet ud i de yderste egne af Solsystemet. Det er nu 28 år og 14 mia. km siden sonden blev sendt af sted. Pol
25. maj 2005Foto: Steen Laursen

CO2 prisen stiger

Prisen for at udlede et ton CO2 er nu 140 kroner. Dermed er prisen steget med 170 % siden nytår. Ing

 

Grønland stater på brint

Grønland satser i de kommende år på at få gang i produktion af brint. Formålet er både at bekæmpe drivhuseffekten og for at få andre indtægtskilder end fiskeri. JP

 

Skjern Å

Der er nu kommet et hæfte om Skjern Å’s oprindelse og historie. SNS

 

Havet styrede istiden

Danske forskere mener, at det i første række var havet og havstrømmene, som drev istidens pludselige klimasvingninger. DMI
24. maj 2005Foto: Shell

Verdens første CO2-fri kulkraftværk

Den svenske gigant Vattenfall bygger et nyt kulkraftværk, hvor røgen bliver helt renset for CO2. Kraftværket til 300 mio. kr. skal være i drift i 2008, men teknologien bag det er først almindelig tilgængelig fra omkring 2020. Pol

 

Gas i Shell

Et nyt norsk gasfund kan omfatte så meget som 60 mia. kubikmeter gas i Onyx-brønden ud for Kristiansund. JP Pol
23. maj 2005Sol over Århus Bugt
Foto: Steen Laursen

Nationalpark i Mols Bjerge

Mols får nu endelig sin nationalpark, efter den lokale styregruppe har indgået forskellige kompromiser. Arealet bliver 10.000 hektar, hvilket er tre gange så stort som oprindeligt planlagt . Andre projekter om nationalparker hænger stadig i en lokal tråd. Åhs Pol

 

Kryolitbrud forurener stadig

Forureningen med bly i Arsuk fjorden falder, mens forureningen med zink ikke ændrer sig tydeligt. Metallerne stammer fra udvindingen af kryolit ved Ivittuut, som lukkede i 1987. DMU

 

Ny jordskælvstrussel under Tokyo

Fundet af en ny tektonisk plade under Tokyo-området kan betyde, at den japanske hovedstad skal genoverveje truslen fra jordskælv. JP
20. maj 2005


Opskrift på ny klimaaftale

Mere fleksibilitet er nødvendig, hvis USA og u-landene skal med i den næste klimaaftale, hævder en ny rapport fra Institut for miljøvurdering. IMV

 

Miljø i kommunalreformen

Drikkevandsområdet og miljøgodkendelse af de meget forurenende virksomheder skal ligge ved kommunerne, har regeringen og DF bestemt. S og R mener regeringen er i lommen på DF. JP Pol Åhs

 

Rent vand fra Samsø

For 72 mio. kr. kan Samsøs spildevand komme igennem et effektivt rensningsanlæg i stedet for det nuværende, der ikke lever op til tidens krav. Åhs

 

For en nationalpark i Vildmosen

2000 underskrifter for en nationalpark i Lille Vildmose og 800 imod. Det er p.t. resultatet af to underskriftindsamlinger. Regnskovsgruppen Nepenhtes samler stadig ind via sin hjemmeside. JP

 

Miljøterror

Den største terrortrussel mod USA handler om dyreforsøg og forurening. I øjeblikket efterforsker FBI 150 sager om kriminalitet begået af dyre- og miljøaktivister. Pol

 

Norges oliefond

Værdien af den norske oliefond er nu over 1.090 mia. Hver nordmand har dermed et indestående på 237.000 kroner på sin fiktive oliebankbog. Pol Bør Åhs

 

Marsbil kørt fast

Marsbilen Opportunity kom ind i et område med små sandklitter den 26. april, og nu sidder alle seks hjulfast. Ing

 

Bølgekraft kræver handling

Danmark er godt med i udviklingen af bølgekraft, men nu skal der politisk handling til, siger fagfolk. Ing
19. maj 2005


Måske olie ved Grønland

Geologerne har kortlagt store og lovende strukturer på sokkelen vest for Grønland, og de er nu optimistiske i troen på store olie fund. Geoaktuelt

 

Kommunalreform og drikkevand

Oppositionspartierne R og S mener ikke, at man kan lade kommunerne stå for både indvinding af drikkevand og kontrol af denne indvinding. Miljøministeren siger, at kommunerne allerede har begge disse opgaver i dag. JP Åhs MIM Ing

 

Kun 6 måneder til specialet

For at få de studerende hurtigere igennem uddannelsen er der nu forslag om mindre SU, kortere sommerferier og max 6 mdr. til specialet.Samtidig viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at uddannelsesniveauet blandt de unge er hævet betydeligt op gennem 90'erne. JP Pol Åhs

 

132 minearbejdere fanget

En eksplosion i en russisk kulmine i Kemerovo regionen i den sydlige del af Sibirien har indespærret 132 minearbejdere. En del af dem frygtes omkommet. JP Pol Åhs

 

Klimatisk gordisk knude

USA vil ikke forhandle om en ny klimaaftale, og Kina, Indien og Brasilien vil ikke forpligte sig til at kontrollere deres udslip, hvis USA ikke er med. JP Åhs

 

Kritik af kemikalielov

EU lovgivningen på kemikalier risikerer at blive udvandet til skade for forbrugerne, advarer en gruppe af miljø- og forbrugerorganisationer. Flere danske virksomheder vender sig imod den kritik. JP Pol Bør Ås

 

Titan har måske jordisk uratmosfære

Den tykke atmosfære på månen Titan er fyldt med organiske forbindelser, som måske ligner dem, som fandtes på Jorden lige før livet opstod. Ing
18. maj 2005Arkivfoto

Vi får dårligere drikkevand

Strukturreformen vil give os dårligere drikkevand, mener professor Erik Arvin fra DTU. I fremtiden skal kommunerne nemlig både drive vandværkerne og kontrollerer dem. Miljøministeren mener ikke, der er hold i den påstand. JP MIM

 

Alle taler om vejret

BBC har nu gjort noget ved det britiske vejr. TV kanalen har skiftet sin grafik til vejrudsigterne ud og derved startet en seer storm. JP Åhs Ber

 

Nationalparker skal støttes lokalt

”Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der ikke i enhver nationalpark vil blive en stærk lokal indflydelse på forvaltningen”, skriver Connie Hedegaard. Ber

 

Clinton til globaliseringscirkus

Klima og sociale uligheder i verden var Bill Clintons vigtigste emner, da han tirsdag talte for 1000 tilhørere ved globaliseringskonferencen i Cirkusbygningen i København. JP Pol Ber Åhs Bør

 

Australien med på Kyoto

Australiens miljøambassadør, Jan Adams, erklærede tirsdag, at australierne er villige til at arbejde for langsigtede løsninger på problemet med den globale opvarmning. Landet arbejder desuden på at opfylde målene fra Kyoto, selv om landet ikke har ratificeret aftalen. JP Åhs Ber

 

Ny EU kemikalielovgivning

EU's nye kemikalielovgivning skal strammes gevaldigt op, og det er nu, politikerne i Folketinget skal kende deres besøgstid, mener fem organisationer. JP Åhs Ber

 

Olieeksport kan fordobles

Saudi-Arabien er verdens største olieeksportør med en daglig eksport på 11 mio. tønder olie. Landet kan eksportere en mio. tønder mere, og ultimativt kan eksporten fordobles, siger præsidenten for landets statslige olieselskab Aramco, Abdullah Jumah. Landets oliereserver er på 260 mia. tønder eller ca. en fjerde del af Jordens kendte reserver. JP Pol Åhs Ber

 

Den der olie er væk

Selv om der stadig dukker oliepletter op på overfladen af Rævs Å, så betragter både Odder Kommune og Oliebranchens Miljøpulje forureningen af åen som et næsten afsluttet kapitel. Åhs

 

Ingen indsatsplaner for grundvandet i Århus

Århus Amt har ikke lavet en eneste indsatsplan for at beskytte grundvand i Århus Kommune, siger rådmand Peter Thyssen. Åhs
17. maj 2005Foto: Steen Laursen

Mindre CO2 fra kul

Verdens vigtigste energikilde er kul med 15 % af de kul, der kommer i kraftværkernes ovne, er andre mineraler end kul. Ved af reducere det tal til 0,1 % regner et engelsk forskerhold med, at man kan reducere udledningen af CO2 med 33 % og samtidig få mere energi ud af kullene. Ing

 

Efter Tyoto-aftalen

Klimaeksperter fra hele verden mødtes mandag til et uformelt klimaseminar i Bonn i Tyskland, for at diskutere klimaindsatsen efter Kyoto-aftalens udløb i 2012. Også ulandene er tilsyneladende villige til at gøre en indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Pol JP Åhs Ber
13. maj 2005Foto: Steen aursen

Uden USA ingen klimaforbedring

USA udleder så store mængder drivhusgasser, at landet skal med i en ny klimaaftale, hvis den skal have nogen effekt, mener Institut for Miljøvurdering. Derfor må EU sætte sine ambitioner at få USA og Ulandene med. JP Ber Åhs

 

Er det nu en giftgrund

Der er kommet så mange protester mod de foreslåede højere grænseværdier for tjære i jord, at en ny gruppe eksperter bliver sat til at kigge på sagen. JP MIM Åhs Pol

 

Lånemuligheder til giftgrunde

To amter inddeler giftgrunde i deres områder i tre kategorier, så de mindst forurenede kan tage lån ved kreditforeningerne. JP Åhs
12. maj 2005


Jorden er alligevel giftig

Miljøministerens forslag om at hæve grænseværdierne for tjære i jord er en fejl, mener en række eksperter. En ekspertgruppe anbefalede tidligere, at man hæver grænseværdien for tjære i jord, men dens metoder bliver nu anfægtet. ”For min skyld må politikerne lægge grænserne, hvor de vil. Men dette her hænger ikke sammen videnskabeligt”, siger Tom Heron fra Niras. S og R vender sig nu imod ministerens forslag. Pol JP Åhs Ber

 

Mere atomkraft

Ti gange så meget atomkraft, som der findes i dag, kan mindske den globale opvarmning, mener professor Rodney Ewing. Ing GN

 

Ny viden kan give ny olie

En gruppe geologer fra Aarhus Universitet sætter spørgsmålstegn ved de seneste 20 års forståelse af sammenhængen mellem bevægelser i det indre af kontinentalpladerne og de kræfter, der virker mellem kontinentalpladerne. Det kan få betydning for oliejagten i Nordsøen. JP

 

Fossile drivmidler skal erstattes

Mindst 2 % af benzin og diesel til transport skal erstattes af biobrændstof af f.eks. halm eller korn i 2005, fastslår et EU direktiv. Kun Danmark lever ikke op til kravet. Ber JP Pol Bør

 

Ferie gør studerende dumme

Et alt for langt afbræk slår sig på hjernen, så de studerende glemmer, hvad de har lært. Ber

 

Gletscher indpakning

For at bevare sneen sommeren igennem, bliver en gletscher i Schweiz nu pakket ind, så den kan holde kulden. Det er til ære for efterårets skiturister. Ber
11. maj 2005


Bølling Sø genopstået

I 1870’erne blev Bølling Sø mellem Silkeborg og Ikast tørlagt, men efter en række fredninger og et større gravearbejde er den 3 km2 store sø nu genopstået. Skov- og Naturstyrelsen har lagt en folder om søen på nettet. SNS

 

Miljø er vigtigt

Danskernes bekymring for miljøets tilstand overgås kun af bekymringen for kriminalitet. Bekymringerne handler især om forurenet drikkevand og om luftforurening. JP Pol Åhs

 

Svensk oliejagt i Karlebo

Et svensk olieselskab er så sikkert på, at der er olie og naturgas under Karlebo Kommune, at det har indkaldt til borgermøde om en eventuel udvinding. Pol

 

To færger ankommet til Indien

Færgerne Rügen og Dronning Margrethe II er ankommet til stranden i Alang, hvor Kong Frederik IX allerede afventer sin ophugning. Scandlines har opgivet at tilbagekøbe skibene og anklager arabisk firma for kontraktbrud. Åhs
10. maj 2005Privatansat geolog. Foto: Kristian Borre

Geologer i det private

Stadig flere naturvidenskabelige kandidater - og især geologer - ender i det private erhvervsliv. JP

 

Bjørneklo fryses ud

Kampen mod den flotte, men gifte plante bjørneklo har hidtil belastet miljøet med pesticider for 35 mio. kr. om året, men en ny opfindelse dræber planten med 200 grader kold nitrogen. Ber

 

Virksomheder udfaser farlige kemikalier

Over halvdelen af de største danske kemikalievirksomheder anvender problematiske stoffer, men samtidig har 30 procent af virksomhederne erstattet eller udfaset de farligste kemikalier. JP Pol Åhs

 

Dansk miljøarbejde ved indisk skrot

En organisation af læger har foreslået, at Danmark arbejder på at forbedre miljø og arbejdsmiljø på stranden med de tre danske skrot færger i Indien. Udviklingsministeren går ind i sagen. Dansk Folkeparti mener ikke Danmark skal bruge penge på den sag. Ber JP Pol Åhs

 

Forlængerledningen i elefantgødningen

I USA vil en zoologiske have prøve at få strøm ud af dyrenes gødning. De 6 elefanter alene laver 450 kg alternativ til olie og gas om dagen. JP
9. maj 2005Danmarks højeste punkt er Møllehøj. Foto Kristian Dalsgaard

Nordmand topper i Danmark

Nordmanden Roger Pihl har besteget alle danske bakketoppe på over 100 meters højde og skrevet en bog om det. Der er 87 knejsende tinder i Danmark. Ber

 

Miljøprojekt omkring danske færger

En gruppe læger foreslår nu, at Danmark laver et udviklingsprojekt med fokus på bl.a. miljø på skrotningsstranden Alang i Indien. På den strand ligger der nu tre danske færger og venter på ophugning, medens deres forrige ejer, Scandlines, kæmper for at stoppe skrotningen. Færgen Rügen har asbest i isolering og loftplader. Ber Pol

 

Truende vulkaner i USA

Amerikanske geologer mener, at nogle af USA’s 169 vulkaner udgør så stor en trussel, at de skal overvåges. Pol

 

For få penge til forskning

Den danske stat er forpligtiget til at bruge, hvad der svare til 1% af bruttonationalproduktet på forskning, men fra 2001 til 2005 er det tal faldet fra 0,83% til 0,77%. Det giver gnidninger mellem regeringen og landets rektorer. Pol

 

Jurassic park er død

Intet DNA er over en mio. år gammelt, mener tre forskere. De er overbevist om, at gamle DNA-prøver fra rav og andre fossiler reelt er nutidig forurening af prøver. Pol

 

Naturlig golf

”Landskabets naturlige karakteristika bliver den perfekte baggrund for udfordrende golf på alle niveauer”, siger bagmanden bag en ny golfbane ved Nimtofte på Djursland. Åhs
6. maj 2005Fliser af augengneis Foto: Steen Laursen

Mindre interesse for geologi i Norge

I Norge falder interessen for geologi og geofysik, viser tallene fra Samordna Opptak. GeoAktuelt

 

Problemer med Iraks olie

Irak råder over verdens næststørste oliereserver. Alligevel har Irak endnu ikke fået en fast olieminister i sin nye regering, og produktionen af olie er plaget af sabotage. Pol

 

Dansk færge bliver skrottet

Med ophugningen af den danske færge Kong Frederik IX på en indisk strand, melder problemerne med miljøet i vores globaliserede verden sig. Ber

 

Geologisk galakse

Beregninger anslår, at der er planeter i kredsløb omkring hen ved 20 milliarder stjerner i vores galakse. Ber

 

Saturn får flere måner

Et nyt teleskop fastslår eksistensen af 12 nye måner omkring planeten Saturn, der dermed er oppe på 46 måner. Pol

 

Selvrenser

22 husejere i Galten skal selv rense deres spildevand på trods af, at erfaringen viser, at det giver en dårligere løsning, som er dyre for kommunen. Åhs

 

Olien stiger igen

Prisen på råolie steg igen efter de overraskende høje amerikanske lagertal kortvarigt havde sendt en tønde råolie under 50 dollar for første gang i mere end en måned. Ber Bør
4. maj 2005Foto: Jakob Dall

Kong Frederik IX underlagt indisk lov

I Indien bliver færgen Kong Frederik IX ikke betragtet som affald, og inderne mener, de kan håndtere skibet miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med indisk lovgivning. Et flertal i Folketinget har nu fået udenrigsminister Per Stig Møller til at skrive til de indiske myndigheder. En analyse fra Berlingske Tidende mener, at Anders Fogh Rasmussen kan blive nød til at fjerne sin færgeramte miljøminister, selv om hun ikke har nogen skyld i sagen. Ber Pol Åhs MIM JP

 

Af-forurening af forening er praktisk

Miljøminister Connie Hedegaard mener ikke, det er rimeligt at stemple forurenede grunde, hvis forureningen ikke har nogen reel betydning for beboerne på den. Ber Åhs JP

 

Dansk videnskabsformidling i himmelen

To asteroider i Solsystemet har fået navn efter henholdsvis TV-programmet Viden Om og den afdøde marsekspert Jens Martin Knudsen. Ber

 

USA olielagre bugner

Store lagre af olie i USA får olieprisen til at falde. Bør
3. maj 2005Foto: NASA

Nye målinger viser global opvarmning

Ved hjælp af satellitter, havbøjer og komplicerede beregninger har NASA nu fundet frem til, at der kommer mere stråling til Jorden end fra Jorden. Altså bliver den varmere. Ing

 

Flere færger til Indien

Færgerne ”Dronning Margrethe II” og ”Rügen”, som rederiet Scandlines solgte for to måneder siden, er formentlig på vej til skrotning i Indien. JP

 

Anderledes jordrensning

Fremover skal der tre gange så meget tjære og bly til, før en grund regnes for forurene, og der skal ti gange så meget til, før den bliver registreret som en giftgrund. JP GN

 

Billede af en ny planet

For et års tid siden tog astronomer et billede af noget, de mente var en planet, og et års nye målinger ser nu ud til at bekræfte, at det er en planet. Ber

 

Olieprisen falder

Tegn på nedgang i den amerikanske økonomi og dermed en mindre efterspørgsel på olie får en del af æren for den faldende oliepris. Også OPEC’s øgede produktion for del i æren for at olieprisen falder og de amerikanske aktier stiger. Bør JP Pol Åhs
2. maj 2005Minikrater på Mars, Foto: Opportunity

Marsbil kørt fast

NASA’s ene bil på Mars, Opportunity, får chancen for at nyde landskabet omkring sig, for den er kørt fast i løst sand. Ing

 

KU søger erhvervslivet

Københavns Universitet vil samarbejde med erhvervslivet, og Geografisk institut er allerede i gang. JP

 

Naturlig forurening af vandet

Stoffer som ammonium, arsen og nikkel forurener det danske drikkevand uden vore hjælp. Ber

 

Indien beholder dansk færge

Hvis et skib kan sejle, er det ikke affald, mener de indiske myndigheder, som derfor ikke finder, at færgen Kong Frederik den IX er eksporteret ulovligt som skrot. Et flertal i Folketinget vil have udenrigsministeren til at tage affære. Pol

 

Dybtgående atombombe

USA har planer om at udvikle en atombombe, der kan ødelægge bunkeranlæg så meget som 400 meter under jorden. Bomben skal også kunne trænge igennem klipper. Pol

 

Olieprisen falder

Prisen på en tønde olie er atter kommet under 50 dollar. Det er OPEC’s varslede ekstra produktion, der slår igennem. Bør

 

Mod sprøjtegifte

Børn og unge fra Tranbjerg ved Århus har haft emnedage om vandets kredsløb og har lavet projekter om rent vand. Åhs

 

Større drikkevandsområde

Århus Amt planlægger, at et stadig større område i Odder Kommune skal være vigtigt for fremtidens drikkevand. Åhs

 

Nedslag

En komet har større risiko for at blive ramt af mennesket, end mennesket har for at blive ramt af en kommet. I hvert fald har satellitten Deep Impact netop taget et billede af kometen Temple 1, den skal ramme senere på året. Ing NASA

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.