Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra august 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

31. august 2005Foto: NASA

Jordens kerne roterer hurtigst

Jordens faste jernkerne roterer mellem ¼ og ½ grad hurtigere end resten af Jorden på et år, viser en undersøgelse. Årsagen til de forskellige hastigheder er magnetisk interaktion, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Xiaodong Song fra Columbia University. JP

 

Midler til Geo-Center Møns Klint

Miljøministeriet har fremsendt ønske til Finansudvalget om, at en lokal fond får opgaven med at anlægge og drive Geo-Center Møns Klint. SNS

 

IMV truet af Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, synes at gassen er gået af IMV, efter at Bjørn Lomborg forlod instituttet i august 2004, og partiets gruppeformand Kristian Thulesen Dahl mener, at ”spørgsmålet er, om det overhovedet har en fremtid for sig”. Anders Fogh Rasmussen (V) støtter instituttet og øger dets årlige bevilling. Pol

 

14-årig kvalt i sand

I går tirsdag gravede en tysk dreng sig ind i en stejl sandskrænt, som styrtede ned over ham. Det tog ti minutter at grave ham ud, og da var det ikke længere muligt at genoplive ham. JP Pol

 

CO2 bag massedød

For 250 mio. år siden fik en dramatisk forøgelse af kuldioxid i atmosfæren temperaturerne til at stige med mellem 10 og 30 grader celsius, foreslår en ny undersøgelse. Det udslettede omkring 95 procent af alle livsformer i havene og omkring tre fjerdedele af livet på landjorden. Teorien konkurrere med teorier om meteornedslag, istider og vulkaner som forklaring på denne massedød. Pol

 

Grønkål mod udvaskning af kvælstof

Grønkålen kan optage kvælstof fra helt ned til to meters dybde, har Danmarks Jordbrugsforskning fundet ud af. JP Pol

 

GEUS får søster i Ghana

I de næste 2½ år skal GEUS hjælpe den geologiske undersøgelse i Ghana med at opbygge viden, værktøjer og faciliteter, så institutionen bedre kan løse sine opgaver. De omfatter bl.a. udnyttelsen af landets mineralske råstoffer. GEUS

 

Oliepris over 70 dollar

Den 30. august nåede olieprisen op over 70 dollar pr. tønde. JP Pol

 

Space spam

Med en sendestyrke på 150 mio. watt sender yahoo.com mails fra hele verdens yahoo-brugere til solsystemet 61 Cygni B. Det sker den 6. sep. i år. Disse spam mails ankommer til det binære solsystem om ca. 11 og et halvt år. JP
29. august 2005

Gamle olietanke skal fjernes

Op imod 25.000 gamle olietanke skal graves op og kasseres, kræver en bekendtgørelse den 1. september. Gamle olietanke ved private huse udgør en trussel om olieforurening. Pol

 

Nu tolkning af Norskehavet

Nye magnetiske målinger fra havet mellem Norge og Grønland betyder, at man må se på oliedannelsen endnu engang. Det er blandt andet en ny model for temperaturudviklingen i området, som kan få betydning, mener Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse. Via GeoAktuelt
Spillet om en milliard til miljøGrusgrav som er delvist reetableret.
Foto: Steen Laursen

af Steen Laursen, 26/8/2005

 

Regeringen har lovet en milliard kroner over fire år til miljøforbedringer, men hvad pengene skal bruges til og hvornår de skal bruges, er der mange bud på.

 

Ueninge ministre

Både skatteminister Kristian Jensen (V) og miljøordfører Eyvind Vesselbo (V) mener, at luftforureningen i byerne skal reduceres med penge afsat til miljøgenopretning. Men miljøminister Connie Hedegaard (K) vil bruge pengene til deres oprindelige formål, miljøgenopretning. Milliarden er foreløbig deponeret i Finansministeriets kasse, bortset fra 50 millioner kroner, som Miljøministeriet får i år.

 

Der er mange dyre miljøprojekter de næste fire år

Connie Hedegaard mener, at pengene er øremærket til blandt andet kemikalier, nationalparker og især reducering af forurening i Danmarks mest værdifulde natur- og vandområder. "Det bliver meget dyrt at leve op til EU's krav om renere natur. Partikelfiltre må finansieres ved en omlægning i Skatteministeriet, der får et tocifret milliardbeløb ind i bilafgifter hvert år", fastslog Connie Hedegaard torsdag, da hun præsenterede sin del af finansloven.

 

DN kræver en plan for pengene

"Regeringens troværdighed står og falder med, at man så hurtigt som muligt træffer en bred politisk beslutning om, hvordan milliarden skal bruges", mener afdelingsleder Thomas Færgeman fra Danmarks Naturfredningsforening. I foreningen ser man gerne mere end de 50 millioner på finansloven for 2006. Men Thomas Færgeman hæfter sig ved, at de største udgifter til nationalparker og Danmarks EU-forpligtelser efter vandrammedirektivet og habitatdirektivet først skal betales i årene efter 2006.
26. august 2005Forsøgsskibet Dana. Foto: Steen Laursen

Kun lidt iltsvind i havene

Kun de mest udsatte område er ramt af iltsvind i år. DMU giver en begrænset nedbør og de første effekter af vandmiljøplanerne æren for få alger og dermed mere ilt i vandet. Pol

 

Plan for mindre gift i Nordsøen

Grænseværdien for olie i havvand skal reduceres fra 40 til 30 mikrogram pr. liter, og en række kemikalier skal forbydes på Nordsøens olieplatforme. Miljøministeriet er på vej med en præcis plan. JP

 

Mobil landskabsguide

I de to skove, Frederiksborg og Kronborg statsskovdistrikter, kan man fremover høre historier om kulturlandskaberne on location. Ringe blot med mobilen til de telefonnumre, som er trykt på skovdistrikternes røde pæle i området. SNS

 

Statens overskud balancerer på olieprisen

Staten henter 20 mia. kr. ekstra i Nordsøen i disse år på grund af de høje oliepriser. Derfor kan statens aktuelle overskud hurtigt forsvinde, mener økonomisk vismand Jan Rose Skaksen. Pol

 

Dræb ikke Hugo Chávez alligevel

Den amerikanske tv-prædikant, Pat Robertson, undskylder nu, at han opfordrede til mord på Venezuelas præsident, Hugo Chávez. Venezuela er USA’s fjerde største olieeksportør. JP
25.august 2005Foto: Steen Laursen

New York ved reducere CO2 udslip

Sammen med 8 andre stater i det nordøstlige USA vil New York fastfryse og på sigt reducere udledningen af CO2 med 10%. USA’s regering er imod en reduktion landets CO2 udledning. Ud over New York er de ni stater Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island og Vermont. JP Pol

 

Hus i fredet område rives ned

En millionærvilla ved Søllerød skal rives ned, har Højesteret endeligt fastslået. Den blev ulovligt opført i den fredede Mølleådalen. Ejeren har kæmpet for sit hus, siden det blev opdaget i 1999. DN

 

Ny satellit skal måle Indlandsisen

Den europæiske rumforskningsorganisation ESA opsender til september satellitten CryoSat, som kan måle Indlandsisens tykkelse med en nøjagtighed på ganske få centimeter. DPC

 

Giftigt stof fra olieplatforme

Flourforbindelsen PFOS bliver brugt til brandslukning på olieplatformene i Nordsøen. Men stoffet er giftigt, det er meget svært for naturen at nedbryde, og meget af det ender i Nordsøen. Miljøstyrelsen er bekymret over, at rester af PFOS og det beslægtede PFOA efterhånden kan spores overalt. Mærsk bruger ikke stoffet og DONG har netop besluttet at finde en afløser til det. JP Pol Ing

 

Olie og aktier fra Nordsøen

Norges berømte oliefond vokser dels pga. de høje oliepriser, dels takketvære de stigende europæisk aktier. Fonden udgør nu næsten to gange den Norske finanslov. Pol

 

Milliard blev til 50 millioner

Selv om regeringen har lovet en mia. kr. til miljøområdet over de næste fire år, så er der kun 50 mio. kr. ekstra i 2006. JP

 

Olieprisen forbliver høj siger IMF

”Vi har allerede kendskab til flere omstændigheder, der peger i retning af, at prisen på olie ikke vil falde til niveauet fra et par år siden, hverken på kort eller mellemlangt sigt”, sagde chefen for Den Internationale Valutafond Rodrigo Rato. JP

 

Kristne trusler

Venezuelas præsident, Hugo Chavez, er et legitimt mål for et amerikansk attentat, mener den amerikansk prædikant Pat Robertson. ”Det er meget billigere, end at starte en krig. Og jeg tror ikke, at nogen af olieleverancerne vil stoppe”. Hugo Chavez er ikke enig med prædikanten. Pol
19. august 2005"Kejserens nye klæder" som sandfigur på Amager Strandpark. Foto: Steen Laursen

Amagers nye strand er menneskeskabt

Den nye sandstrand Amager Strandpark bliver nu indviet af kronprinseparret. Stranden er helt igennem menneskeskabt. Pol

 

Landskabet er en del af nationalparkerne

Etablering af større, sammenhængende naturområder af flere tusinde hektar af typiske danske natur- og landskabstyper, er DN’s ide om en nationalpark. Formålet med disse områder er at fremme naturen beskyttelsen, mener DN. DN

 

Ny teknologi i oliebranchen

De store funds tid er sandsynligvis ovre, så nu satser olieselskaberne på at udnytte de eksisterede fund bedre vha. ny teknologi. Ing

 

Måske olie ved Grønland

Olie til en værdi af 70 mia. kr. kan meget vel ligge i to havområder ud for Nuuk i Vestgrønland. JP

 

Århus på lava

Århus-området ligger oven på en gigantisk klump af størknet lava, viser seismiske undersøgelser. Til gengæld er der ingen olie i de dybe lag under byen. JP

 

Saturns ringe har atmosfære

Ikke kun planeter har en atmosfære. Saturns ringe består hovedsagelig af frosset vand blandet med mindre dele af støv og klippestykker, og tilsyneladende har de også en atmosfære af ilt. JP
18. august 2005Foto: Steen Laursen

Korruption dræbte 123 minearbejdere

Ved systematisk korruption forhindrede en kinesisk kulmine ejer effektivt, at der blev ført kontrol med hans miner. Desuden blev ulykker mørkelagt. Det kostede 123 minearbejdere livet. Pol

 

By slapuskadt fra jordskælv

Et kraftigt jordskælv ramte i går kysten ud for den japanske by Sendai. Men selv om højhuse svajede 300 kilometer væk, så slap Sendai næsten uden en skramme. Pol

 

Varmere klima også godt for Grønland

Klimaforandringerne i Arktis er mest negative for havområderne. På land giver de derimod mulighed for skov og landbrug på sigt. En stor del af det naturlige dyreliv vil også nyde godt af lunere vejr. Pol
17.august 2005

Miljøministre på Grønland

“Vi er nødt til at skabe større sammenhæng mellem fattigdomsbekæmpelsen og miljøpolitikken", siger miljøminister Connie Hedegaard på et møde for de nordisk miljøministre i Ilulissat i Grønland. "Klimaforandringer er et skræmmende eksempel på et miljøproblem med en social slagside”. Mødet står i Grønland, fordi konsekvenserne af klimaændringerne er lette at se her. 25 ministre er mødt frem fra blandt andet USA, Canada, Kina, Indien, Rusland, Indonesien, Japan, Brasilien, Mexico, Sydafrika samt de store EU-lande. MIM JP
16. august 2005Foto: Steen Laursen

Hellere ren luft end rent vand

Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo foreslår, at pengene til bl.a. naturgenopretning og rent vand skal betale for partikelfiltre og indsatsen mod farlige kemikalier. Socialdemokraternes miljøordfører Pernille Blach Hansen regner det for "hyklerisk røgslør" over nedskæringe. Pol

 

Ørken i Sydeuropa

Et europæisk område på størrelse med storbritanien er ved at blive til ørken. Det er Sahara, som rykker nordpå og nu når Middelhavets nordkyst. I dag bor der 16,5 mio. mennesker i området. Via Geoaktuelt

 

Forhandlinger om Hans Ø

Danmark, Grønland og Canada er blevet enige om at løse konflikten om Hans Ø ved forhandlinger, frem for at plante flere flag og snapseflasker på øen. Pol

 

Jordskælv rammer Japan

Et kraftigt jordskælv, der målte 7,2 på richterskalaen, ramte i dag Japan. Der er ikke rapporter om, at personer er omkommet. JP Pol Ing

 

Hesselø blive sig selv igen

Efter et firma anlagde en havn og en landingsbane på Hesselø, har øen ikke været sig selv. Nu bliver banen og flere af molerne fjernet, øens strandvolde bliver genskabt og øen er sig selv igen omkring begyndelsen af september. JP
15. august 2005


Science tror på drivhuseffekten

"Nu bør den diskussion være ovre", fastslår Donald Kennedy, ansvarshavende redaktør for Science. Tre artikler i tidsskriftet Science angriber den gruppe forskere bag John Christy, som ikke tror på drivhuseffekten. De regnes for et af klimaskeptikernes stærkest kort. “Vores nyeste datasæt viser, at der er sket kraftigere opvarmning, end vi hidtil har ment”, indrømmer John Christy. Men han er  ikke alarmeret. Pol DMI

 

Olieprisen koster 4000 arbejdspladser

De direkte og indirekte effekter af den høje oliepris kan koste Danmark mellem 4000 og 5000 arbejdspladser, siger Peter Skøttegaard Øemig fra Jyske Bank. Prisen på olie er nu omkring 67 dollars pr. tønde. Pol

 

Biobrænsel til biler sælger ikke

Landbrugsaffald kan blive til Biobrænsel til biler, nu da de to virksomheder Novozymes og Genencor har udviklet de nødvendige enzymer. Enzymerne laver ethanol. Desværre vil ingen investerer i projektet. JP
12. august 2005Århus Skyline.
Foto: Steen Laursen

Varmere somre i Europa

I dag er Europas somre i gennemsnit en grad varmere end for 30 år siden, oplyser WWF, som samtidig udpeger drivhuseffekten som synder. Eigil Kaas fra DMI er grundlæggende tilfreds med undersøgelsen, men peger på at den baserer sig på tal fra storbyer. “Det er interessant at se, hvordan temperaturen i de større byer i Europa er steget over de seneste 30 år, så undersøgelsen kan klart bruges”, siger han. Men han bgrænser dens værdi til klimaet i de store byer. Pol
10. august 2005

Nordsøolie forbedre statsfinanserne

15,4 mia. kr. ekstra til staten. Det ser ud til at blive resultatet af den 40-årige olieaftale mellem Mærsk og staten kombineret med det høje oliepriser. Oprindeligt blev aftalen tippet til at give staten 19,5 mia. kr. JP
9. august 2005Diamant fra Grønland. Foto: GEUS

Billige diamanter bliver vigtige

I takt med at det bliver lettere at fremstille syntetiske diamanter, kommer der også flere anvendelser for dem. De Beers vurderer, at der i dag bruges industridiamanter for omkring 50 mia. dollars om året og smykkesten for omkring 60 mia. dollars. Pol

 

Let forurenet jord liver misbrugt

Told og Skat bøjer lovgivningen, så de får flere penge i kassen, og så let forurenet jord ikke bliver genanvendt. Det er imod lovens intensioner, mener Professor i miljøret fra Københavns Universitet, dr. jur. Peter Pagh. JP

 

FN's troværdighed i olie

Iraks olie ser nu ud at undergrave FN's troværdighed. et FN-nedsat panel beskylder den tidligere direktør for FN's olie-for-mad program, Benon Sevan, for at have modtaget en bestikkelse på næsten 900.000 kroner. JP Pol

 

Forhandlinger om Hans Ø

Canada er enig med statsminister Anders Fogh Rasmussen i, at der skal findes en forhandlingsløsning på, om Hans Ø er dansk eller canadisk. JP Pol

 

101 minearbejdere frygtes døde

De over et hundrede minearbejdere, som forleden blev fanget i en kinesisk kulmine, frygtes nu omkommet. JP GN
8. august 2005UB313 som NASA forestiller sig den. Måske er den en planet.

Anja Andersen mod Pluto

“Det var en fejl at udnævne Pluto til solsystemets niende planet dengang i 1930, da den blev opdaget. Nu ved vi, at der er mange andre og større objekter i kredsløb om solen længere ude”, siger astronom Anja Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik i København. Efter fundet af en asteroide, som er større end Pluto, og erkendelsen af at der er hundreder af den slags, står Pluto måske til at blive slettet af det gode selskab som planet. Der skal jo ikke være for mange. JP

 

Ny ulykke i Kinas kulminer

103 minearbejdere er indespærret på grund af oversvømmelser i en kulmine i den sydkinesiske Guangdong provins. I første halvdel af i år er 2.700 mennesker omkommet i Kinas kulminer, som er verdens farligste. Landet får 2/3 del af sin energi fra kulkraft. JP Pol GN

 

Nye canadiske krav på Hans Ø

Canada samler materiale for at gøre krav på Hans Ø, som ligger mellem Grønland og Canada. Manglende danske protester, når Canada bruger øen, er et af de nye argumenter. Pol

 

Kerr McGees sælger til Mærsk

Den amerikanske olieproducent Kerr McGees vil sælge sine aktiviteter i Nordsøen til Mærsk. Handlen er til 3 mia. kr. JP
5. august 2005Foto: Steen Laursen

Geologi i nationalparker

Der er landskabelige og geologiske naturværdier knyttet til de områder, som i dag er udset til nationalparker, mener Poul Henrik Harritz, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Dermed mener han, at man ikke bare skal fokusere på dyr og planter. DN

 

Ikke alle giftgrunde skal renses

Kommunerne skal påvise, at en olieforurenet villagrund udgør en miljørisiko, hvis de skal forlange al jorden renset, har højesteret bestemt. Ing

 

Fluor som DDT

Mange Fluorforbindelser nedbrydes ikke i naturen og de ophober sig igennem fødekæden lige som DDT. Desuden er de mistænkt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, skriver Miljøstyrelsen i en rapport. Ing

 

Containerhavn på ren jord

Planerne om at bygge en nu containerhavn af importeret, lettere forurenet jord ved Stigsnæs nær Skælskør er opgivet efter kritik. Nu bliver den i stedet bygget af rent indpumpet sand. JP Pol

 

Varsling af tsunamier i Asien

Et system til at varsle tsunamier i det Indiske Ocean er nu i gang. ”Vi kunne i hvert fald have reddet alle på Sri Lanka, Maldiverne og i Indien”, siger Patricio Bernal, chef for IOC, om det nye varslingssystem. De tre steder døde omkring 40.000 mennesker. JP Pol

 

Jordens natur er truet siger astronaut

Astronauten Eileen Collins siger, at fra rumfærgen Discovery kan man se store ødelagte og eroderede områder på Jorden. Fra Rumfærgens perspektiv forstår man også, hvor truet atmosfæren er. Hun syndes vi skal passe bedre på vores planet. Pol

 

Zugspitzes sne smelter

Isen på toppen af Tysklands højeste bjerg, Zugspitze på 2962 meters højde, vil smelte væk inden for to årtier. Det skyldes den globale opvarmning, sagde Werner Schnappauf, som er miljøminister i delstaten Bayern. JP Pol
4. august 2005Sten på Mars.
Foto: NASA

Interessante forsinkelser

Marsbilen Spirit er på vej op ad en bakke, og de eneste forsinkelser, den møder på sin vej, er spændende klipper, den bare må kigge på. De enkelte klipper bliver systematisk opkaldt efter kendte bjergbestigere, bortset fra en enkelt enestående én, som nu hedder Voltaire. Ing

 

Rensning af drikkevand er ikke vejen

Efter kommunalreformen får kommunerne ret til selv at bestemme, om drikkevandet skal renses, og mange kommuner er klar til at bruge muligheden. ”Rensning er ikke vejen frem mod rent drikkevand”, siger Poul Henrik Harritz, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Han peger i stedet på en udfasning af landbrugets sprøjtegifte. Ing DN

 

Tsunami giver inflation

Tsunamien i december sidste år har fordoblet Sri Lankas inflation. De mange nødhjælpsmidler, som er strømmet til landet, har fået priserne på bl.a. fødevare til at stige i en grad, så Verdensbanken nu råder regeringen til at styre nødhjælpen stramt. Pol 
3. august 2005Plakat fra Alsgade Skole i København. Foto: Steen Laursen

Storkommuner må rense drikkevand

I dag er det undtagelsen, at vandværkerne får tilladelse til at rense oppumpet grundvand, før det bliver sendt ud til forbrugerne, men det ændre strukturreformen måske på. Storkommunerne kan nemlig give den tilladelse, amterne har holdt igen med. JP Pol

 

Fangere gør hævd på Hans Ø

Hans Ø er en del af thule fangeres naturlige jagtområde, mener Uusaqqak Qujaukitsoq, der er formand for foreningen Hingitaq 53, der varetager oprindelige Thulebeboeres interesser. JP

 

Sadolin Parken for forurenet

”Som vi læser jordforureningsloven, skal der renses så grundigt op, at det ikke i fremtiden er nødvendigt at foretage målinger”, siger Carsten Vejergang fra Århus Amt, og udelukker derfor, at en byggesag som Sadolin Parken kan opstå i Århus. Jakob Sønderskov Webber fra Fyns Amt har samme mening og tilføjer, at ”Forskellen på os og København er, at vi har jord nok”. Pol

 

Norge tjener stadig mere på olien

Petoro præsenterer et driftsresultat, der er 42 procent højere end på samme tidspunkt i fjor. Virksomheden varetager den norske stats direkte ejerandele i petroleumsvirksomheden på norsk sokkel. JP Pol

 

Norges oliefond kan ikke bruges

En norsk samfundsøkonom Rune Skarstein mener ikke, at Norges bugnende oliefond kan bruges. Bruger politikerne af pengene i den, skaber de inflation i Norge. Derfor kan pengene kun komme udlandet til gavn via investeringer fra fonten. Skarstein mener, olien forrenter sig bedre, hvis den bliver under havbunden foreløbig. Via GeoAktuelt
Saudi-Arabiens olie skifter hænderFoto: Norsk Hydro

af Steen Laursen 2/8/2005

 

Kong Fahd døde i går af lungebetændelse, og hans broder kronprins Abdullah overtager dermed kongetitlen og ansvaret for verdens største oliereserver. Adbullah har reelt regeret Saudi-Arabien siden 1995, hvor Kong Fadh fik et hjerteanfald.

 

Landets politik ændre sig ikke

Saudiske embedsmænd i London mener ikke, personskiftet i det olierige land vil ændre dets politik. Abdullah har nemlig været landets reelle leder, siden kong Fadh fik et hjerteanfald i 1995. Desuden er Abdullah nødt til at afstemme sine beslutninger med de andre ledende medlemmer af kongefamilien, deriblandt den nye kronprins, prins Sultan. Den nye konge har da også officielt besluttet at beholde den siddende regering.

 

Stadig allieret med USA

Saudi-Arabien og USA arbejder nært sammen omkring deres oliepolitik, da det arabiske land er verdens største olieeksportør. Saudi-Arabien har også støttet USA i begge golfkrige, og der har været amerikanske soldater udstationeret i landet i femten år. Heller ikke her ventes der nogen ændring i landets politik. Den afdøde konges alder er en hemmeliged, men den anslåes til omkring 83. 

 
1. august 2005Foto: Steen Laursen

Ikke-bindende klimaplan

En ny klima-aftalen skal mindske udslippet af CO2 ved brug af og overførsel af ny teknologi mellem landene, siger de seks lande bag. Landene er USA, Kina, Indien, Sydkorea, Japan og Australien. ”Aftalen er helt frivillig og nævner end ikke reduktion af drivhusgas-emissioner”, siger klimamedarbejder Tarjei Haaland fra Greenpeace. Ing

 

Forurening på byggegrund

Jorden under et større nybyggeri på Amager, Sadolin Parken, viser sig nu at være forurenet. Bygherren har udskiftet den øverste halve meter jord, men dampe fra forureningen længere ned, kan stadig trænge op i nybyggeriet. Pol

 

Jordskred efter regn i Indien

Omkring den indiske storby Bombay nærmer dødstallet sig 1.000 efter en periode med usædvanlig kraftig monsun. Tallet ventes at stige i takt med, at huse og landsbyer bliver gravet fri af mudder fra mudderskred. JP

 

Human evolution

Når vi plukker blomster, styre vi evolutionen, for så får de højeste og smukkeste blomster ikke chancen for at sætte frø. I Himalaya er blomsten Snelotus i dag 10 cm lavere, hvor turisterne færdes end andre steder. Ing

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.