Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra december 2004


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

Færre penge til miljøkontrol

Bevillingerne til at tjekke havene for olieforurening er halveret. Mellem 2002 og 2007 bliver der 30 procent færre penge til den forskning og de kontrolopgaver, DMU udfører for staten Pol. Peter Pagh, professor i miljøret mener, miljøministeriet har skjult besparelserne ved ”Fifleri” Pol. 20/12/2004


Nationalpark på hjul

For at sprede det galde budskab om nationalparken i Mols Bjerge køre en bus med passagerer nu rundt på Djursland. De skal fortælle parkaens naboer om projektet. SNS 20/12/2004


Russiske stat køber olieselskab

Et ukendt russisk selskab har købt et datterselskab til den russiske oliegigant Yukos’. Det er sandsynligvis den russiske stat der står opkøbet og dermed er den ved at købe energisektoren tilbage. Pol 20/12/2004


Temperatur stigning i Arktis

En ny rapport beskriver temperatur stigningen i Arktis i løbet af de seneste årtier. Dagsavisen 17/12/2004 


Nye regler for erhvervsaffald

En ny rapport foreslår mere konkurrence og frie valgmuligheder for genanvendelse af erhvervsaffald. Desuden skal de nuværende kommunale regler erstattes af landsdækkende. JP 16/12/2004


Naturkatastrofer dyre i 2004

I årets første 10 måneder har naturkatastrofer i form af orkaner og oversvømmelser kostet forsikringsbranchen over 192 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Forsikringsgiganten Munich Re går nu ind i CO2 debatten. Pol 16/12/2004


Danske Universiteter i top

Århus- og Københavns Universitet er langt bedre på det naturvidenskabelige område end universiteterne i nabolandene. Dermed er de to universiteter med på top 100 over universiteter mener The Times. JP 16/12/2004


Oliemilliarder præger eksporten

Dansk eksport er i modvind af forskellige grunde, men energieksporten sikrer, at der stadig er fremgang totalt set. Ber 16/12/2004


Fusionen mellem DONG og Elsam

Berlingske Tidende har samlet sine artikler om fusionen. Ber 16/12/2004


Verdens største isbjerg

Et isbjerg på størrelse med Fyn driver pt. omkring ved Antarktis. ”Den største flydende genstand på jorden lige nu” kalder en forsker det. Pol 16/12/2004


Flere sumpe og vildere skove

Skovsøer, vildnis og skovenge kommer til at præge fremtidens statsskove, hvor naturen får mere plads SNS 16/12/2004


Tyskland kræver større klimaindsats

EU bør reducere sit CO2-udslip med mindst 30 procent i 2020, siger Tysklands grønne miljøminister, Jürgen Trittin. Miljøminister Connie Hedegaard er ikke begejstret. Pol 16/12/2004


Saudi-Arabien vil have bistand

Dyre råstoffer er ikke altid nok. De saudiske oliesheiker saboterer forsøg på at hjælpe ulande mod tyfoner og oversvømmelser, fordi Saudi-Arabien vil selv have bistandshjælp fra Vesten. Pol 15/12/2004


Mars sten

Sonden Spirit, som køre rundt på Mars har fundet mineralet goetit. Det er et tegn på, at der har været vand, men ikke et bevis. Desuden har sonden fotograferet stenformationer og en sten med overraskende mange mineraler i. Dagbladet 15/12/2004


Kviksølv i Arktis

Omkring 200 tons kviksølv kommer hvert år til Arktis fra de industrialiserede lande, viser ny forskning. Det giftige tungmetal bliver optaget i havets plankton og fortsætter dernæst op i fødekæden. Ing 14/12/2004


Tunnel under Alperne

Om nogle år køre togpassagerne til Italien ind i en tunnel lige syd for Zürich, køre under St. Gotthard-passet og kommer frem igen ved Milano. Foreløbig er der et par års forsinkelser på tunnelen til disse tog, men den skulle være der i 2016. JP 14/12/2004


Differentieret miljøtilsyn

Miljøstyrelsen offentliggør en vejledning om differentieret miljøtilsyn, som træder i kraft den 1. januar 2005. Princippet i det tilsyn er at lette og forenkle kravene til de virksomheder, som selv gør en indsats for miljøet. MIM 14/12/2004


Miljøminister beklager høringshastværk

Flere interesse organisationer fik for nylig kun fire timer til at give et høringssvar til Miljøstyrelsen i en konkret sag om fem nye pesticider. Det beklager ministeren nu. Kvaliteten af materialet organisationerne modtog fra ministeriet har ministeren ikke kommenteret. Pol 13/12/2004


Ny bestyrelsesformand for GEUS

Regeringen har genudpeget dr. med. Per Buch Andreasen som formand for bestyrelsen for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS. MIM 13/12/2004


Miljøskader i Kuwait

FN tilkender Kuwait 2,9 mia. dollar i erstatning for miljøskader fra Iraks invation i 1990. 2,27 mia. er for oprydning efter kanaler og bassiner, som irakiske soldater fyldte med olie som en del af deres befæstninger. CNN 12/12/2004


Jordskælv i Japan

Japans sydligste ø Kyushu blev tidligt søndag ramt af et jordskælv, der er målt til 5,1 på den åbne Richterskala. Jordskælvets epicenter var 10 km under havoverfladen 150 km vest for Kyushu. Der er ingen rapporter om skader. Pol 12/12/2004


EU godkender habitatområder

254 danske naturområder er godkendt af EU-kommissionen som det danske bidrag til Europas habitatområder. For otte år siden fandt kommissionen det oprindelige udspil for utilstrækkeligt. MIM, SNS 11/12/2004


OPEC begrænser produktionen

De olieproducerende landes kartel vil reducere olieproduktionen for at holde olie prisen oppe. Stigende udgifter til voksende befolkninger og stigende arbejdsløshed presser budgetterne i flere OPEC lande. BBC 11/12/2004


Kystområder bliver beskyttet

Slaget om flere sommerhus ved kysterner er foreløbig overstået. Miljøminister Connie Hedegaard, K, har forkastet 9.947 ansøgninger om at bygge nye sommerhuse, og V har nu accepteret den beslutning af hensyn til freden i regeringen. Pol 11/12/2004


Miljøstyrelsen anklages for sjusk

Kvaliteten af Miljøstyrelsens notater anklages for at være for ringe og for at komme alt for sent. Notaterne er ofte baggrund for beslutninger i Folketinget. Pol 10/12/2004


Varsel af jordskælv i Istanbul

Istanbul får et 30 sekunders varsel om jordskælv. Det er ikke meget, men nok til at kritiske installationer kan slukkes. Det er installation af måleudstyr mange steder, som skal give varslet. NRK 10/12/2004


Særlig klimaaftale for USA

Premierminister Tony Blair forsøger at bruge sin indflydelse til at få præsident George W. Bush til at støtte en ny international klimaaftale. Årsagen er USA’s modstand mod Kyoto-aftalen, som snart træder i kraft. Jyllands-Posten 10/12/2004


DONG og Elsam vil fusionerer

Efter 21 timers forhandlinger blev det statslige olie- og naturgasselskab, DONG, og det jysk-fynske energiselskab, Elsam, fredag morgen enige om en fusion. Ber 10/12/2004


Norske oliemilliarder

Den norske oliefond nåede forrige weekend op på 1000 mia. norske kr. Et tal med 12 nuller. Pengene er Norges fremtidssikring til når nordsøolien slipper op og de er opsparet siden 1996. JP 9/12/2004


Dino æg til salg

Et dinosaurer æg fra en hadrosaurer fra kridtperioden er til salg i Bejle i næste uge. Vurderingsprisen er 8.000-12.000 kr. Ber 8/12/2004


OPEC vil bremse produktionen

De svagt faldende oliepriser får nu OPEC landene til at mødes for at sænke produktionen for at holde priserne oppe. Planerne har allerede fået priserne til at rette sig. Ber 8/12/2004


Kyoto i kraft om to måneder

Med Ruslands tilslutning til den omstridte klimaaftale fra Kyoto, har det magiske antal lande tilsluttet sig dokumentet. Dermed kan reglerne træde i kraft. JP 8/12/2004


Flere statsansatte i amterne

Danmark skal lave bedre vandplaner for at kunne lave op til EU’s regler. Derfor skel der flere statsansatte ind i amternes miljøforvaltninger. Disse medarbejdere skal også holde øje med landets mest forurenende virksomheder. JP 7/12/2004


Naturfag halter i danske skoler

Danske folkeskoleelever halter bagud, når det kommer til matematik, naturfag og læsefærdigheder, viser den seneste PISA-undersøgelse fra OECD. Undervisningsministeren er bekymret. Ing 7/12/2004


Jordskælv i Tyskland

Et kraftigt jordskælv ramte grænseområdet mellem Tyskland og Frankrig natten til mandag. Centret lå i Baden Württemberg og styrken nåede 5,4 på Richters skala. VG 7/12/2004


Juletræer sviner

Der bruges så meget sprøjtegift til at gøre juletræerne pæne, at fauna, flora og grundvand er truet. Folk bør finde et økologisk juletræ, mener Danmarks Naturfredningsforening. Pol 6/12/2004


Bro over Femern bælt

Der ser ud til at være politisk flertal i Danmark for en bro over Femern bælt. Det er på trods af advarsler fra landets førende byggeeksperter. Ing 6/12/2004


Liv på Mars

Mars-forskere konkluderer, at der har været betingelser for liv på Mars. De bygger på data fra sonden Opportunity. Ing 6/11/2004


Ny urgammel dinosaurer

En ny art af dinosaurer er kommet for dagen i Brasilien. Den er 200 millioner år gammel og der med en af de ældste kendte dinosaurer. BBC News 6/12/2004


Vandmiljø 2004

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, offentliggør i dag "Vandmiljø 2004", de årlige statusrapporter vedrørende vandmiljøet. DMU 3/12/2004


Sedimenter og livlige håb på Mars

Marssonden Opportunity er landet i et stort område af vandaflejrede sedimenter. Det kan have givet gode betingelser for liv. Pol 3/12/2004


Grundvands-overvågning 1998-2003

GEUS årlige rapport om grundvandets tilstand i Danmark er nu på gaden. Rapporten fokuserer på perioden fra 1998 til 2003, hvor overvågnings-programmet NOVA 2003 har fungeret. GEUS 3/12/2004


DONG køber sig ind i gasfelt

Den norske stat vil ikke udnytte sin forkøbsret i gasfeltet Ormen Lange. DONG får dermed lov til at købe sig ind i feltet, der er Norges næststørste gasfelt. JP 2/12/2004


Ny lukkethed om miljøsager

Folketinget risikerer at vedtage en lov, der tillader myndighederne at hemmeligholde oplysninger om miljøkriminalitet. Det mener Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole. Lovens formål er ellers at sikre borgerne åbenhed på miljøområdet. JP 2/11/2004


Kommunalreform kræver nye love

Som led i Danmarks nye kommunalreform sender Miljøministeriet i dag otte lovforslag på miljøområdet i høring frem til den 7. januar. SNS 1/12/2004


Alle døde i kulminen

Antallet af dræbte ved mineulykken i Kina er steget til 166. Samtlige de minearbejdere, der var spærret inde i minen, er omkommet. Det lykkedes for mere end 120 minearbejdere at slippe ud søndag kort efter eksplosionen i den statsejede kulmine i Chenjiashan. Pol 1/12/2004


Miljøvenligt brændstof

I dag kl 14.00 åbner et nyt forskningscenter på DTU, som skal finde miljøvenlige afløsere for olie og benzin. Daglig leder bliver DTU-professor Birgitte Kiær Ahring. Ing 1/12/2004


Kommunalreform kræver nye love

Som led i Danmarks nye kommunalreform sender Miljøministeriet i dag otte lovforslag på miljøområdet i høring frem til den 7. januar. SNS 1/12/2004


Alle døde i kulminen

Antallet af dræbte ved mineulykken i Kina er steget til 166. Samtlige de minearbejdere, der var spærret inde i minen, er omkommet. Det lykkedes for mere end 120 minearbejdere at slippe ud søndag kort efter eksplosionen i den statsejede kulmine i Chenjiashan. Pol 1/12/2004


Miljøvenligt brændstof

I dag kl 14.00 åbner et nyt forskningscenter på DTU, som skal finde miljøvenlige afløsere for olie og benzin. Daglig leder bliver DTU-professor Birgitte Kiær Ahring. Ing 1/12/2004

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.