Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra juli 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

28. juli 2005Grafik: Steen Laursen

Historisk er Hans Ø grønlandsk

En canadisk historiker mener, at Hans Ø tilhøre Grønland. Historisk er øen en del af Thule-inuitternes jagtområde og de har navngivet øen Tartupaluk. Historien er vigtig, for ifølge FN's havretskonvention kan et land gøre krav på områder, det er historisk knyttet til JP. Læs mere om FN's havretskonvention og polarhavet i GeologiskNyt

 

Problemer med Norges oliepenge

Fortsætter den nuværende høje oliepris, vil Norge stå med en olieopsparing på 5.000 mia. kr. i 2020. Hvis regeringen bruger for mange af pengene, kan det skade resten af Norges erhvervsliv. JP

 

Alternativ Kyoto-aftale

Fem lande lancerer nu en alternativ klimaplan, som skal fremme udviklingen af miljøvenlige energikilder og mindske den globale opvarmning. Landene er USA, Kina, Indien, Sydkorea og Australien. Greenpeace advarer imod planen. Pol

 

Ti dræbt på boreplatform

Efter branden på en indisk boreplatform er ti mennesker døde og platformen er brændt og sunket. Branden startede, da en borerig stødte ind i platformen, som ligger i Det Arabiske Hav 160 km vest for Bombay. Pol JP

 

Snavsede fugleklatter

Fugleklatter er med til at sprede sprøjtegifte og tungmetaller som kviksølv over det følsomme arktiske område. JP
27. juni 2005Foto: Steen Laursen

Østersøen som følsomt havområde

FN har godkendt Østersøen som et følsomt havområde. Det betyder, at der nu kommer særlige regler for skibsfarten i området, hvor udskibningen af olie fra Rusland ventes at stige i årene fremover. JP

 

Varmt vand i stedet for pesticider

Ved at skylle stiklinger, før de bliver plantet, kan man fjerne bakterier og insekter så grundigt, at planten ikke behøver pesticider i flere år. Det viser forsøg med solbær. Forskerer fra Danmarks Jordbrugsforskning arbejder nu med jordbær og ligusterhække. JP

 

Diamanter stiger i pris

Både pris og efterspørgsel på diamanter stiger i disse år. Siden 2003 er prisen steget med 33 %. Det er især den kinesiske efterspørgsel, der har trukket denne udvikling. Via GeoAktuelt

 

Penis som flinteredskab

I tyskland har arkæologerne fundet en stenfallos i naturlig størrelse. Mærker på fallosen viser, at nogen har lavet flinteredskaber med den, fortæller Professor Nicholas Conard fra universitet i Tübingen til BBC. Han vil i øvrigt ikke afvise, at nogen også kan have udnyttet, at tingesten netop har en naturlig størrelse. Pol
26. juni 2005Foto: Steen Laursen

Dyrt og snavset flaskevand

Kurvand på flaske er 500 gange dyrere og har op til 54.000 flere bakterie kim end postevand. Men det er ikke usundt af den grund. Konklusionen bygger på en analyse af 17 mærker af flaskevand og 11 prøver af postevand. Ing

 

Hans Ø okkuperet

En afgørelse på Hans Øs nationalitet haster, mener Grønlands vicelandsstyreformand, Josef Motzfeldt. Han betegner canadiske soldaters besøg på øen som ”en regulær okkupation”.Peter Taksøe-Jensen  fra Udenrigsministeriet mener derimod, at grænsedragningen mellem Canada og Grønland i Davids Strædet og andre uenigheder mellem de to lande er vigtigere end Hans Ø. Derfor arbejder man ikke p.t. på at afgøre øens nationalitet. Pol

 

Norge holder ikke Kyoto

Nye naturgaskraftværker i Norge vil øge landets udledning af CO2. Stigningen bliver på omkring 24% fra 1990 til 2010, mod Kyoto-målet på 1%. Ing
25. juli 2005Roskilde set fra Risø. Foto: Steen Laursen

Radioaktivt depot i Danmark

De radioaktive rester af Risøs tre atomreaktorer skal opbevares på et endnu ikke udpeget sted i Danmark i et århundrede, skriver MetroXpress. Greenpeace kritiserer at stedet ikke er udpeget og foreslår selv, at affaldet forbliver på forsøgscentret. JP Pol

 

Pige død i jordhule

Søndag braste en jordhule i en skrænt sammen og begravede en 13-årig pige fra Aabenraa. Hun blev gravet fri kort efter, men var da allerede død. JP Pol

 

Strid om ø ved Grønland

Hans Ø i Kennedy Kanalen nord for Grønland har haft fornemt besøg af Canadas forsvarsminister, Bill Graham. Besøget er en del af en strid mellem Danmark og Canada om, hvem der ejer øen. For en uge siden rejste canadiske soldater et flag og en inuit statuen på den 1,3 km2 store ø. I 1984 besøgte daværende grønlandsminister Tom Høyem øen. Her begravede han en flaske cognac og et brev og understrege i brevet, at canadierne er ”velkomne på den danske ø”. JP Pol

 

Gletschere reagerer på klimaet

En grønlandsk gletscher her næsten tredoblet sin hastighed på knap tyve år. Det bekræfter, at de grønlandske gletschere reagerer på klimaændringerne, mener forskerne bag. Ing

 

Jordskælv på Grønland

Grønlands næststørste by Sisimiut blev lørdag ramt af et lille jordskælv på 4,5 på Richterskalaen. Der er ikke rapporter om skader. JP

 

Jordskælv ved Nikobarerne

De indiske øer Nikobarerne blev søndag ramt af et jordskælv på 7,2 på Richterskalaen. Øerne ligger 440 km nordvest for Banda Aceh på Sumatra, og begge områder blev voldsomt hærget af tsunamien 2. juledag sidste år. Trods varsler om mulige tsunamier ved søndagens skælv, blev det ved rystelserne. JP Pol

 

Jordskælv ved Tokyo

Et jordskælv med en styrke på 5,7 på richterskalaen ramte lørdag områder tæt på Japans hovedstad, Tokyo. 18 mennesker blev såret og togdriften påvirket. Pol

 

Varmt vand ved Grønland

Havtemperaturerne over de vestgrønlandske farvande var ekstraordinære høje i 2005, viser de seneste undersøgelser fra DMI. DMI

 

Bio-benzin i Danmark

En bio-benzin fabrik til 750 mio. kr. er undervejs i Kalundborg. Ing
8. juli 2005


Rigelig olie i Nordsøen

Danmark er stadig selvforsynende med olie et godt stykke efter 2025, mener Energistyrelsen. Årstallet har hidtil været sat til 2014, men med ny og mere effektiv teknologi kan helt op til 28 % af olien i området pumpes op, forudser styrelsen. I dag er det tal 23 % og i 1970’erne regnede man kun med at kunne indvende 5 %. Pol JP

 

Gift misdanner fisk

Ålekvabber med to hoveder, knæk i rygraden og defekte øjne ser ud til at være resultatet af miljøfarlige stoffer i Vejle Fjord. Problemet er størst inderst i fjorden. JP

 

Neandertaleren er ikke far

Analyserer af DNA og proteiner fra neandertaleres skeletter viser, at vi ikke nedstammer fra dem. Forskere fra Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig står bag undersøgelsen. Ing
Flere vil på Universitetet
Foto: Syddansk Universitet

af Steen Laursen, 7/7/2005

 

I år søger flere ungen ind på universiteterne end sidste år. Årsagen er dels at de studenterne er blevet flere og dels at sabbatårene er blevet færre.

 

Flere til ansøgninger

14 % flere end sidste år vil ind på universiteterne i Århus, Aalborg og Roskilde og ind på Syddansk Universitet. I alt har disse universiteter fået 10.626 ansøgninger. Københavns Universitet tæller stadig ansøgninger. Aarhus Universitet har fået 9991 ansøgninger fra håbefulde studenter. Det er 14,7 % flere til hele universitetet end sidste år og 17 % flere til Det Naturvidenskabelige Fakultet.

 

Debatten om sabbatår får studenterne hurtigt videre

Prorektor ved Aarhus Universitet, Kathrine Richardson, siger, at der især er kommet flere kvote 1 ansøgninger. ”Det tyder på, at regeringens bestræbelser på at få de unge til at søge videregående uddannelse lige efter gymnasiet har båret frugt”, siger hun til Jyllands-Posten.

 

”Alle landets universiteter oplever stigninger i tilgangen i år. Det skyldes delvist, at gymnasieårgangene begynder at blive større, men der er også en tendens til, at ansøgerne gennemsnitligt bliver yngre”, siger rektor på RUC, Henrik Toft Jensen.

 

Studievejleder ved Aalborg Palle Steen Hanen ser den samme tendens. Han mener, at politikernes udmeldinger om det det formålstjenlige i sabbatår kan have ændret de unges opfattelse af, hvor længe man kan vente, før man starter på universitetet. På Aalborg Universitet er den yngste halvdel af ansøgerne i gennemsnit et år yngre end den tilsvarende gruppe sidste år.

 
7. juli 2005Foto Steen Laursen

Venstre på giftig grund

Venstre står alene, når partiets miljøordfører Eyvind Vesselbo mener, at Folketinget har hævet grænseværdierne for bly og andre skadelige stoffer i jord, så 100.000 grunde bliver erklæret rene. Både S, DF, Enhedslisten og Miljøministeriet, som har en konservativ minister, afviser hans udlægning. Pol

  

Geologisk Møde i Finland

Nordisk Geologisk Vintermøde afholdes den 9-12 januar 2006 i Oulu i Finland. Mødet afholdes hvert andet år. DGF

 

Nyt videnscenter i Århus

Naturhistorisk Museum i Århus får to bygninger i Universitetsparken, så de kan etablere et Biologisk Videns- og Ressourcecenter. Her skal forskning og en avanceret skoletjeneste samles. JP
Spild af P.hd.-studerendes tid
Billedmanipulation: Worth1000.com

Steen Laursen, 6/7/2005

 

Foreningen Ph.d.-nettet mener, de danske P.hd.-studerende bliver sat til arbejde, der stjæler tid fra deres P.hd.-opgave.

 

Udvedkommende opgaver stjæler tiden

”Der er ingen grænser for, hvad man kan blive sat til”, siger Maria Jensen fra foreningen Ph.d.-nettet. Hun mener blandt andet, at undervisning i emner, der ikke relaterer sig til P.hd.-opgaven, er et problem. Desuden tager almen formidling og kontorarbejde for vejlederen også tid fra mange P.hd.-studerende.

 

Vejlederne finder opgaverne rimelige

På det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet bliver ph.d.-studerende sat til at gennemføre rutinepræget undervisning, erkender institutleder Johan P. Hansen til Politiken. ”Det kan være øvelser for førsteårs- og andetårsstuderende. Vi sætter dem altså ikke til at give egentlige forelæsninger”. Han ser ikke noget problem i det, og det gør lektor og ph.d.-studieleder Jørgen Vinten på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet og sekretariatschef Kirsten Stenbjerre fra det humanistiske fakultet heller ikke.

 
6. juli 2005Foto: Steen Laursen

Vandmiljøplanen virker

Mængden af sprøjtegifte i grundvandet er faldet i Ribe Amt som følge af vandmiljøplanen. Mængden af nitrat er derimod uændret i forhold til tidligere. Samtidig er der nu mindre kvælstof og fosfat i Amtets vandløb og havområder. JP

 

Vejlederen forlænger specialet

”Specialet er en stor tidrøver, og det er meget udbredt, at underviserne opfordrer de studerende til at bruge længere end den normerede tid. Det er ikke acceptabelt at gå efter et 8-tal”, siger Kirsten Marie Kristensen, uddannelsespolitisk ordfører for Danske Studerendes Fællesråd. Studiechef Per Andersen fra Syddansk Universitet erkender problemet. JP

 

Politik i jordforurening

Beslutningen om at hæve grænseværdien for bly og andre stoffer blev vedtaget af blandt andre Venstre og Socialdemokraterne, men de to partier er nu uenige om, hvad aftalen indeholder. V mener at op imod 100.000 grunde nu kan erklæres for rene, men det er S uenig i. JP

 

CO2 deponering rentabel

Titania i Sokndal i Norge kan komme til at tjene penge på storskala deponering af drivhusgassen CO2. Via Geoaktuelt

 

Grønne søer i København

Søerne omkring Københavns indre by er i disse dage fyldt med trådalger, selv om lokalpolitikerne har vedtaget, at det skal være slut med dem. ”Vandkvaliteten i Søerne er fin”, siger Miljøkontrollen i København. JP

 

Mennesker tidligt i Amerika

En blanding af vulkansk aske og sedimenter har bevaret fodaftryk af menneskers fodspor i Mexico, og sporene er omkring 40.000 år gamle. Det rykker menneskets indvandring i Amerika 30.000 år længere tilbage. Pol

 

Foraminifer varsler Tsunami

Når saltvandsudgaven af en bestemt art af foraminifere fortrænger ferskvandsudgaven af den samme art, så kommer der en stor tsunami inden for få år. Det tyder nye resultater på. forskning.no
5. juli 2005Grafik:NASA

Komet ramt af satellit

Kometen Temple-1 blev i går ramt af satellitten Impactor. Eksplosionen ved sammenstødet sendte mere materiale ud af kometen, end forskerne havde regnet med og det var også lysere end forventet. Ing

 

Danmark og Canada mod Nordpolen

For at få ret til flere af polarhavets ressourcer vil Danmark og Canada arbejde sammen om at samle data om havbunden. Disse data er en forudsætning for at Danmark måske kan gøre krav på selve Nordpolen. GEUS GN

 

Vulkansk dampsøjle

Et undersøisk vulkanudbrud sendte i søndags en kilometer høj dampsky mod himmelen. Vulkanen ligger 50 km sydøst for stillehavsøen Iwojama. Via GeoAktuelt
4. juli 2005Saturns måne Titan
Foto: NASA

Danmark forandre sig

Naturkræfternes hærgen har gjort de mest udsatte steder som Mårup Kirke og Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland til yndede turistmål. JP

 

Metan sø på Titan

Billeder viser tilsyneladende, at der er en sø på sydpolen af Saturns måne Titan. NASA’s sonde Cassini har taget billederne, og forskerne bag mener, at det må være en sø at metan. Via Geoaktuelt

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.