Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra marts 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

Om Indonesiens jordskælv


Indonesiens seneste jordskælv, den 28. marts, lå i 30 km dybde, og det er en del af årsagen til, at der ikke kom store tsunamier denne gang. Artiklen fortæller om lithosfæreplader og jordskælv. Jordskælvet ser ud til at have kostet over 1000 mennesker livet. Nødhjælpsarbejderne er atter på vej til området. JP Pol 31/3/2005


15 mio. års is på Nordpolen

Ved en kompliceret skibsmanøvre er det lykkedes at få prøver fra havbunden ved Nordpolen, og de viser, at polen har været isdækket i mindst 15 mio. år, og måske i helt op til 35 mio. år. Geo 31/3/2005


Pres på ressourcerne

I fremtiden kniber det med rent drikkevand og havvand ved kysterne, forudser en ny international rapport, som ser på brug og misbrug af natur ressourcer. Pol 31/3/2005


Naturfag hitter på gymnasierne

36 % af de nye gymnasium elever vælger en naturfaglig studieretning. JP 31/3/2005


Jordskælv på GEUS

Sumatras jordskælv den 28. marts i år har rystet GEUS’s seismografer på Bornholm og Grønland. Skælvet var et efterskælv fra det store jordskælv den 26. december 2004. De to rystelser var på hhv. 8,7 og 9,3 på Richterskalaen. GEUS JP 30/3/2005


Jordskælv ved Sumatra

Et jordskælv på 8,7 på Richterskalaen ud for Sumatra har dræbt op imod 1000 mennesker på øen Nias. Trods frygt for en ny stor tsunami i hele regionen, ser det senario dog ud til at udeblive denne gang. En havn og en by på øen Simeulue er dog ramt af en 3 meter høj bølge, men der er ingen rapporter om tilskadekomne. JP Pol 29/3/2005


World water day 2005


På FN's internationale vanddag er Google’s logo en søgning på ”world water day 2005”. Google 22/3/2005


Tsumanier i Danmark

Risikoen for en tsunami i Nordatlanten er lav, men den potentielle skadevirkning er stor på Færøerne. Lokale tsunamier fra for eksempel fjeldskred kan dog være en trussel. DMI 22/3/2005


EU statschefer underkender miljøministre

EU’s miljøministre besluttede tidligt i marts i år at reducerer EU’s udledning af drivhusgasser drastisk, men statscheferne fra de samme lande, ser nu ud til at ville underkende beslutningen. JP 22/3/2005


Midlertidigt svinestop

Miljøministeren mener reglerne omkring husdyr og EU habitatområder er gode nok, men oppositionen er ikke enig. MiljøTinget 22/3/2005


Studerende er en samfundsfjendeFoto: Steen Laursen

Studerende, som ikke deltager i danskernes forbrugsfest og tager til udlandet efter uddannelsen, er skadelige for samfundsøkonomien viser beregninger Velfærdskommissionen. Pol 21/3/2005


Høje olie priser de næste år

Den Internationale Valutafond mener, at prisniveauet for olie vil forblive højt i mindst to år. Den høje oliepris har gjort olie til Danmarks største eksportvare. I 2004 lå olie og medicin side om side med 33 mia. kr., men i år er olien klart foran. Bør JP 21/3/2005


Bølgeenergi på Vestlolland

Onsevig på Vestlolland bliver det danske centrum for bølgeenergi, for Wave Star Energy planlægger bygget sit forsøgsanlæg for bølgekraft der. Samtidig satser Norge på bølgeenergi ud for øen Karmøy. Ing JP 21/3/2005


Jordskælv i Japan

Et jordskælv på styrke 7,0 har ramt det sydlige Japan, hvor omkring 400 er såret og en dræbt. JP 21/3/2005


Gletschere på Mars

En speciel struktur på Mars’ overfalde er foreløbig blevet tolket som en moræne efter en gletscher. Ing 21/3/2005


Olien holder prisenArkiv foto

Selv om OPEC landene netop har besluttet at producere 2 % mere olie, så er USA’s olielagre så små, at prisen holder sig oppe. Olieministeren fra OPEC’s tredje største Venezuela mener derimod det er mangel på produktionskapacitet, der giver et nervøst olie marked. Den høje oliepris ser i øvrigt ud til at fordoble den danske stats indtægter fra Nordsøen. Pol JP 18/3/2005

 


Olieudvinding i Alaska

USA’s senat har godkendt en plan for udvinding af olie i et naturreservat i Alaska. Forskellige miljøorganisationer kæmper dog stadig imod planen. JP 18/3/2005


Mere kulkraft på EU

EU's nye energikommissær, Andris Piebalgs, foreslår, at EU satser mere på kulkraft og løser problemet med det ekstra CO2 ved at pumpe det ned i undergrunden. JP 18/3/2005


Ingen sommerhuse i naturområder

Tilsyneladende kan regeringen forvente at komme i mindretal, når den præsenterer Folketinget for det landsplandirektiv, som tillader over 5000 nye sommerhuse i naturområder. Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med det forslag miljøministeren har fremlagt, selv om de generelt er modstandere af nye sommerhuse. Pol 18/3/2005


Høring om husdyrholds forurening

Et flertal i Folketinget uden om regeringen vil have en eksperthøring om, hvordan husdyrproduktion kan køre uden at forurene natur og næsebor ud over det rimelige. Pol 18/3/2005


Gift i Kærgård Plantage

Svovlforbindelser har længe sivet ud fra det 30 år gamle giftdepot. Nu er der afsat 8 mio. kr. til at undersøge området forud for en oprensning. Pol 18/3/2005


Millioner til olieforskningFoto: Steen Laursen

Tre udenlandske oliefirmaer lægger 3 mio. kr. på DTU. For de penge skal forskerne finde måder at minimere mængden af de kemikalier, som i dag tilsættes råolien i Nordsøen under oppumpningen. Pol 17/3/2005


97 års vejrudsigten

DMI har målt på vejret i fortiden og har nu lavet et beregning for fremtiden: ”Beregningerne viser temperaturstigninger på 3-5 grader frem mod år 2100, mere nedbør om vinteren og mindre om sommeren med en tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør og længere perioder med tørke”. DMI 17/3/2005


Uoverskueligt valg af fag

En ny bekendtgørelse betyder, at gymnasieeleverne skal vælge fag på baggrund af en lang række meget specifikke og uoverskuelige adgangskrav med risiko for, at de vælger forkert. Rektorkollegiet 16/3/2005


Ingen sommerhuse i naturområder

Forslaget om at bygge 8.000 sommerhuse ved kysterne og i naturområder falder måske. JP 17/3/2005


nyt jordskælv i Sydøstasien

Britiske seismologer frygter, at et nyt stort jordskælv kan ramme den vestlige kyst af Sumatra. Tine Larsen fra GEUS tvivler på det. JP Pol 17/3/2005


Mere olie fra OPEC

Fra første maj vil OPEC landene producerer en halv mio. tønder olie mere om dagen. JP 17/3/2005


Vulkaner eller gejsere på Saturn måne

Den lille måne Enceladus på 500 km i diameter har en atmosfære. Men en så lille måne kan ikke holde på en atmosfære i længden, så månen må have vulkaner eller gejsere, som genopbygger atmosfæren. Ing 17/3/2005


Vandets dag

Den 22 marts er international vanddag hvor FN opfordrer sine medlemmer til at fokuserer på vandressourcerne. I den anledning har GEUS lagt udvalgte links på sit site. GEUS 17/3/2005


Kinesisk miljø beskyttelseKinesisk lynafleder
Foto: Steen Laursen

I en ny plan satser Kina på at beskytte sit miljø. Blandt andet skal en regulering af markedet for kul forbedre både natur- og arbejdsmiljø. Ing GN 16/3/2005


Miljøklage til EU

Danmarks naturfredningsforening mener at den fortsatte tørvegravning i Lille Vildmose strider med reglerne for EU-habitatområder og har derfor klaget til EU. MIM 16/3/2005


Borgerkonference om nationalpark

Miljøministeriet og andre offentlige myndigheder startede i 2004 det indledende arbejde omkring en nationalpark i vadehavet. Nu skal borgerne høres. SNS 16/3/2005


Geoturisme i Norge

Norge er ikke bare en bunke sten, det er interessant geologi. I den erkendelse vil det norske amt Nordland satse på geoturisme. Geo 16/3/2005


EU for EU-habitatområder

EU's miljøkommissær Stavros Dimas kritiserer nu Danmarks måde at beskytte EU-habitatområder i landet på. Pol 16/3/2005


Uenige OPEC lande

Op til deres møde i dag er OPEC-landene uenige om, hvorvidt deres skal produceres mere olie og om prisen skal ned. JP 16/3/2005


En sten -einstein

Under navnet stenen.nu har et reklamebureau markedsført en strandsten sten. Ber 16/3/2005


Lammefjords- gulerødder

Da Lammefjorden blev inddæmmet fik Danmark enestående god jord at dyrke grønsager i. EU er nu gået så langt at de her navnebeskyttet Lammefjordsgulerødderne. Pol 16/3/2005


Ny afrikansk krig om råstofferFoto: Steen Laursen

Guld, tin og andre metaller sammen med ædelsten har lokket Rwanda til at besætte en del af Congo, og nu er der optræk til en tredje krig i området. JP 15/3/2005


Ledelse søger egne stillinger

På Aarhus Universitet søger rektor, prorektor og de fem dekaner nu deres egne stillinger. Det er en konsekvens af, at den nye universitetslov. JP 15/3/2005


Gymnasiereform mod naturvidenskab

Den nye gymnasiereform vil få færre elever til at vælge de naturvidenskabelige uddannelser, mener Charlotte Rønhoff, der er forskningschef i Dansk Industri. JP 15/3/2005


Tættere nordisk samarbejde

De fem nordiske udenrigsministre er blevet enige om at arbejde tættere sammen under naturkatastrofer. Det sker på baggrund af erfaringerne fra sidste års tsumani. JP 15/2005


Indonesien køber tsunami varslingssystem

Som det første af de tsunami ramte lande har Indonesien nu købt et varslingssystem mod tsunamier. Det er et tysk system til 335 mio. kr. Pol 15/3/2005


Borerigge for 990 mio. kr.

A.P. Møller køber fire nye borerigge i Singapore. De kan stå på bunden af havet på op til 107 meters dybde og de kan bore 9,1 km ned i undergrunden. JP 15/3/2005


Mindre gletschere i Himalaya

Gletscherne i Himalaya skrumper som følge af den globale opvarmning. Umiddelbart giver det oversvømmelser langs smeltevandsfloderne, men på sigt er der derfor risiko for vandmangel i tætbefolkede områder. Pol 15/3/2005


Professor fundet bag radiatorOgså museet i København har sine dinosaurer

Den berømte geokemiker V.M. Goldschmidt blev for nylig fundet bag en radiator på geologisk Museum i Oslo. Geo 14/3/2005


Dødsfald ved Møns Klint

Lørdag blev en 56-årig mand fundet død ved foden af Møns Klint. Politiet vurderer, at manden er faldet ned fra udsigtspunktet ”Dronningestolen” på klintens top, hvor han er gået uden for afspærringerne. JP 14/3/2005


Brint erstatter ikke CO2

EU’s miljøkommissær Stavros Dimas frygter, at USA vil satse på at udvikle brintenergi i stedet for at reducere deres udledning af drivhusgasser. Pol 14/3/2005


Velfærd eller forskning

Mænd, borgerlige og højtlønnede prioriterer forskning højere end kvinder, socialdemokrater og lavtlønnede, som hellere vil have social velfærd. Pol 14/3/2005


Geologi og grænser

Olie resourcerne under byen Kirkuk i det nordlige Irak er kommet i vejen for forhandlingerne om en ny regering i landet. Kurderne vil have, at byen skal ligge i den kurdiske region af den fremtidige irakiske forbundsstat. Pol 14/3/2005


Atkin rydder op i Malmø

Et dansk firma skal hjælpe med at rydde op i en af Sveriges største sager om jordforurening. Ing 14/3/2005


Olie skaber inflationFoto: Norsk Hydro

De stigende oliepriser begynder at smitte af på dagligvare priserne. Geologien får dog ikke det sidste ord, for vare fra lavtlønslande og en faldende dollar virker den modsatte vej. Pol 11/3/2005


Stop for flere svin

Viborg og Storstrøms Amt overvejer at stoppe for nye tilladelser til udvidelse af husdyrbrug, til der kommer nye regler på området. Flere andre amter efterlyser også klare regler. JP 11/3/2005

 


Klima på menuen

Store mængder af sodpartikler i atmosfæren over Indien og det nærmeste havområder påvirker klimaet. Det er ud til at de stammer fra det indiske køkken. Ing 11/3/2005


Ambitiøst klima mål

EU vil reducerer udledningen af drivhusgas med 15-30 % i 2020 og med 60-80 % i 2050. Reduktionerne er i forhold til udledningen af drivhusgasser i 1990. GN 11/3/2005


Valgløfter om forskningJens Oddershede
Foto: SDU

”Som resten af befolkningen venter vi på, at regeringen sætter alvor bag valgløfterne om milliarder til forskningen”, siger Jens Oddershede, som er rektor på Syddansk Universitet. ”Siden valget har ingen hørt noget til regeringens forskerplaner”. JP 10/3/2005


Nye CO2 mål

Kyoto aftalen er trådt i kraft, så nu diskuterer de europæiske lande det næste mål for udledningen af drivhusgasser og hvordan man får andre lande med det mål. Pol 10/3/2005


Strammere krav til VVM

Socialdemokraterne kræver strammere krav til miljøgodkendelse af husdyrbrug end dem miljøminister Connie Hedegaard lægger op til i forbindels med EU habitatområder. MiljøTinget 10/3/2005


Kun lidt østrogen i vandløb

Østrogenforstyrrelsen af de danske vandløb er mindre end man før har antaget, men mindre åer med vand fra ældre rensningsanlæg kan værre temmelig forstyrrede, mener Danmarks Miljøundersøgelser. Pol 10/3/2005


Flere og flere vindmøller

Den årlige vækst i produceret vindenergi stiger med op imod 20% om året. I dag er Indien det land, der producerer mest vindenergi. Ing 9/3/2005


Billede af meteor

Da en nordmand var ude for at fotografere månen, fik han i stedet et billede at en eksploderende meteorit. Geo 9/3/2005


Mindre genbrug


”De penge, du bruger på affald, kan du ikke også bruge på andre miljøområder”, siger Peter Calow fra Institut for Miljøvurdering. I mange EU lande er affald den største udgiftspost på miljøområdet, så han anbefaler, at man kun genbruger, hvor det kan betale sig. Jacob Hartmann, fra Greenpeace er uenig. ”De har slet ikke forstået, at affaldsbehandlingen i et moderne samfund selvfølgelig koster penge”. Pol, IMV

 

Efter at Institut for Miljøvurdering har skiftet Bjørn Lomborg ud med Peter Calow, er fokus ændret til emner, som er aktuelle for hele EU, og særligt forholdet mellem miljø og konkurrence på EU plan. Men det betyder ikke, at der er blevet mindre blæst om instituttet. IMV 9/3/2005


Forskere og formidling

På Aarhus Universitet skal forskerne kunne formidle klart og tydeligt via presse og andre lette medier, siger prorektor Katherine Richardson. Universitetets seneste pressemeddelelse er om en doktorafhandling om curare. AU 9/3/2005


Stop for flere svin

Nordjyllands Amt stopper for tilladelser til at udvide lokale svinefarme, til miljøministeriet har lavet nye regler omkring EU habitatområder, meddeler amtsborgmester Orla Hav. Pol. Samtidig bliver Ribe Amt tvunget til at lave en ny VVM vurdering i en sag efter EU’s habitatdirektiv. Pol 9/3/2005


System 2000

KMS tilbyder et værktøj til at transformerer gamle koordinater til System 2000, der består af DVR90, UTM/Euref89. KMS 9/3/2005


Sommerhuse i fredede områderFoto: Steen Laursen

Kommunerne søger om at bygge 16.000 sommerhuse, og en del af dem skal ligge i fredede områder og EU habitatområder. Pol 8/3/2005


Regler tillader mere forurening V

Der har været en voldsom vækst i landbrugets ansøgninger om godkendelse af VVM undersøgelser og udvidelse svinebesætninger, mener Enheds Listen, som kræver handling. Pol 8/3/2005


Qatars gas

Verdens tredjestørste gas reserver ligger under Qatar, og landet satser på at bliver verdens største energi eksportør inden for de næste fem år. JP 8/3/2005


Godt vejr for oliebranchen

”Oliepriserne vil atter falde, når de globale vejrforhold bedres”, mener centralbankcheferne for verdens 10 største industrilande. De mener også at verdens økonomien kan tåle de aktuelle olie priser, men højere må de ikke blive. JP 8/3/2005


Ældste menneske

Et fire millioner år gammelt skelet er kommet for dagen i Etiopiens røde jord. Dermed er det ældre end den berømte Lucy. Pol 8/3/2005


Isflager på Mars

Nye billeder fra ESA ser ud til at vise isflager dækket af et tyndt lag rødt støv. Geo 8/3/2005


TV vært får kolde fødder

”jeg har fundet ud af, hvor min yderste grænse går”, siger Reimer Bo Christensen, efter han er rejst hjem fra en slædetur på Grønlands indlands is og 30-40 grader frost. Pol 8/3/2005


Regler tillader mere forurening IV

En amtspolitiker opfordre landmænd til at søge miljøtilladelser, de såkaldte VVM undersøgelser, i god tid, for tilladelser bliver svære at få i 2007. Enhedslisten kræver, at miljøministeren griber ind, da det offentlige senere skal købe tilladelserne tilbage. JP Pol 7/3/2005

Links til andre presseklip om emnet:

SNS 3/3/2005

MIM 2/3/2005

Pol 1/3/2005


Vandrammedirektiv strammer

EU’s vandrammedirektiv kræver, at grundvand og overfladevand skal have en ”god tilstand” inden 2015, men Danmark er bagud med kortlægning og vurdering. Pol 7/3/2005


Mange slags natur

Forskellige grønne organisationer frygter, at nationalparker og EU's habitatområder vil stjæle midlerne fra andre naturområder. Pol 7/3/2005


Ambitiøst klimamålTaget af Geologisk Institut i Budapest. Foto: Ernst Laursen

For at holde klimaets opvarmning under 2 grader foreslår mijløminister Connie Hedegaard, at Danmark reducerer udledningen af CO2 med 60-80 % frem til 2050. ”Et ambitiøst klimamål kræver en ambitiøs aftale”, siger hun. MIM 4/3/2005


575 års CO2 i undergrunden

Ifølge undersøgelser fra GEUS kan den danske undergrund rumme den CO2, vi udleder de næste 575 år. Ing 4/3/2005


Trængt Ozon på Nordpolen

Kombinationen af en kold vinter og menneskeskabte gasser har nedbrudt meget af ozonen over Nordpolen. Pol 4/3/2005


99 kommuner

Når kommunalreformen er overstået, er antallet af danske kommuner reduceret fra 275 til 99. Pol 4/3/2005


55 dollar for olien

Spekulationer i en kold vinter på den nordlige halvkugle og frygten for en faldende produktion har presset olieprisen op på 55 dollar pr. tønde. Pol 4/3/2005


Regler tillader mere forurening III

Skov og Naturstyrelsen siger, ”at amterne ikke skal nøle med at sige nej, hvis en husdyrudvidelse skader naturen i et Natura 2000-område. Myndighederne skal sikre, at nye erhvervstilladelser ikke forringer den natur, som Danmark i følge EU-aftaler er sat til at beskytte”. Dermed mener styrelsen, at ansvaret for tilladelse/ erstatnings-problemet omkring EU-habitatområderne er amternes. SNS 3/3/2005


Nyt fokus for miljøvurdering

Den nye direktør for Institut for Miljøvurdering, Peter Calow, vil koncentrere sig om forholdet mellem miljø og konkurrence på EU plan. IMV 3/3/2005


Udbud af koncessioner i Nordsøen

Den 6. udbudsrunde af Nordsø koncessioner er udsat til juni måned pga. sidste års forhandlinger om den nye kulbrinte skat og det netop overståede folketingsvalg. JP 3/3/2005


Travl Nordsø

De høje oliepriser har sat ekstra skub i arbejdet på Nordsøen. Dagsprisen på et skib, som kan flytte en borerig, er firedoblet siden august. JP 3/3/2005


Nyt om Ötzi

For 12 år siden fandt et ægtepar det 5.300 år gamle, frosne lig af Ötzi i Alperne, og nu er der atter nyt om Ötzi. Geo 3/3/2005


Regler tillader mere forurening IIConnie Hedegaard
Foto: Miljøministeriet

Miljøministeriet mener at ”Ifølge VVM-direktivet, er det amternes opgave at sige nej til en ansøgning om udvidelse af en husdyrbedrift, hvis ansøgningen ikke er i harmoni med natur- og miljøhensyn”. Dermed mener ministeriet, at ansvaret for tilladelse/ erstatnings-problemet omkring EU-habitatområderne er amternes. MIM 2/3/2005


DONG viser regnskab

Danmarks Olie og Naturgas kom ud af 2004 med et overskud på 1.881 mio. kr. og en omsætning på 14.292 mio. kr. JP 2/3/2005


Stigende oliepriser

Prisen på en tønde olie er atter kravlet over 52 dollar. JP 2//2005


Lovpakke om miljøFoto: Steen Laursen

Lovpakken om kommunalreformen blev fremsat den 24. februar, og en del af den omfatter miljøet.SNS 1/3/2005


Regler tillader mere forurening I

I dag tvinger regler amterne til at give tilladelse til øget forurening i udsatte naturområder, selv om de samme amter senere bliver tvundet til at indrage tilladelserne og betale erstatning. Oppositionen kræver en forklaring. Pol 1/3/2005


Landmænd på barrikaderne

Planerne om naturparker i Nordsjælland får de lokale landmænd til at frygte for, om de kommende erstatninger reelt vil kompenserer dem for deres tabte indtjening. JP 1/3/2005


Velociraptor i Sydamerika

Skurken fra Jurassic Park filmen, rovøglen Velociraptor, er fundet i Sydamerika Ing 1/3/2005

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.