Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra september 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

30. september 2005Foto: Arkiv

Ny Nordsø-chef

Vicedirektør i Energistyrelsen Peter Helmer Steen er udnævnt til direktør for den nyoprettede Nordsøenhed. Nordsøenheden er en nyoprettet styrelse under Transport- og Energiministeriet, og den skal fremover varetage statens andele af nye danske olie- og gaslicenser. JP

 

Mærsk køber olie i Nordsøen

A. P. Møller – Mærsk har købt det amerikanske firma Kerr McGees olieaktiviteter i den britiske del af Nordsøen. Torsdag blev handlen godkendt af EU. JP

 

Normalt iltsvind for årstiden

Det lune og stille sensommervejr i september har reduceret mængden af ilt i vandet i det sydlige Lillebælt, Femer Bælt, det nordlige Bælthav og i dele af de tyske farvande. Det er dog ikke ud over det normale for årstiden. JP Pol DMU
29. september 2005Foto: Steen Laursen

Atomsmugleri i kraftig vækst

Antallet af tyverier, smugleri af radioaktivt uran og plutonium stiger stejlt. Frygten for atomterror er reel, fastslår det internationale atomenergiagentur IAEA. Pol Læs mere i GeologiskNyt

 

Arturito har øje for jordfund

Den chilenskudviklede robot Arturito har store evnet til at se igennem jord. På Robinson Crusoes ø, Juan Fernandez-øen, ser det nu ud til, at den har fundet en stor spansk guldskat begravet 15 meter nede i jorden. Der skulle være omkring 600 tønder guld og ædelstene til en værdi af op imod 60 mia. kr. på øen. Pol

 

Miner godt for naturen

På Falklandsøerne beskytter 25.000 landminer øernes dyre og plantelivet imod 40.000 årlige turister. Selv pingvinerne er for lette til at udløse minerne, men turisterne er nød til at holde afstand. ”Naturen har nydt godt af minerne," siger Grant Munro fra naturorganisationen Falklands Conservation. JP

 

Afgifter mod pesticider

Hvis behandlingshyppigheden i landbruget ikke falder, truer miljøminister Connie Hedegaard (K) med afgifter og kvoter. JP

 

Mindre is på Antarktis

For fjerde år i træk, er iskappen på Antarktis blevet mindre. Der er aldrig tidligere registreret så lidt is på kontinentet som nu, og der er aldrig tidligere registreret en reduktion i den aktuelle størrelsesorden over så lang en periode. JP Pol

 

Læsøs nej til nationalpark er en fejl

Det er frygten for nye miljøkrav, der fik læsøboerne til at stemme nej til en national park på øen, mener borgmester Olav Juul Gaarn Larsen (V). Bent Agerskov fra den nationale følgegruppe for nationalparker, mener i så fald, at øboerne har snydt sig selv. ”Tværtimod lægges der politisk op til udstrakt lokal forvaltning i nationalparkerne, så hvis Læsøborgerne har sagt nej for at få mere indflydelse, så har de måske snarere skudt sig selv i foden”. JP

 

Tsunami rammer Jorden rundt

Et samråd i Folketingets Udenrigsudvalg viser, at sidste års tsunami i Sydøstasien også rammer fattige lande i andre dele af verden. Ud af de 150 mio. kr., som Danmark har bevilliget til hjælp efter katastrofen, kommer de 112 mio. kr. nemlig fra de ordinære ulandsmidler. Pol
28. september 2005

Læsø stemmer nej til nationalpark

Et flertal af Læsøs 1.700 beboer stemte nej til planerne om en national park på øen. ”Resultatet viser, at mange på Læsø har været usikre og derfor har stemt nej for en sikkerheds skyld”, siger borgmester Olav Juul Gaarn Larsen. ”De har gennem mange år oplevet mange fredninger og restriktioner og har frygtet, at en nationalpark ville betyde mere af den slags”. Han og et klart flertal i byrådet var tilhængere af projektet. JP Pol

 

CryoSat skal måle is tykkelse

Den 8. oktober får forskerne endnu et middel til at overvåge udbredelsen og tykkelsen af isen omkring Jordens poler. Satellitten CryoSat bliver da opsendt og den skal måle isens tykkelse ved hjælp af radarimpulser, der sendes mod isens overflade. JP
27. september 2005Himmel over Århus havn
Foto: Steen Laursen

Forurenet havneslam kan nu dumpes

Grænsen for giftige stoffer i havneslam bliver hævet, og det baner vejen for, at de danske havne kan dumpe mere slam i havet. Det er stofferne tributyltin (TBT) og kobber fra bådenes bundmaling, Miljøstyrelsen har ændret syn på. ”Vi har skelet til Finland og Holland og lagt os på samme niveau som dem”, siger Torben Wallach fra Miljøstyrelsen. Poul Henrik Harritz fra Danmarks Naturfredningsforening mener, Miljøstyrelsen dermed omdefinerer havet til en skraldespand. JP

 

SkyTEM skal finde vand, guld og meget mere

Firmaet SkyTEM har udviklet et helikopter båret udstyr til at kortlægge grundvand i Danmark med. Nu viser det sig, at udstyret kan finde meget andet. Derfor rejser det nu til USA, hvor det skal undersøge en gammel kulmine og lede efter nikkel, zink, guld, ædelstene og meget andet. JP

 

Tyfon kan give jordskred

”Vær beredt på kraftige oversvømmelser i lavtliggende egne og jordskred i bjergene”, advarer de vietnamesiske nyhedsmedier forud for ankomsten af en kraftig tyfon. JP Pol

 

Mild Rita sænker benzin prisen

”Man havde forventet, at Rita blev en stor og voldsom orkan, men det blev ikke så slemt som frygtet. Den frygt var indregnet i priserne, og da den blev gjort til skamme, falder de nu”, siger Michael Mücke Jensen, teknik- og miljøchef i Oliebranchen i Danmark. Pol

 

Borgerkrig på et af verdens olielagre

Irak er på randen af en borgerkrig, og det er USA's skyld, mener International Crisis Group. Organisationen mener, at USA har lagt et urealistisk pres på irakerne for at vedtage en forfatning. ”Forfatningen vil sandsynligvis give næring til oprøret i stedet for at dæmpe det”, siger Robert Malley. Pol

 

Selvmordsbombe mod Iraks olieministerium

Ti blev dræbt, da en bus eksploderede uden for Iraks olieministerium i Bagdad. Tre af de dræbte arbejder i ministeriet. Pol
26. september 2005Foto: Steen Laursen

Mere eller mindre miljø for pengene

Miljøministeren Connie Hedegaard mener, at teknologi kan klare landbrugets problemer med at leve op til EU's krav til vandmiljøet. Kritikere vil have bremset forureningen nu. Thomas Færgeman fra DN mener, at ”hvis vi bremsede mere af forureningen nu, kunne vi begrænse den samlede regning - og få mere miljø for pengene”. Pol

 

Rita var ikke så slem

Orkanen Rita har ikke hærget så voldsomt som forventet og slet ikke som sin søster Katrina. Nu er Rita reduceret til en tropisk storm. Produktionen af råolie i Den Mexicanske Golf lukkede helt ned lørdag af frygt for netop orkanen Rita, og 75 % af gasproduktionen blev også lukket. Normalt produceres der 1,5 mio. tønder olie dagligt i Den Mexicanske Golf. 30 % af USA's olieraffinaderi-kapacitet er ude af drift efter de to seneste orkaner. JP Pol

 

Prins Saud al-Faisal advarer om Irak i opløsning

Den saudiske prins Saud al-Faisal advarer om, at Irak er på vej til at gå i opløsning, og at en ny forfatning og det planlagte parlamentsvalg næppe vil ændre situationen til det bedre. Han frygter også, at Iraks nabolande vil blive inddraget i en regional konflikt, hvis landet splittes i flere dele. JP Pol

 

Hans Ø – hvem er den sin?

Canadas udenrigsminister opbløder sin påstand om, at Hans Ø er Canadas. JP Pol
23. september 2005Foto: SHELL

Olielagre fyldes og tømmes i EU

Medens de gamle EU lande sælger olie fra deres lagre, for at holde olieprisen nede, skal de nye EU lande købe olie. Inden 2009 skal de nemlig have lagre til 3 mdr. forbrug, og olie skal købes nu. JP Pol

 

Hvem skal betale efter Stålvalseværket

Retten i Frederikssund har afgjort, at det er konkursboet, der skal betale udgifterne ved affaldsdepotet efter det konkursramte Stålvalseværk i Frederiksværk. Det betyder, at det reelt bliver den ny Frederiksværk-Hundested Kommune, som komme til at betale regningen efter firmaet, som havde den danske stat og A.P. Møller som storaktionærer. JP

 

Brug for massiv miljøpolitisk indsats

Miljøministeriets nye miljøtilstandsrapport – Natur og Miljø 2005 - viser at der er behov for en massiv miljøpolitisk indsats, mener DN. DN
21. september 2005Grafik: Steen Laursen

Golfenstrømmen er stabil

Golfstrømmen opretholder sin styrke langs Norges kyster, viser nye undersøgelser. Forskere har nemlig fundet rekordhøje temperaturer og saltholdigheder i havområderne ud for Nord-Europa. forskning.no

 

Ny orkan hæver olieprisen

Prisen på råolie steg igen onsdag morgen pga. den nye orkan Rita. Af frygt for den bliver flere olieplatforme i Den Mexicanske Golf evakueret og en del raffinaderi-kapacitet bliver lukket. OPEC besluttede tirsdag på deres møde i Wien at afsætte yderligere to millioner tønder olie dagligt fra 1. oktober, hvis der er efterspørgsel nok. JP Pol

 

Miljøbekendtgørelse strider mod EU-retten

Et udkast til bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop har sendt i høring om gennemførelse af EU's vandrammedirektiv, strider mod EU-retten, mener Ellen Margrethe Basse, som er professor i miljøret på Aarhus Universitet. ”Der er ikke tilstrækkelig respekt for direktivets minimumskrav til definitioner og kriterier”. Pol

 

Indere kæmper mod dansk forurening

Ophugningen af den danske færge Kong Frederik IX var startet, da indisk Greenpeaces nu atter har fået den stoppet. De frygter for langsigtede konsekvenser i ophugningsområdet, fordi farlige kemikalier og løs asbest ligger frit fremme i området. Pol
20. september 2005Klik for forstørrelse.
Foto: NASA

Vand på Enceladus

Der er vand på den lille Saturnmåne Enceladus og en gang har den måske også haft flydende vand. I hvertfald har sonden Cassini taget billeder fra månen, og de viser tilsyneladneden en gammel kystlinje. JP Ing

 

Koralrev fundet ud for Vesterålen

Nye detaljerede dybdedata fra kontinentalsokkelen udfor Vesterålen i Norge viser en ansamling af hidtil ukendte koralrev. Via Geoaktuelt

 

Regeringen slækker på miljøet

Oppositionen og Danmarks Naturfredningsforening anklager regeringen for at ændre på de danske målsætninger i EU’s vandrammedirektiv for at spare penge. Danmarks Sportsfiskerforbund er parat til at bede EU-Kommissionen gribe ind over for Danmarks slækkede ambitioner om at leve op til EU's krav til god vandkvalitet i vandløb, søer og fjorde. JP Ing

 

Fred efter Flagkrigen på Hans Ø

Under et møde i New York blev Danmarks udenrigsminister Per Stig Møller og Canadas udenrigsminister Pierre Pettigrew enige om, at de stadig er uenige om, hvem der ejer Hans Ø. Øen ligger mellem Grønland og Canada. Pol

 

Mere olie fra OPEC

På grund af prisstigninger ventes OPEC at vedtage en produktionsstigning på 2 mio. tønder olie om dagen. Gentagne orkaner i den Mexicanske Golf har nu hævet olieprisen til over 70 dollar pr tønde. JP

 

Brint eller Rød Aalborg

Forskere fra Aalborg Universitet mener, at der er mere energi i snapsen Rød Aalborg, end der reelt er i brinten i den nyudviklede brintpille, som er et bud på lagring af brint i fremtidens brintbaserede samfund. Men forskerne bag pillen mener ikke, man kan bygge et samfund på snaps. JP Pol
19. september 2005Foto: Steen Laursen

Lave ambitioner for  vandrammedirektivet

EU's vandrammedirektiv siger, at alle vandløb, søer og fjorde skal have en god økologisk tilstand i 2015, men DMU vurderer, at det vil koste op mod 18 mia. kr. Derfor har Danmark ligesom de fleste andre EU-lande slækket på sine krav. ”Det er en skandale, at man nærmest giver op på forhånd og vil tage så meget hensyn til økonomi”, siger Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen bakkes op af de danske vandværker, Folketingets opposition, Dansk Folkeparti og miljøeksperter. JP Pol

 

Nybyggeri i fredet landskab

Fire kvadratkilometer kuperet naturområde mellem Høje Sandbjerg og Søllerød får et nybyggeri i fire planer på en bakkeskråning, selv om området og et bindingsværkshus i det er fredet. ”Vi tillader det her, fordi vi mener, vi får et kvalitetsløft i området”, siger Søllerøds borgmester Erik Fabrin fra Venstre og tilføjer, ”det gamle hus ligger forkert”. JP

 

Forurening ved grønlandsk guldmine

Otte måneder efter guldminen i Grønlander åbnede, er koncentrationen af en række grundstoffer forhøjet 2-10 gange langs en 5-10 km lang kyststrækning. DMU betragter forureningen som moderat og følger udviklingen, så Hjemmestyret kan gribe ind, hvis forureningen stiger. DMU

 

Golf mod nitrat

I stedet for at lede spildevandet igennem et rensningsanlæg, skal det gøde en bane ved Asserbo Golf Club, så banen måske helt slipper for at blive gødet på andre måder. JP

 

Metanudslip forstyrrede klimaet

Metanholdig is i havbunden, metanhydrat, blev ustabile for 180 mio. år siden, så dens metan strømmede op i atmosfæren og virkede som en drivhusgas. Det udrydde mange arter. Forskerne bag  resultatet mener, at vi påvirker klimaet mere i dag, end metanet gjorde dengang. Pol

 

Marcos' juveler til salg

Filippinerne vil sælge den juvelsamling, som har tilhørt landets tidligere første dame Imelda Marcos, for omkring 60 millioner kr. Imelda Marcos forsøger at stanse salget via en domstol. JP
16. september 2005Arkiv billede.
Foto: Steen Laursen

Dynamit til jysk magmakammer

Under Silkeborg ligger et stort, tungt legeme, som geologerne mener kan være et 250 mio. år gammelt magmakammer. Nu undersøger de sagen ved at fyre 2,5 tons dynamit af i området. JP Geologisk Institut i København

 

Miljøordning beskæres

I år har MVJ-ordningen givet 280 mio. kr. til landmænd, som lægger landbrugsjord i miljøfølsomme områder ud til græs og naturarealer eller etablerer dyrkningsfri randzoner langs vandløb. Ordningen bliver beskåret med 90. mio. kr. til næste år, så noget af jorden atter kommer under ploven. JP

 

Flyveøglerne var store og elegante

Flyveøglerne havde vingefang på op mod 18 meter, tyder nye fund i Sydamerika på. "Øglernes evne til at udnytte luftstrømme og varmeforskelle ville forbavse nutidige designere af fly", siger doktor David Martill fra University of Portsmouth. JP
15. september 2005Foto: Steen Laursen

Vi vil betale for rent vand

Hvis pengene går til at beskytte grundvandet, er danskerne villige til at betale næsten dobbelt så meget som nu for rent drikkevand. Desuden er forbrugerne klar til at betale væsentligt mere for at beskytte grundvandet end for at rense det. DMU

 

Jordskred i Bergen

Klokken 01.30 i nat udløste voldsom regn et 40 meter bredt jordskred syd for Bergen i Norge. En kvinde meldes dræbt og ni såret, da deres hus blev ramt. Beboere sagde, at de vågnede ved, at vinduer blev sprængt, og jordmasser væltede ind i husene. JP Pol

 

Ny sø ved Thisted

Thisted Kommune får snart en sø på omkring 45 hektar nord for Vildsund. Søen og dens tilhørende våde enge skal reducerer tilførslen af næringsstoffer til Limfjorden og samtidig give plads til både natur og friluftsliv. SNS

 

Glæde over EU miljødom

Regeringspartierne er begejstret for en dom ved EF-Domstolen. Den baner vej for et EU-direktiv, der gennemtvinger minimumsregler for bøde og fængselsstraffe for miljøsvineri i alle medlemslandene. Også SF er tilfreds. Unionsmodstanderne i JuniBevægelsen og i Folkebevægelsen mod EU affærdiger derimod dommen som en magttilranelse fra EU-systemets side. EU-regeringerne har ønsket at gøre det frivilligt for medlemslandene at gennemføre strafbestemmelser på området. JP
14. september 2005

EU vinder retssag om miljøstraffe

EF-Domstolen fastslår, at miljøbeskyttelse er et af EU's hovedformål, og at strafspørgsmål i tilknytning til miljøbeskyttelse hører under samarbejdsreglerne for miljø under EU. JP
9. september 2005Ørstedsatellitten

Nye midler til Ørstedsatellitten

Ørstedsatellitten har fået 400.000 kr. fra Thomas B. Thriges Fond. Dermed er den dansk producerede satellit sikret et godt stykke ind i 2006. DMI

 

Kina mangler energi

Af hensyn til energiforsyningen søger Kina at holde den økonomiske vækst nede. Kina lider af akutte flaskehalse på energiområdet, og de tvinger fabrikker til at arbejde med planlagte strømnedskæringer i sommermånederne. JP

 

Brintpillen skal videreudvikles

Selv om den nye brintpille tilsyneladende rummer et enormt kommercielt potentiale, er succesen langt fra givet. Allerede i sin første prototype er den dog i stand til at levere energi nok til at drive en mobiltelefon i fire timer. JP Pol

 

EU holder møde om oliekrisen

Selv om benzinpriserne er faldet en anelse i løbet af de seneste par dage, har EU-Kommissionen fredag indkaldt til et møde om manglen på olie. JP

 

Ikke halm i stedet for naturgas

Fjernvarmeværkernes ønske om at benytte mere halm i stedet for naturgas bremses af regeringen, der ikke vil risikere at miste 700 millioner kroner i tabte afgifter fra et mindre naturgassalg. JP Ing
Brintsamfund på pillerBrintpillen kan ikke brænde. Foto: DTU

Af Steen Laursen 8/9/2005

 

I form af en lille pille har en gruppe forskere præsenteret deres svar på fremtidens lagring af brint til brug i fremtidens brintsamfund. Pillen er dermed endnu et skridt bort fra nutidens afhængighed af fossile energikilder.

 

Sikker og tæt lagring af brint

”Skulle man drive en bil 600 km med gasformigt brint, ville det kræve en brændstoftank på størrelse med ni hele biler. Med vores løsning kan den samme mængde brint klemmes ned i en normal benzintank” Det fortæller Claus Hviid Christensen, som er professor ved Kemisk Institut på DTU og en af forskerne bag brintpillen, som blev offentliggjort i går. Lagringen af brint er netop en af de store forhindringer for brintteknologien, som i dag er udpeget som efterfølgeren til dagens energiforsyning, som er baseret på fossile energikilder.

 

Brinten lagres som ammoniak i salt

Pillen består af sammenpresset magnesiumhexaamminchlorid. Den kemiske formel er Mg(NH3)6Cl2. Pillen har en karakteristisk, stikkende lugt af ammoniak, NH3, men en overfladebehandlet pille er lugtfri. DTU’s brintpille binder store mængder energi i brint, fordi brintatomerne kan pakkes meget tættere på denne måde end ved en simpel kompression af brint som gas. I pillen kan brinten opbevares så længe det skal være. Først når ammoniakken ledes igennem en katalysator, frigives brinten. Når pillen er tømt for brint, skal man blot give den endnu et skud ammoniak - så er den klar til brug igen.

 

Politisk velvilje

”Det kan lyde grådigt, men det er sådan set bare penge, vi har brug for”, siger Tue Johannesen fra DTU, som også har været med til at udvikle brintpillen. For der er stadig meget arbejde med at udvikle den lille pille. Men den har politisk medvind. ”Jeg blev simpelthen så begejstret, da jeg hørte det her”, siger transport- og energiminister Flemming Hansen (K), som ikke er alene om sin entusiasme. Både Socialdemokraternes energiordfører Torben Hansen og Formanden for Folketingets Energiudvalg Ejvind Vesselbo (V) bakker op om ideen.

 

To firmaer bag brintpillen

Ikke bare biler, men også mobiltelefoner og pc'er kan i fremtiden komme til at køre på brintpillen, mener Søren Friis fra Investment Manager i SEED Capital Denmark. Firmaet har finansieret udviklingen af den form for lagring af brint, som brintpillen repræsenterer. Forskerne bag teknologien har dannet virksomheden Amminex A/S, der nu skal videreudvikle teknologien.

 

Link:

DTU

Wikipedia
8. september 2005Granitfigur i København.
Foto: Steen Laursen

København helt fremme i geologien

Takket være de danske olieinstallationer i Nordsøen, et stærkt geologisk forskningsmiljø og mange geologiske virksomheder er København helt fremme, når det kommer til geologi, mener Rune Wåhlin, som er udviklingskonsulent på Geologisk Institut ved Københavns Universitet. JP

 

Truck køre på brint

Europas første serieproducerede truck, som kører på brint, bliver i disse dage demonstreret på industrimessen i Herning. JP

 

Politiker overtræder naturbeskyttelsesloven

En særlig beskyttet strandeng på Rømø er blevet dækket med byggeaffald fra et nærliggende byggeri. Kurt Kirkegaard (V), der også er formand for Folketingets erhvervsudvalg, er anklaget for denne overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. ”Man kan altid kigge i bakspejlet. Men som politiker skal jeg også have mulighed for at drive en virksomhed”, svare han over for Politiken. JP
7. september 2005Sandfigur fra Amager Strandpark. Foto: Steen Laursen

Jyske hjælmeplanter til København

200.000 hjælmeplanter har 13 folk fra SNS samlet i det jyske for nu at plante dem ud i den nyetablerede kunstige strand, Amager Strandpark, ved København. Planterne skal holde på det udlagte sand. SNS

 

Ny metode til lagring af brint

”Med vores brintpille kan energien til 500 km kørsel i en bil være i en almindelig 50 liters tank”, siger Claus Hviid Christensen fra DTU. Sammen med andre forskere har han udviklet en ny metode til at lagre brint. JP Pol

 

Mere pesticid i landbruget

I 2004 blev der solgt pesticider nok til at sprøjte det danske landbrugareal 2,18 gange. To år tidligere lå det tal på 2,02, så trods kampagner for det modsatte er tallet stigende. Miljøminister Connie Hedegaard (K) er kaldt i samråd i sagen. JP Pol MIM

 

Olieprisen er ikke til fare for økonomien

Der er ingen fare for økonomien i verdens førende økonomier, selv om olieprisen er steget omkring 20% siden maj, mener OECD. ”Olieprisen i dag er ikke langt fra det niveau, der blev nået under den store krise i slutningen af 1970'erne”, siger Jean-Philippe Cotis. JP

 

DONG til Shetlandsøerne og Færøerne

DONG har fået tilbudt at lede efter olie og naturgas i det lovende britisk område mellem Shetlandsøerne og Færøerne. ”Der er tale om et meget, meget attraktivt område med et stort gaspotentiale”, siger Jan Terje Edvardsen. JP Pol

 

Betale benzin med inflation

Norges Fremskrittsparti vil bruge oliemilliarderne til at sænke benzinprisen i landet. De øvrige partier regner valgløftet for ren populisme. Det er frygten for inflation, som får det norske samfund til at samle landets oliemilliarder i en fond i stedet for at bruge dem. JP

 

Forhandlinger om Hans Ø

En canadisk delegation er i København for at forberede et møde mellem udenrigsminister Per Stig Møller (K) og hans canadiske kollega, Pierre Pettigrew, ved FN's kommende generalforsamling i New York. Her skal de diskutere Hans Ø. JP Pol

 

Stigende interesse for grønlande ressourcer

Det grønlandske råstofdirektorat har givet 41 tilladelser til mineral- og olieefterforskning inden for det seneste år. Det er dobbelt så mange som sidste år. Især den kinesisk efterspørgsel efter metaller til industriel produktion har øget interessen for Grønlands råstoffer. DPC
6. september 2005Hulemaleri fra Frankrig
Foto: Ernst Laursen

Neandertalere levede ved moderne mennesker

Et nyt fund fra Frankrig viser, at neandertalere og moderne mennesker levede tæt på hinanden. Fundet består af redskaber fra den såkaldte Aurignacien kultur af moderne mennesker. Redskaberne lå mellem to lag af redskaber skabt af to neandertaler kulturer. Hvad de to mennesketyper menet om hinanden, melder historien ikke noget om. JP

 

Marbil på vej mod plateau

Marsbilen Spirit er nået til toppen af bakken Husband Hill. Nu skal den syd på til et område, som på billeder ser ud til at have lagdelte strukturer. Det er formodentlig et gammelt klippeplateau eller et krater, som er blevet fyldt med sand. Ing

 

Danmark frigiver olieprodukter

Når Danmark om få dage frigiver ekstra benzin, diesel og fyringsolie, er det første gang siden Golfkrigen i 1991. Den nuværende oliepris er ikke til fare for dansk økonomi. Olien skal stige til 80 dollar for at skade dansk økonomi, men det gør den næppe, spår økonomer. JP Pol

 

Forurening fra Grindstedværket

Der er risiko for, at antibiotika og opløsningsmidler forurener de dybe grundvandsmagasiner under Grindsted i Midtjylland. Forureningen stammer fra Grindstedværket. JP Pol
5. september 2005Foto: Steen Laursen

Pingviner på månen

Til at kortlægge interessante mineraler og landskaber på månen har et amerikansk firma udviklet robotten Lunar Penguin. Den er knap en meter høj, vejer 104 kg og på Månen kan den hoppe over en km. Pol

 

IEA åbner for olielagrene

Det Internationale Enerigargentur, IEA, har åbnet for sine oliereserver, for at undgå voldsomme prisstigninger efter orkanen Katrina har hærget olieinstallationerne i Den Mexicanske Golf. IEA åbnede sidst sine oliereserver under Golfkrigen i 1991. JP

 

Modstand mod  PFOS-forbindelser

For at læggepres på EU opfordrer Danmarks Naturfredningsforening den danske regering til at indføre et nationalt forbud mod brugen af de miljøfarlige kemiske PFOS-forbindelser, PerFlourOctanSulfonater. DNF

 

Private olietanke skal graves op

Private olietanke uden udvendig glasfiberarmering skal graves op senest 30. november i år. Størstedelen af tankene fra før 1970 er lavet uden denne armering, som forebygger, at der går hul i skroget. Tankene skulle have været oppe i 1990, så hvis de lækker olie, dækker forsikringen ikke. Overjordiske tanke fra før 1980 skal fjernes inden august 2008. JP

 

Skov- og Naturstyrelsen får ny struktur

For at få en mere systematisk styring og skarpere prioritering af opgaveforløb og ressourcer får Skov- og Naturstyrelsen fra i dag ny struktur. SNS
2. september

Geocenter Møns Klint er finansieret

De sidste penge til opførelsen af GeoCenter Møns Klint er nu bevilliget af Folketingets Finansudvalg, og driften er sikret for de næste ti år af Møns Kommune. Dermed bliver geocentret en realitet. Første spadestik tages efter planen i november i år. GeoCenter Møns Klint

 

Sommerhus skal forkortes

Halvdelen af et netop renoveret sommerhus på kystskrænten i Rågeleje skal rives ned. Det har fået en tilbygning og en terrasse, som ligger direkte på toppen af skrænten, og Naturklagenævnet vurderer, at det dominerer området visuelt. JP
1. september 2005Børn på kinesisk løve
Foto: Steen Laursen

Kina lukker kulminer

Efter 3000 dødsfald i de kinesiske kulminer i år lukker myndighederne nu 7000 miner. Det sker to dage efter myndighederne har erklæret 123 indespærede minearbejdere døde efter 3 ugers indespærring i deres kulmine. Landet har omkring 24.000 kulminer, som forsyner landet med 70% dets årlige energiforbrug. JP Pol

 

Nordsøpenge til nye energikilder

En del af de ekstra penge, staten tjener på nordsøolien i disse år, skal gå til udvikling af nye energikilder, mener et flertal i Folketinget. Det skriver Information på baggrund af samtaler med energiordførerne fra S, SF, K og B. V vil bruge pengene til at afdrage statens gæld. Ing

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.