Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra april 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

Jordskælv var et uheldGrafik: GEUS

Branden på en fyrværkerifabrik i Seest var et hændeligt uheld, viser en undersøgelse. Branden forårsagede et jordskælv på 2 på Richterskalaen. Pol GN 29/4/2005

 


Englænder død ved Møns Klint

Den døde man, som blev fundet ved foden af Møns Klint, er tilsyneladende en englænder. Pol 29/4/2005


Færge til Indien

Greenpeace vil vide, hvad den indiske regerings undersøgelses team fandt ombord på den danske færge Kong Frederik IX, som nu er kommet til ophugning i Indien. Ophugningen er tilsyneladende ikke startet endnu. De danske myndigheder kunne ikke have forhindret færgen i at sejle til Indien, mener miljøprofessor Peter Pagh. "Der er hverken et teknisk eller økonomisk alternativ til ophugningen på strandene i Østen", siger afdelingsleder Torben Strand fra Bimco. Ing Pol JP 29/4/2005


Dødsfald ved Møns Klint

En mand er fundet død for foden af den 130 meter høje Dronningestolen på Møns Klint. Pol JP 28/4/2005


Staten skal styre skibsskrotninger

Miljøministeren har i et samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg fremlagt planer om, at det nu skal være staten og ikke kommunerne, der afgør, om skibe skal skrottes. Det sker efter, at en dansk færge er ankommet til ophugning på en indisk strand og to mere er på vej. Greenpeace er nu på jagt efter færgerne. Ing Bør Pol JP 28/4/2005


Råstoffer versus Grønlands miljø

I dag lever råstofudvinderne på Grønland stort set op til landets miljøkrav, nogle gange overgård de endda reglerne. Der er dog mulighed for problemer, hvis man finder olie i havet ved Grønland DMU 28/4/2005


Atomkraft mod arbejdsløshedenFoto: Norsk Hydro

USA’s præsident har fremlagt planer om en udbygning af landets atomkraft og om nye olieraffinaderier, for at gøre USA mindre afhængig af de internationale oliepriser. Frygten er, at oliepriserne fjerner så mange penge fra det private forbrug, at det skaber arbejdsløshed i USA. Bør Pol JP 28/4/2005


Femern-bro mod luftforurening

En fast forbindelse over Femern Bæltet vil mindske færgefarten og dermed luftforureningen, konkluder Trafikministeriet. Ing Bør 28/4/2005


Statoil vil deponere CO2

Det norske firma Statoil vil fortsat satse på at indsamle og deponere CO2 i undergrunden af hensyn til klimaudviklingen. Geo 28/4/2005


Mange geologiske seværdighederKarlby Kalkgrav
Foto: Lone Karlby

Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside tilbyder mange geologiske seværdigheder i den danske sommer. SNS 27/4/2005


CO2 for dyrt til olieudvinding

Det er ikke rentabelt at øge udvindingen af olie fra den norske sokkel ved at pumpe CO2 ned i undergrunden, konkluderer det norske oliedirektorat. Geo Oljedirektoratet 27/4/2005


Mere UV-stråling over Danmark

Nedbrydningen af ozon har været særlig høj over Arktis i den forløbene vinter, og derfor er der også mindre ozon over Danmark til at holde den ultraviolette stråling væk. DMI Pol 27/4/2005


Urangravning i Sverige

Sverige har givet tilladelse til prøveboringer på uranforekomster flere steder i det nordlige Sverige. Geo 27/4/2005


Teenagere bruger mere vand og el

Hvis vi alle var teenagere, ville Danmark bruge 20% mere vand og 10% mere el. Pol 27/4/2005


Novozymes forurener vandløb

Den danske virksomhed Novozymes har ved et uheld forurenet et vandløb i Virginia i USA, hvor virksomheden har en fabrik. Pol 27/4/2005


Dansk forurening til Indien

Miljøministeriet er gået ind i sagen om den danske færge Kong Frederik IX, som er sendt til ophugning i Indien. Her sker ophugningen uden hensyn til miljøet. Ing MIN Pol JP 27/4/2005


Pres for billig olie

USA’s præsident presser nu den saudiske kronprins og egentlige regent til at øge produktionen af olie. Formålet er blandt andet indenrigspolitik i USA. Saudiernes løfter synes at have sænket prisen på olie. Firmaet Norsk Hydro fik et overskud i første kvartal i år på 3,38 mia. kr. takket være de høje oliepriser.Bør Pol JP 27/4/2005


Sol på MånenFoto: Steen Laursen

Ved Månens nordpol er der tilsyneladende pletter med evigt solskin, så her kan en eventuel månebase producere strøm døgnet rundt. Desuden er temperaturen der konstant omkring –50 grader celsius, medens den svinger et sted temperaturen mellem –180 grader og +100 grader andre steder på månen. Pol 26/4/2005


Nyt asteroide bælte

En stjerne på alder og størrelse med Solen ser ud til at have et asteroide bælte af samme type som Solens. Stjernen hedder HD-69830 og er kun 41 lysår borte. Ing 26/4/2005


Mere forskningChristiansborg
Foto: Steen Laursen

Regeringen ser ikke noget problem med at nå sit mål om at bruge en procent af bruttonationalproduktet til forskning fra år 2010. Men den vil ikke sige, hvordan målet skal nås. Pol 25/4/2005


Flere døde efter jordskælv

905 personer er nu registreret omkommet efter det kraftige jordskælv på Sumatra i sidste måned. Pol 25/4/2005


Lille Vildmoses tørv

Nordjyllands Amt har afslået en ansøgning om tørvegravning i Lille Vildmose, men det anker Skov- og Naturstyrelsen. SNS 25/4/2005


Mars er skæv

Fordi Mars er skæv, har dens polakse ændret sig med tiden, mener en gruppe forskere. De har fundet planetens gamle ækvator. Ing 25/4/2005


Forsker tilbud

Til forskningens døgn den 12. maj er det muligt at bestille en forsker, som vil tegne og fortælle om forskning og videnskab. GEUS 25/4/2005


Olien op igen

Så er olie priser atter på vej op. Denne gang ser det ud til at være udbudet af benzin i USA, der er synderen. JP Bør 25/4/2005


Fakta-hæfte om Norsk olie 2005Foto: Norsk Hydro

Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i Norge udgiver et hæfte med fakta om den norske olieproduktion. Geo 21/4/2005


Svineøstrogen som jordforurening

Østrogen fra svinegylle kan ligge i jorden i måneder efter gyllen er pløjet ned, viser en ny undersøgelse. JP Pol 21/4/2005


Laks med dioxin

Dioxin i Østersøens vand forurener laksen der, så EU’s regler forbyder at de kommer på middagsbordet. Men nogle lande må fange og spise fisken, medens andre ikke må. JP Pol 21/4/2005


Eksplosion i kobbermine

Mindst 46 personer er blevet dræbt ved en eksplosion i kobberminen Chambishi i Zambia, da et sprængstofdepot eksploderede. Pol 21/4/2005


Isbjerg kolliderer med gletscher

Isbjerget B-15A, som er på størrelse med Fyn, er kollideret med en gletscher og har revet en del af den. Pol 21/4/2005


Nationalpark på Møn

Skal Møn lægge jord til en nationalpark? Det er det store spørgsmål, som Pilotprojektet Nationalpark Møn skal forsøge at besvare inden 1. juli 2005. SNS 21/4/2005


Olieudbud i Nordsøen

Om få uger starter udbudet på de ledige blokke i Nordsøen. Energistyrelse mener, at der er mere olie at hente i dem. Ing 21/4/2005


Positive væksttal hæver olieprisen

Prisen på amerikansk olie steg igen, fordi den kinesiske økonomiske vækst i år er større end forventet. Bør JP 21/4/2005


Geologi foldere til søndagsturenGrafik fra geologi
folderen fra SNS

Skov- og Naturstyrelsen udgiver nu en serie af foldere om danske, geologiske lokaliteter. Den første lokalitet er Karlstrup Kalkgrav mellem København og Køge. SNS 20/4/2005


Ekstreme bølger kan forudses

De ekstreme bølger, som uventet kan rejse sig af havet som en vældig mur af vand, kan måske varsles. DMI 20/4/2005


Gas giver mere CO2

Satser vi på naturgas frem for kul, reducerer vi CO2 udledningen nu, men på sigt øger vi den. Problemet er, at gas kan konkurrerer med alternative energiformer, mener en norsk forsker. forskning.no 20/4/2005

 


Flere svin i hovedstaden

HUR ophæver nu sit midlertidige stop mod udvidelser af svinebesætninger og skærper i stedet sin praksis af hensyn til EU’s Natura 2000-områder. JP 20/4/2005


Kalk fanger nikkel i grundvandFoto: Steen Laursen

En ny rapport viser, at grundvand kan transportere nikkel 200-300 m og derved forurene drikkevandsbrønde. Men hvis vandet løber langsomt igennem kalk, renser kalken delvist for metallet. Rapporten har anbefalinger til vandværkerne. Roskilde Amt 19/4/2005 GeologiskNyt

 


Mindre fossilenergi

Fra 2003 til 2004 faldt den danske energiproduktions afhængighed af fossile brændstoffer. Vindkraft, træpiller og andre energiformer steg således fra 14,3% til 15,4%. Energistyrelsen 19/4/2005


Mount Everest vokser måske

I dag er Mount Everest officielt 8,848 meter højt, men en klimateorier foreslår, at bjerget måske vokser med en cm om året. Pol JP 18/4/2005


Matematik står fysisk stærktFoto: Steen Laursen

De nye gymnasium elever vælger i stor udstrækning matematik, fysik og kemi, medens kun få vælger naturgeografi. JP Ing 19/4/2005


Olieprisen falder stadig

Det er først og fremmest udsigt til en mere afdæmpet økonomisk vækst, der vil reducere efterspørgslen og dermed prisen på olie. Bør 18/4/2005


Skjern Å virker igen

Forskellige fugle har fulgt laksene tilbage til de gamle leve steder i den genoprettede Skjern Å. SNS 18/4/2005


Tsunami varsling i Norge

Mange steder langs Norges kyst er der fare for skred, som kan udløse tsunamier. Derfor har regeringen nu afsat midler til et varslingssystem. Geo 18/4/2005


Søn af KrakatauFoto: Steen Laursen

I 1883 eksploderede vulkanen krakatau ved Sumatra, så det kunne høres 5.000 km borte. Nu ser det ud til, at decembers jordskælv har sat gang i en vulkan, der voksede frem på Krakataus plads i havet i 1930. Den hedder Anak Krakatau, som betyder Krakataus søn. Ber 15/4/2005


Miljøansvar til staten

Regeringen overvejer at flytte opgaver med naturbeskyttelse og med at sikre vandet fra de nye amter, for at få S og R med i den nye kommunalreform. Pol 15/4/2005


vådområder mellem Eufrat og Tigris

FN har valgt en gruppe danskere til at stå for genetableringen af vådområder mellem floderne Eufrat og Tigris i Irak. JP Pol 15/4/2005


Miljøregler for skrappe i Danmark

Ifølge Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, går de danske myndigheder langt strengere til værks med gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv end andre EU-lande. JP Pol 15/4/2005


Jordens ældste

En zirkon på 4,4 mia. år bliver nu udstillet i en dag. Krystallens alder bringer den i konflikt med de almindelige ideer om Jordens dannelse. forskning.no 15/4/2005


Fulde olielagre

USA har fået sine olie lagre fyldt, og det sænker olieprisen. JP 15/4/2005


Milliarder manglerFoto: Niels Åge Skovbo

Salget af statens olieselskab skulle bidrage til de milliarder, regeringen vil hælde i en højteknologisk forskningsfond, men salget trækker ud. JP 14/4/2005


Plant en gletscher

I Himalaya har befolkningen længe haft et eksotisk ritual, som skulle danne en gletscher. Overraskende nok ser de håndgribelige dele af ritualet ud til at virke. forskning.no 14/4/2005


Vulkaner truer i Indonesien

Der er risiko for egentlige udbrud i vulkanerne Talang-bjerget i det vestlige Sumatra og Tangkuban Perahu på Java. Pol JP 14/4/2005


Kina og Japan strides om olie

Der er olie i Det Kinesiske Hav, men trods navnet er Japan og Kina ikke enige om, hvor grænsen ligger. For at få skred i forhandlingerne giver Japan nu tilladelse til at noget af olien udvindes. Pol 14/4/2005


Så falder olien

Onsdag morgen var olieprisen på sit laveste i 6 uger. JP 14/4/2005


Vulkan i tsunamiens kølvandVulkan på Hawaii.
Foto: Tom Pfiffer

Vulkanen Mt Talang på Sumatra er gået i udbrud, og nogle geologer mener, der kan være en sammenhæng mellem jordskælvet den 26. dec. sidste år og dagens vulkanudbrud. ”Jordskælvet og efterskælvene kan accelerere den vulkanske aktivitet. Skælvene kan ikke udløse udbruddene, men de kan tilføre energi”, siger Budi Waluyo, der er chef det meteorologiske og geofysiske kontor i Jakarta. Pol 13/4/2005


Amt lukker øjnene for pesticider

Storstrøms Amt har mistanke om, at gamle pesticider er ved at trænge ned i grundvand, som amtet ønsker at beskytte. Alligevel undlader amtet for tredje år i træk at undersøge ca. 160 specifikke steder. JP 13/4/2005


Svinestop ophævet

Nordjyllands Amt har besluttet at ophæve sit stop for tilladelser til udvidelse af svineproduktioner. Det blev indført under den politiske debat om EU habitatområder i marts i år. Pol 13/4/2005


Hvem ejer et fossil

Før en gruppe forskere udgravede en fossil øgle på Svalbard, havde de taget alle i ed for dyret. Troede de. Nu kæmper politikere og tre ministerier om det. Geo 12/4/2005


Jordskælv i Asien

Nær Tokyo ramte et skælv på 6,1 på Richterskalaen uden at anrette skader. På Sumatra, hvor en del af befolkningen er på vej hjem fra søndagens flugt efter et jordskælv, ramte et andet skælv på 5,5. Pol 12/4/2005


Elefantæg

Japanske forskere vil bruge en elefant som rugemor for en mammut. Sæd til mammutten vil de finde i de anslået 10 mio. frosne mammutter i Sibirien, og ægget skal komme fra en elefant. Pol 12/4/2005


Glade lodsejere til naturprojekterArkivfoto: Steen Laursen

Landmændene vil gerne være med til naturprojekter, hvis de har tillid til amtets medarbejdere og hvis paragrafrytterne bliver hjemme. Det viser erfaringer fra naturgenopretningen af Odderbækken i Vejle Amt viser. JP 11/4/2005


Dansk skrotning af platforme

Dansker firmaer satser på en stærk miljøprofil i arbejdet med at hugge gamle olieplatforme op, og det ser ud til at være et godt sats. JP Pol 11/4/2005


Danmark bør være uafhængig af olie

Danmark bør være uafhængig af olie og gas om 15 år, foreslår Ulla Röttger, som netop er udpeget til regeringens Højteknologifond. Altinget 11/4/2005


545 mia. kr. til forskning

EU vil satse 75 mia. kroner om året i syv år på europæisk forskning fra 2007. De fleste af pengene er øremærket til syv navngivne områder. Pol 8/4/2005


B15A står til søsFoto: Steen Laursen

Til alles glæde er et antarktisk isbjerg på størrelse med Fyn atter begyndt at drive. Isbjerget strandede for 3 mdr. siden til gene for globale forskere og lokale pingviner. Pol 7/4/2005


Rekord meget CO2

Atmosfærens indhold af CO2 i dag er tilsyneladende det højeste i mindst 20 mio. år. I gennemsnit udleder vi ca. 7 mia. tons kuldioxid til atmosfæren om året. DMI 7/4/2005


Oppositionen ude med CO2 riven

Oppositionspolitikere kritiserer miljøministeren for ikke at gøre nok for at får CO2 udledning ned på det planlagte niveau inden 2008-2012. JP 7/4/2005


Ny direktør for DANVA

Carl-Emil Larsen bliver ny direktør for Dansk Vand- og Spildevandsforening. Han er geolog og geofysiker og har arbejdet med miljø og vand. Ing 7/4/2005


Geologiske opdagelser giver liv på Mars

NASA’s to biler på Mars virker så godt og har lavet så værdifulde opdagelser, at NASA har besluttet sig for at lade dem køre i endnu 18 måneder. Ing 7/4/2005


Møde om olie i Barentshavet

Den norske energiminister inviterer til topmøde om energiudvikling i Barentshavet. Foreløbig har EU sagt ja tak. Geo 7/4/2005


EU retssag om miljø

EU truer med en retssag, fordi Danmark ikke gør nok for at opfylde vandrammedirektivet. En EU politiker mener, regeringens politik på området kan blive dyr for skatteyderne. JP 7/4/2005


EU sag om vandmiljøFoto: Steen Laursen

Danmark har ikke meddelt EU, hvilken myndighed der skal varetage EU's direktiv om godt vandmiljø, vandrammedirektivet. EU rasler nu med sablen. Pol JP 6/4/2005


7 miljøcentre

Af de 2100 medarbejdere, som i dag sidder i amternes miljøforvaltninger, kommer de 1400 i fremtiden til at arbejde i kommunerne og de 700 til at arbejde i statens miljøcentre. Der kommer miljøcentre i Aalborg, Ribe, Nykøbing Falster, Odense, Århus, Roskilde og Ringkøbing. Ing 6/4/2005


Skjern Å virker igen

Det tog tre år at genskabe den oprindelige nedre del af Skjern ådal med enge, små søer og en bugtet Skjern Å, og det blevet en succes, mener DMU. Pol JP 6/4/2005


Tsunami giver fattigdom

Sidste års jordskælv og tsunami har kastet to mio. asiater over iblandt verdens fattigste mennesker. JP 6/4/2005


Vækst trods olieprisen

Selv hvis olieprisen bliver på den høje side af 50 dollar pr. tønde resten af året, vil den økonomiske vækst fortsætte, mener to danske banker. JP 6/4/2005


58 dollarFoto: Steen Laursen

Mandag blev en tønde olie handlet til 58,28 dollar i New York. Den høje oliepris giver bekymringer for forbrugernes købekraft og firmaernes omkostninger. Den Danske Bank forudser, at den høje oliepris kan koste en dansk familie op til 3000 kr. om året. JP Pol 5/4/2005


Meteor over Danmark

I weekenden viste en meteor sig over det østlige Danmark i 1,5 sekunder. Meteoren bevægede sig videre over Blekinge i Sverige, indtil det eksploderede. Resterne er derfor ikke faldet i Danmark. Pol 5/3/2005


Olien stiger stadig

OPECs præsident, Amhad al-Fahd al-Sabah, siger OPEC vil overveje at øge produktionen med 500.000 tønder olie dagligt for at skabe et roligere marked, hvor olien nu er nået næsten 58 dollars pr. tønde. OPEC øgede også produktionen i marts med det formål. JP 4/4/2005


Nordjyder fastfryser svin

Nordjyllands Amt stopper fortsat for udvidelse af svinebrug, medens amtsborgmesteren mener, der kommer selvmodsigende meldinger fra miljøministeriet. Miljøminister Connie Hedegaard mener ministeriets budskaber er helt klare. Pol MIM 4/4/2005


Præsentation af Galathea3Kronprinsen i kampfly. Arkivfoto

Den store jordomsejling blev præsenteret på GEUS af undervisningsminister Bertel Haarder, Videnskabsminister Helge Sander og kronprins Frederik. JP 1/4/2005


Jordskælv i Grønland

Et jordskælv på 4.5 på Richterskalaen ramte Disko området onsdag d. 30. marts 2005. GEUS 1/4/2005


Miljøcentre

Syv danske byer får hver et miljøcenter, der skal løse opgaver omkring jordforurening, råstoffer og miljø- og naturovervågning. JP 1/4/2005


Miljøgodkendelse af svinefarme

Nogle eksisterende svinefarme kan se frem til at skulle have deres produktion miljøgodkendt. JP 1/4/2005


Miljø i kommunalreformen

S og R er klar til at forhandle om, hvem der skal have ansvaret for miljøet efter kommunalreformen. JP 1/4/2005


Redningsarbejder ryster

Mere end 700 mindre rystelser har forstyrret redningsarbejdet efter mandagens jordskælv ved Sumatra. JP 1/4/2005


Varm luft

Mindre sod og støv i luften over Europa kan være årsagen til, at klimaet her har været varmere og mere ekstremt i de seneste år. JP 1/4/2005


Olieprisen falder

Danske Bank gentager sin prognose om at olieprisen vil falde til omkring 44 dollar i andet kvartal. JP 1/4/2005


Ensartet natur

Ændrede landskaber og kvælstof fra luften har forarmet Danmarks natur. JP 1/4/2005

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.