Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Nyhedsklip fra juni 2005


Links der ikke virker, skyldes at kilden har fjernet artiklen fra deres site. Hvor referencen ikke er et link, er historien fjernet fra kildens site.

 

Vi bruger forkortelse for de almindeligste kilder: JP er Jyllands-Posten, Pol er Politiken, Ing er Ingeniøren, MIM er miljøministeriet, SNS er Skov- og Naturstyrelsen, GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Bør er Børsen, MT er Miljøtinget, Ber er Berlingske Tidende, Åhs er Århus Stiftstidende.

22. juni 2005


Geologisk frimærke

Post Greenland’s nye frimærkeserie ”Videnskabelige opdagelser i Grønland” er udkommet. Det første mærke i serien viser et lille udsnit af det geologiske kort ”Kong Oscar Fjord” fra det nordøstlige Grønland. GEUS

 

Olieboring fra satellit

En ny teknik viser fordelingen af gas og oliekvaliteter i et oliefelt via data fra en satellit. Med satellitten Foton-M kan man dermed undgå dyre og tidskrævende prøveboringer. Professor Erling Stenby fra DTU stå bag. Ing
21. juni 2005


Jordens kusine

Astronomer har fundet den hidtil mindste planet uden for vort solsystem. Planeten er omkring seks gange så massiv som Jorden og har den dobbelte radius. Ing

 

Amt renser ikke Proms

Det vil koste 1 mio. kr om året de næste 30-50 år at rydde op efter Proms kemiske fabrik på Sydsjælland. Den udgift vil Storstrøms Amt ikke efterlade til den storkommune, som overtager udgiften, når amtet bliver nedlagt i 2007. Derfor går amtet imod sine rådgivere, som anbefaler en oprensning. JP Pol

 

Kun to nationalparker

Ti store naturområder er i spil som dansk nationalpark, og der er lagt et stort lokalt engagement. Men der bliver ikke råd til mere end to nationalparker. Pol

 

Bakterier laver metan

Dybt nede i oceanerne danner en type dybhavsbakterier metan, som derefter ligger i metan hydrater. Disse hydrater har et meget højt indhold af metan, og kan derfor blive en stor kilde til energi. Ing
17. juni 2005Foto: SHELL

Gem CO2 i 5000 år

Milliarder af tons CO2 kan gemmes i havbunden under den norske platform Trøndelagsplattformen i mindst 5000 år og sikkert længere. forskning.no

 

Pælehuse på giftgrunde

Giftgrunde afgiver giftige dampe, så man ikke kan bygge direkte på jorden. Derfor har et firma lavet et koncept for huse på 3 meter høje pæle. På jorden under husene skal pile- og poppeltræer nedbryde giften i jorden. JP
16. juni 2005Saturns måne Titan.
Foto: NASA

Saturn måne med isvulkan

Drivkraften bag det, der ligner en isvulkan på Saturns måne Titan, er forskellen i temperatur mellem månens overflade og kærne. De er hhv. minus 179 grader celsius og mere end 20.000 grader. JP

 

Mere olie fra OPEC

OPEC besluttede onsdag at øge loftet for kartellets olieproduktion med 500.000 tønder dagligt fra 1. juli. Alligevel er det ikke sikkert, at oliepriserne vil falde. JP Pol
15. juni 20052 mia. år gammel atomreaktor i Gabon. Foto: Keld Alstrup

Barsebäck begraves

Svenske Oskarshamn kan blive kirkegård for mere end 10.000 ton atomaffald. Det skal begraves en halv kilometer nede i Jorden de næste 100.000 år, så radioaktiviteten kan klinge af. Pol

 

Ny planet ligner Jorden

I nærheden af stjerneformationen ”Vandmanden” har astronomerne fundet en planet, der tilsyneladende består af klipper ligesom Jorden. Den er 7,5 gange tungere og kredser omkring stjernen Gliese 876. Alle tidligere fundne planeter uden for vores solsystem består af gas. Pol JP

 

Nej til bad i Brabrand Sø

En nyfødt plan om at etablere en badestrand i Brabrand Sø ved Århus, når søen er ren nok, bliver nu angrebet af Danmarks Naturfredningsforening. JP

 

Vi slider hårdt på kloden

Danmark ligger i top ti over de lande, der bruger flest naturressourcer, vurderer Verdensnaturfonden. Men undersøgelsen er utroværdig, hævder Institut for Miljøvurdering. Pol

 

Jordskælv ud for USA

Et jordskælv på 7,0 på Richterskalaen, ramte havbunden ud for det nordlige Californiens kyst. Det udløste en flodbølgevarsling, som kort efter blev afblæst. JP Pol
14. juni 2005Grafik: DMI

Geotermisk varme under Antarktis

Ved hjælp af magnetiske data fra Ørstedsatellitten er det lykkedes den danske forsker Cathrine Fox Maule at bestemme opvarmningen fra undergrunden under Antarktis. DMI

 

Kraftigt jordskælv i Chile

Et kraftigt jordskælv ramte mandag aften Iquique i det nordlige Chile. Skælvet blev målt til 7,9 på Richterskalaen. JP Pol

 

Sandstrand ved Brabrand Sø

Med en ny ambitiøs spildevandsplan skal vandkvaliteten i Brabrand Sø ved Århus forbedres så meget, at man kan bade i den. Ifølge planen skal der også anlægges en badestrand af sand. JP

 

Bedre huse på Sri Lanka

Efter tsunami katastrofen har et amerikansk hold udviklet et nyt og mere tsunami sikkert hus. Områderne tættest ved kysten har stor økonomisk og social betydning, så det er vigtigt at mennesker kan bo der. DMI

 

Flere havstrømme ved Vestgrønland

Havstrømmene langs Vestgrønland går ikke kun mod nord. Tidevandet danner stærke strømme i andre retninger, og det har betydning for fiskeriet. DMI
13. juni 2005Geologisk kort over Titans isvulkan. Grafik: NASA

Titans isvulkan

Saturns måne Titan ser ud til at have en vulkan med en diameter på 30 km, og den ser ud til at udspy en blanding af is og metan. Efter dens udbrud regner metanen tilsyneladende ned på bjergets overflade, løber ned af dens flanker og eroderer kanaler i dem. Ing

 

Geotermisk varme under Antarktis is

Ved hjælp af målinger fra en satellit har danske forskere fundet den geotermiske varmefordeling under Antarktis’ iskappe. Ing

 

Hobitter er skrumpede mennesker

På en ø i Indonesien har forskere fundet skelettet fra en voksen kvinde, som har været på størrelse med et tre års barn. Årsagen til det lille folk er sandsynligvis evolution bestemt af øens knaphed på føde. Under de forhold er det nemlig en fordel for en befolkning at bestå af fysisk små individer. Geoaktuelt
9. juni 2005Foto: Steen Laursen

Indianere besætter oliefelter

Bolivianske indianere kræver landets olie og gasindustri nationaliseret. Derfor har de besat 7 oliefelter og afbrudt olieeksporten via Chile ved at lokke en rørledning. Pol JP

 

Verdenskort til 6 runde millioner

Et verdenskort fra 1507, der viser verden som rund, blev solgt i auktionshuset Christie's i London for 6 mio. kr. JP
8. juni 2005Foto: Ernst Laursen

Portugal kræver vand af Spanien

Duerofloden bringer 300 mio. kubikmeter for lidt vand fra Spanien til Portugal i år, så ifølge en aftale fra 1998 kræver Portugal nu erstatning af Spanien. Mængden af nedbør omkring floden afgør, hvor stor erstatningen skal være. Pol

 

Oprydning af giftdepot udsættes

Giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange skal først lukkes inde bag en spunsvæg til næste år, foreslår Ringkjøbing Amt. Udsættelsen skyldes frygt for efterårs- og vinterstorme under arbejdet. JP

 

For lidt videnskab i folkeskolen

Fag som matematik og natur/teknik står alt for svagt i folkeskolen. Det kan skade Danmark som et af verdens arnesteder for gode ideer, mener  rofessor Hans Siggaard Jensen, direktør ved Learning Lab Denmark. JP
7. juni 2005

Opportunity er fri

Efter forsigtigt hjulspind i knap en måned er det lykkedes at får marsbilen Opportunity fri af den drive, den kørte fast i for godt tre uger siden. Hjulspindsteknikken er udviklet i en sandkasse på Jorden. Ing

 

Vulkanudbrud i Mexico

Mexicos mest aktive vulkan, Colima, havde i går sit kraftigste udbrud i 15 år. Myndighederne planlægger nu en evakuering af landsbyerne i området. Pol

 
6. juni 2005


Boring ned til kappen

Et japansk skib, Chikyu, skal bore igennem Jordens skorpe og ned til kappen. Forskerne bag projektet mener, at reaktioner mellem saltvand og kappens klipper danne stoffer, der er vigtige for liv. ”Et af hovedformålene med projektet, er at finde bakterier mellem jordskorpen og den øvre del af kernen. Vi tror, at der må være liv der. Missionen kan sammenlignes med at søge efter liv på Mars”, fortæller Asahiko Taira, der øverste chef for projkektet. Pol The Guardianhttp://www.guardian.co.uk/life/news/story/0,,1499099,00.html

 

Rør mod kysterosion

Kystdirektoratet kræver, at Skagen Innovation Center fjerner de rør, firmaet har gravet ned i Nørlev Strand vest for Hjørring for at beskytte kysten mod erosion. Flemming Thyme fra Kystdirektoratet, siger, at lodsejerne ved stranden selv skal søge om tilladelse til at rørene får lov til at blive stående, i stedet for at lade Skagen Innovation Center søge om det. Pol

 

EU midler til Østersøens miljø

35 mio. kr. vil EU give til et projekt, der skal beskytte Østersøens miljø og optimere udnyttelsen af råstoffer og fisk i området. Kattegats boblerev bliver omfattet af projektet. Pol

 

Lomborg får comeback

Europæiske politikere, borgere, embedsmænd og industrien skal lave en prioriteret liste over, hvilke miljøprojekter der er vigtigst. Lomborgs model Copenhagen Consensus er forbilledet. Pol
3. juni 2005Foto: Tom Pfiffer

Jylland på vulkaner

En gruppe geologers sprængning af tre tons dynamit viser, at Jylland ligger på 40.000 og 120.000 kubikkilometer gammel lave. JP Pol

 

Isbjerge på slæb

Russerne vil bore efter olie i Barentshavet, men der er risiko for, at drivende isbjerge støder ind i boreplatformene. Derfor har russerne planer om at bugsere bjergene udenom med slæbebåde. JP
2. juni 2005Grafik: DMI

Varmt vand ved Grønland

Havtemperaturerne i de vestgrønlandske farvande var meget høje i 2004, viser en undersøgelse fra DMI. Ud for Nuuk lå de omkring 1,5°C højere end normalt. DMI

 

Snæver forskning

Regeringens politik om at skære i universiteternes basismidler til fordel for flere penge til strategisk erhvervsrettet forskning, kan give en for snæver forskning, mener de økonomiske vismænd. Ing

 

Tyrannosaurus Rex fra Hell Creek var en kylling

Fordi tyrannosaurus Rex er beslægtet med fugle, ser det ud til, at man kan bruge viden om fugles knogler til at kønsbestemme dinosaurernes skeletter. En dinosaurer fra Hell Creek er bestem til at være en hun. Ing

 

Mars bilerne arbejder

NASA’s ene bil på Mars, Spirit, har tilsyneladende fundet nogle meget geologisk interessante klipper i Gusevkrateret. Imedens har bilen Opportunity fundet en sandbanke, som den er kørt fast i. Ing
1. juni 2005Foto: Steen Laursen

Klodernes kamp

Da Solsystemet var nyfødt, svingede kæmpeplaneterne Jupiter og Saturn i takt, og det sendte byger af meteorer mod månen, som derved kom til at ligne en ost, siger en ny teori. forskning.no

 

Danmarks overskud er fra olien

Havde det ikke været for nordsøolien, ville overskuddet på betalingsbalancen og statsfinanserne forsvinde. Pol

Tsunami i Sydøstasien 2004
Jordskælv i Pakistan 2005 - presseklip
2007 november
2007 oktober
2007 september
2007 august
2007 juli
2007 juni
2007 maj
2007 april
2007 marts
2007 februar
2007 januar
2006 december
2006 november
2006 oktober
2006 september
2006 august
2006 juni
2006 maj
2006 april
2006 marts
2006 februar
2006 januar
2005 december
2005 november
2005 oktober
2005 september
2005 august
2005 juli
2005 juni
2005 maj
2005 april
2005 marts
2005 februar
2005 januar
2004 december
2004 november


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.