Forside
Geovidenskab A
Artikler
Fra medierne
Søg på sitet
Debat
Rettelser
Abonner
Annoncer
Om GeologiskNyt
Kontakt
Links
Copyright

Søg på dette siteVælg "Headers" eller "Pagecontent"
Web-artiklerArtikler fra GeologiskNyts web
BlækhusetKommentarer og debat
RettelserRettelser til artikler

Kommantar til artiklen "Vigtig geologisk grænse fundet på Fur"

 

- kommentar fra Claus Heilmann-Clausen

 
Blækhuset - debat
på GeologiskNyt.dk

Gamle pattedyrgrupper, som havde været dominerende i Paleocæn, blev trængt tilbage på grænsen til Eocæn, men der er ikke vidnesbyrd for en regulær masseuddøen på dette tidspunkt. Vigtige moderne pattedyrgrupper som parretåede og uparretåede hovdyr samt primater dukkede for første gang op på den nordlige halvkugle netop på Paleocæn/Eocæn grænsen. Det er endnu uvist, om disse grupper allerede var til stede i Asien på dette tidspunkt, eller om de faktisk opstod nu.

 

Det er ikke helt nyt, at der findes vulkanske askelag på Paleocæn/Eocæn grænsen i Danmark. Det er tidligere beskrevet fra lergraven ved Ølst nær Randers. Det er sandsynligt, at lagene ved Ølst er blandt de nye lag fra grænsen på Fur.

 

Man skal nok ikke forvente, at fundet af Paleocæn/Eocæn grænsen på Fur vil bidrage med radikalt nye forklaringer på den ekstreme, globale opvarmning, som fandt sted på Paleocæn/Eocæn grænsen. Det er gennem flere år fra forskelligt hold blevet foreslået, at nordatlantisk vulkanisme kunne være årsag til den kraftige opvarmning. Formodningen blev især bestyrket af en artikel i Nature fra 2004, som beskrev forekomsten af hydrotermale udluftningsstrukturer i lag fra P/E grænsen i Norskehavet. En anden artikel fra 2004 foreslog ligeledes vulkanisme som årsag til klimaforandringen, støttet af  fundet af de nævnte askelag fra P/E grænsen ved Ølst.

 

Det bliver næppe lettere eller vanskeligere at korrelere P/E grænsen globalt efter at grænsen nu er fundet på Fur. Grænsen kendetegnes overalt i verden ved en markant isotopforskydning hos kulstof og ilt, og det forandres ikke ved fundet af grænsen på endnu en lokalitet.

 

Der findes profiler, som indeholder Paleocæn/Eocæn grænsen mange steder i verden, men ofte er grænselagene ikke tidsmæssigt komplette. En  tidsmæssigt komplet grænse vil kunne give detaljerede oplysninger om de ændringer i naturforholdene, som fandt sted. Grænsen på Fur viser træk, som ikke før har været beskrevet, og det er derfor vigtigt, at disse analyseres og tolkes. Midlerne fra Kulturarvsstyrelsen skal bruges til at undersøge, hvor tidsmæssigt komplet grænselagene er udviklet, samt dokumentere, hvorledes naturforholdene ændredes i det kritiske tidsrum omkring grænsen. Ligeledes vil dokumentationen af Paleocæn/Eocæn grænsen på Fur hjælpe til at klargøre den tidsmæssige placering af det kun lidt yngre moler med dets rige og vigtige fossile fauna og flora.

 

af Claus Heilmann-Clausen

assoc.prof., Ph.D.

Geologisk Institut

Aarhus Universitet

Vigtig geologisk grænse fundet på Fur

Den ottende januar i år bragede orkanen imod Furs nordkyst og gravede grænsen mellem Palæocæn og Eocæn frem for en kort tid. 5/2/2005 Læs artiklen


Se geologi

Vi har besøgt en del af Danmarks og udlandets geosites og anmeldt dem forud for jeres ferie. Rigtig god fornøjelse.

MVH Redaktionen
Fra medierne

Fra november 2007 og tre år forud har vi samlet relevante klip fra pressen. Fokus er på klip fra Politiken, Jyllands-Posten og Ingeniøren. I de første måneder er flere medier med. Ud fra disse klip, kan du selv se, hvilke medier, der interesserer sig for hvad, og hvordan de vinkler emnerne.